Záhadný předmět je součást stroje na mykání vlny. Nebylo by fér hrát si na slovíčka, a tak nejblíže a jako první byla OlgaMarie. Protože ale hned po ní věc naprosto přesně pojmenovala pajda, nebylo by spravedlové neocenit i ji. Proto bude její horoskop hned zítra. Výherkyně minikvízu jsou tedy dvě...

OlgaMarie se narodila 4. srpna v Horní Poustevně (Rumburk) v 19.25 hod.

Numerologicky jste jednička. Je to číslo Slunce. Jedničky jsou hrdé, odvážné a aktivní. Povětšinou bývají v životě úspěšné, protože slučují energii, originalitu a vůdcovský talent. Jednička umí výtečně organizovat práci druhým a je téměř k neutahání. Má dobrou kondici a soutěživého ducha. Chybou bývá neochota se podřídit a neuznávání autorit.

Jste Lvice. U Lvů hodně záleží na tom, kam se kloní jeho duše. Lev je zvyklý vyhrávat a je v tomto případě velkorysý. Lev žena má vybrané, královské chování a neztotožňuje se s nízkostí a klamem. Těžko ji vtěsnat do úzkých, primitivních poměrů, ale v rámci poznání je ochotna sestoupit i mezi spodinu, jen proto, aby například pomohla, nebo pochopila problém, který pak s velkým nasazením řeší. Lvi milují potlesk, ale tváří se při tom rozkošně skromně. Lev je impulsivní, ale ne za každou cenu. Mnohdy to trvá dlouho, než se rozzuří, pak je zlý, ale jen chvilku. Lvi se nemstí. Pokud člověka nesežerou bezprostředně, později vychladnou a nevrací se.

Asc. máte ve Vodnáři. Znamená to, že jste založením bytosti a vlastní povahou Lev, ale projevujete se a na okolí působíte hodně jako Vodnář. Vztahy si zřejmě dobře promýšlíte a nevrháte se do manželství. Je-li člověk jako Vy svázán nějakými mantinely, zpravidla má tendenci je bourat nebo posunovat. Vaším heslem a životní touhou bude hodně svobody. Nebráníte se pokroku a nebráníte v něm druhým. Umíte pochopit touhu po svobodě a volnosti. Jakkoli tendenční společnost by Vás mohla slušně dusit.

Dsc. máte ve Lvu. Budou vás přitahovat lidé silní, stateční a důstojní. Dáváte přednost královskému vystupování a lpíte na tom, aby se člověk, kterého pojmete za partnera, choval jako kavalír. Odmítáte hrubost, ponižování a primitivní chování. Budete u lidí hledat grácii, hrdost a čestné jednání. Ti, kdo k Vám patří, by měli chtít něco znamenat.

Jste exaktní a usilovně pracující člověk. Trochu plachá a zdrženlivá. Pracujete spíše v pozadí a pečlivě dbáte na detaily. Pokud to není bezpodmínečně nutné, nikdy nikomu nekladete osobní otázky.

Díky takto obsazené Panně disponujete analytickým rozumem s výraznými schopnostmi k praktickému myšlení. Trváte na preciznosti. Okolní prostředí, zejména pracoviště, musí být racionálně uspořádané, musí být používány účinné metody a postupy. Zakládáte si na správné gramatické formulaci, korektním pravopisu a interpunkci. Vaše hlavní pozornost platí těm myšlenkám, které se dají realizovat a slibují finanční efekt.

Pocity analyzujete hodně kriticky a přísně. Budete chtít partnera, s nímž můžete spolupracovat a který sdílí Vaše intelektuální zájmy. Velký důraz kladete na společenské způsoby, osobní zjev a hygienu.
(Měsíc, Merkur a Venuše v Panně)

Můžete být v určitých situacích silně afektivní a výbušná. Kbyby byla ale zlost potlačována, vedlo by to k psychosomatickým onemocněním, např. žaludečním problémům.
Máte pochopení pro tvůrčí sílu nebo alespoň obdiv pro ni. Vaše důvěra ve vlastní schopnosti, vítězství a rozvoj Vám poskytuje odvahu pustit se do velkých úkolů, o které by se jiní ani nepokusili.
(Mars v Raku a Jupiter ve Skopci)

Takhle namudlané planety v sedmém domu podporují popularitu a je to příznivé pro jednání s nadřízenými a sebevědomé vystupování. V oblasti public relations byste byla šikovná.
Žijete poměrně ve shodě s ostatními lidmi. Nepřátele máte spíše mezi ženami. Usilujete o emocionální naplnění prostřednictvím mezilidských vztahů. Zajímáte se o myšlenky druhých lidí.

hor olga

Díky svým laskavým způsobům a ohleduplnosti požíváte hodně popularity. Dáváte přednost profesní činnosti v oblasti psychologie, nebo divadlu. Manželství a osobní přátelství jsou pro Vás velmi důležité. V právních vztazích se zřídkakdy dostáváte do sporů. Jestliže se tak stane, dokážete většinou dospět ke smíru mimosoudní cestou. Prokazujete ve všech důležitých vztazích a ve veřejných záležitostech silný smysl pro odpovědnost a spravedlnost. Sňatek asi uzavřete v pozdějších letech.

Osoby s tímto postavením Saturna dokážou s jinými lidmi svědomitě a obětavě spolupracovat a dokážou nést i jejich díl odpovědnosti.
(Slunce, Měsíc, Merkur, Saturn a Venuše v 7. Domě)

Vaše chování je pozitivní, altruistické a snadno získáváte důvěru a spolupráci jiných lidí. To Vám zřejmě zpětně přináší úspěch a štěstí. Nikdy se nikým nenecháte podrobit. Dokážete jiným lidem velkoryse pomáhat. Jste poctivá a své chování a jednání řídíte podle etických norem.
(Slunce trigon Jupiter)

Jste poměrně skromná a nemáte ráda, když na sebe přitahujete nepatřičnou pozornost. Chtěla byste být raději milována, než obdivována.
Nacházíte potěšení v intelektuálních studiích a oceňujete inteligentní společníky, k nimž můžete mít sourozenecký vztah.
Máte skupinový instinkt a pracujete tam, kde se nacházejí jiní lidé a vládne čilá aktivita. Své spolupracovníky téměř pokládáte za členy rodiny. Je možné Vám svěřit tajemství.
(Vodnář v 1. Domě, Blíženci v 5. Domě a Rak v 6. Domě)

Protože své myšlenky formulujete pomalu a po delší úvaze, jen velmi neochotně měníte své mínění, pokud jste již dospěla k nějakému rozhodnutí.
(Býk ve 3. Domě)

V osobních vztazích ráda rozdáváte a přijímáte hodně lásky. Když už někomu dáte důvěru, jste vášnivý partner.
Budete mít v životě několik příležitostí ke sňatku. Ten nakonec patrně uzavřete hlavně kvůli emocionálnímu a rodinnému bezpečí. Ve svém partnerovi v manželství hledáte možná trochu postavu otce nebo někoho z dětství. Vaše manželství a rodinný život by měly být šťastné.

Jste poměrně pod šťastnou hvězdou a Váš horoskop je co do dětí postavený na dvojčata.

Reklama