Tanzánie se narodila 14. prosince 1955 V Chomutově mezi 15 až 17 hodinou.

Budu počítat s časem 16.00 (mimochodem, narodila ses ve stejný den jako moje dcera Míša)

Numerologicky jsi jednička. Je to číslo Slunce. Jedničky bývají zářivé osobnosti, pokud jim v horoskopu nějaká planeta příliš Slunce nepoškozuje. Jedničky bývají oblíbené a velmi společenské. Jejich vystupování se vyznačuje hrdostí a vírou v sebe sama. Málokterá jednička trpí například komplexy. Spíše bych od jedničky očekávala, že je schopna dostávat z problémů druhé. Bývá nabíječem energie. No jako Slunce. Jediným nebezpečím jedniček je jejich vyvinuté ego. To by si měly hlídat. Jednička bude vždycky aspirovat na vysoké posty a sní o dobrém postavení - nejlépe prezidentském úřadu J

Jsi střelec - Základním rysem střelců je schopnost jít do hloubky. Neopustí určité téma nebo objekt zájmu, dokud jej neprozkoumají do detailů a úplně nepochopí. Jsou spravedliví a aktivně se o spravedlnost zasazují. Nesnesou bezpráví. Je-li Střelec podrážděn, instinktivně vycítí slabou stránku člověka, a tam střelí. Dokáže jít až do invektiv a osobní urážky, je-li to nutné. Pokud chce Střelec ranit, udělá to jednou ranou. Střelci jsou ovšem spíše veselí, mluvní a kontaktní. Jejich humor mívá hroty. Libují si v černém humoru. Někdy se stává, že se některé věci směje pouze Střelec. :-)

Asc. máš v Blížencích - Vystupuješ kontaktně a je Tě vidět. Pokud něco vyprávíš, umíš tomu dát přesně tu formu, kterou to má mít. Jestliže se mají posluchači rozesmutnět, bude to u vašeho stolu vypadat jako v krematoriu, a pokud je historka veselá, zbourají místnost. Je to veliké umění a lidé s asc. v Blížencích se často živí komunikací. Pobereš neuvěřitelné množství informací, které si halabala uložíš, a jako Střelec je umíš i výtečně využít.

Dsc. máš ve Střelci - To znamená, že stojíš o společnost lidí s nábojem a jiskrou. Ceníš si schopnosti rychlého jednání a úsudku. Pomalá želva Tě dohání k šílenství. Umím si představit jak vedle člověka, který pomalu a rozvláčně hovoří, nevydržíš, dopovíš věc sama a s díky opustíš prostor s pocitem, že ještě chvilku a vylítla bys z kůže. Přitahovat Tě patrně budou podobně naladění, akční jedinci. Tvou devízou je potřeba spravedlivých soudů.

tMáš sklon k impulsivnímu jednání. Jsi optimistická a veselá. Své úsilí v oblasti pracovní činnost bereš spíš sportovně. Výsledkem aspektu, kdy je Merkur umístěný a aktivovaný v Tvém slunečním znamení, je vhled do sociálních motivací a jimi podmíněných událostí.

Ve způsobu vyjadřování jsi přímá, ráda říkáš, co si myslíš. Požaduješ svobodu myšlení, ale Tvoje názory se málokdy odchylují od názorů tradičních nebo od platné společenské morálky. Nejraději bys zastávala místo ve veřejných institucích, které poskytují vzdělání nebo ve státní správě. (Měsíc a Merkur ve Střelci)

Nezbytně potřebuješ hmotné zajištění, aby sis zajistila pocit bezpečí a vyšší životní standard. Podle Tvého názoru se člověk může konec konců zamilovat i do někoho bohatého. Své citové a pudové pohnutí dokážeš potlačit, ale v důvěrných chvilkách umíš být velmi smyslná. Myslím, že líbat někoho v tramvaji by Ti připadalo neslušné. Svojí schopností kultivovaného projevu a hlídání se získáváš hodně sympatií. Obklopuje Tě dech osamělosti a něčeho tajuplného, což přitahuje lidi. V umělecké oblasti by ses mohla vyznamenat vyhraněným smyslem pro kompozici a strukturu. Máš asi sklon ke klasické hudbě a jiným nadčasovým formám umění. (Venuše v Kozorohu)

Vystupuješ s bohatstvím nápadů, s odvahou a energií, zvláště v těžkých situacích. Ani smrt Tě nemůže zastrašit, musíš-li jí v zájmu dosažení svých cílů pohledět do tváře. Při obhajobě svých principů jsi připravena k nekompromisnímu boji. Často zaujímáš postoj "všechno nebo nic". (Mars ve Štíru)

Máš pozitivní vztah k práci a svým bližním poskytuješ nepostradatelné služby. Dokážeš z množství informací vytřídit pravdu a omyly. Oceňuješ dobré pracovní podmínky a za odváděné výkony budeš podle mého i vysoce hodnocena. (Jupiter v Panně)

Budeš spíše populární a žiješ ve shodě s ostatními lidmi. Nepřátele budeš mít více mezi ženami, než muži. Raději než sama, pracuješ v partnerském svazku s jinými. Zajímáš se o myšlenky lidí a jejich motivace. (Měsíc a Merkur v 7. Domě)

Přepínáš své síly, ale máš velkou vitalitu. K dílu přistupuješ se zručností, precizností a pokládáš za věc osobní cti práci kvalitně odborně dokončit. Musíš si dát pozor na fakt, že ostatní nemusí Tvému tempu stačit. Někdy chceš po nich asi víc, než čeho jsou schopni. Ne každý, má takový horoskop. (Mars a Saturn v 6. Domě)

Máš neortodoxní a intuitivní myšlení. Nemáš rád klišé a své vlastní mínění si vytváříš na základě bezprostřední zkušenosti a vědeckých faktů. Mínění a názory jiných lidí Tě nemohou ovlivnit. Dáváš přednost přátelství a spolupráci s intelektuály, kteří To mohou poskytnout duchovní podněty, které potřebuješ. (Uran ve 3. Domě)

Uvedený aspekt zaručuje vitalitu, sebedůvěru a optimistické založení s kladným postojem k životu. Disponuje silou vůle a přemírou energie. Jeho velkorysost mu umožňuje získat ke spolupráci jiné lidi.

Dovedeš racionálně pochopit svoji emocionální povahu a své reakce, především vůči jiným lidem. Nemáš ráda kritiku, a pokud ano, protistrana musí v Tvých očích zaujímat duchovně vyšší místo. Jinak se urazíš a člověka pokládáš za nekompetentního. Což může být pravda.

Je ale citlivá i k citovým projevům lidí ze svého okolí. Máš dobrou a aktivní představivost. Dokáže se přizpůsobit rodinné a sociální situaci. (Měsíc konjunkce Merkur a Descendent).

Vlastníš intuitivní chápání, vhled a tvůrčí fantazii. Mezi vědomými myšlenkovými postupy a podvědomím existuje harmonie a dobré zprostředkování. Dokážeš snadno rozpoznat myšlenky a pohnutky jiných lidí, jejich plány a postupy.

Máš rovněž důkladné analytické myšlení a pozornost, které zacházejí do nejmenších detailů. Také ve společenských záležitostech jsi perfekcionista, který dbá na to, aby vše bylo důkladně plánováno. Chtěla bys mít všechno dokonalé. Lidé s takovým aspektem dlouho čekají na svého prince, nebo se rychle vrhnou do svazku, aby záhy poznali omyl. (Merkur sextil Neptun)

Ke svým přátelům se chováš velkoryse a je pro Tebe potěšení, když se s nimi podělíš o svou radost. Někdy však můžeš být při výběru svých přátel nemoudrá a potom můžeš zažít trpké zklamání. (Ryby v 11. Domě)

Disponuješ originálním a tvůrčím myšlením a dominuješ intelektem. Máš schopnost dát svým myšlenkám formu a vědecky je formulovat. Charakteristická pro Tebe je intelektuální forma vyjadřování. Jen tehdy, můžeš-li své myšlenky praktickým způsobem účinně uplatnit, naskytne se Ti možnost změnit se a začít nový život, nebo cokoli vylepšit na poli svého ducha. (Blíženci v 1. Domě)

V zaměstnání se nerada podřizuješ. Nemáš ale problémy s tím, jak najít dobře placené místo. Jsi schopna tvrdě pracovat a ve své profesi je zdatná. Svoji práci a zaměstnání bereš vážně a získáváš zvláštní dovednosti a odborné znalosti. Přebíráš na sebe velké závazky a musíš proto dbát více na své zdraví. I v povolání uplatňuješ své humanitární instinkty.

Miluješ cestování a změnu místa pobytu.

Ačkoli můžeš mít problém to otevřeně přiznat, jsi vůči svému partnerovi loajální, protože máš vrozený cit pro fair play a osobní zodpovědnost. Ve svém partnerovi v manželství často hledáš zrcadlo otce, nebo jiného člověka s dětství, kterého si vážíš. Není vyloučeno, že víc manželství, z nichž jedno je pro člověka s Tvým horoskopem velmi zátěžové. Někdy si člověk nese z takového vztahu i šrámy do vztahu dalšího. Aspekt Slunce v konjunkci s descendentem je ale pro pocit štěstí v partnerství spíše pozitivní, takže tohle není karma pro nevydařené vztahy. Jeden problematický svazek bys mohla i přeskočit. Pak by se odehrál jen na úrovni mileneckého vztahu, který jsi „nepodepsala"

Zdravotně si dávej pozor na kluby a nemoci pohybového aparátu. Také se nesmíš přepínat, protože pak ztrácíš pozornost a to může skončit třeba zlomenou nohou. Buď vždy důsledná při rekonvalescenci, protože pak by Ti hrozilo, že třeba angína Tě navštíví v krátké době i několikrát.

Jsi takový akční pracant, který si myslí, že všechno zvládne levou zadní a ještě mu zbude na pomoc druhým. Z omylu Tě mnohdy vyvede totální vyčerpání, což Tě teprve donutí nabrat síly a všechno na chvíli odložit.

Přeji Ti hodně štěstí i zdraví.

Karty - Možná budeš v blízké době řešit něčí sňatek nebo uzavření nějakého vztahu. (Může být i Tvůj a může být i pracovní). Tento svazek bys mohla pokládat za něco, co je jiné, než vypadá. Jen za iluzi. Nemusíš v něj věřit. Vývoj téhle věci je ale pozitivní a to velmi, takže se zbytečně obáváš.

Reklama