Věrulinka se narodila 14.2.1950 asi v 11 hodin v Chomutově (doufejme, že „asi“ je co nejpřesnější)

Numerologicky jsi čtyřka - Mimochodem čtyřka je také prof. Klaus. Jsou to lidé pevní a neuvěřitelně houževnatí. Všechno má v jejich životě nějaký smysl a formu. Nic nedělají jen tak z legrace, protože na sebe berou spoustu odpovědnosti. Jejich myšlení je přísně analytické a málokdy se dopouštějí chyb. Často je okolí nestíhá, a proto se vedle nich cítí nedostatečně. Čtyřky hned tak něco nezlomí, jsou schopny zastávat vysoké posty. Jako kantoři jsou brilantní, ale musí trochu slevit, protože jinak je mají studenti za suchary.

Asc. máš v Blížencích - Vystupuješ kontaktně a je Tě vidět. Pokud něco vyprávíš, umíš tomu dát přesně tu formu, kterou to má mít. Jestliže se mají posluchači rozesmutnět, bude to u vašeho stolu vypadat jako v krematoriu, a pokud je historka veselá, zbourají místnost. Je to veliké umění a lidé s asc. v Blížencích se často živí komunikací. Pobereš neuvěřitelné množství informací, které si halabala uložíš, a jako Střelec je umíš i výtečně využít.

Dsc. máš ve Střelci - To znamená, že stojíš o společnost lidí s nábojem a jiskrou. Ceníš si schopnosti rychlého jednání a úsudku. Pomalá želva Tě dohání k šílenství. Umím si představit jak vedle člověka, který pomalu a rozvláčně hovoří, nevydržíš, dopovíš věc sama a s díky opustíš prostor s pocitem, že ještě chvilku a vylítla bys z kůže. Přitahovat Tě patrně budou podobně naladění, akční jedinci. Tvou devízou je potřeba spravedlivých soudů.

kŽivot bereš velice vážně. K sobě býváš možná až moc kritická. Nesnášíš pocit útlaku a podhodnocení jak u sebe, tak i u druhých. Tvé myšlení a postupy jsou metodické. Osvojuješ si většinou tradiční formy vzdělání s cílem dosáhnout dobré finanční a sociálním postavení. Tvoje společenské ideje jsou většinou konzervativní. Respektuješ názory, které se v průběhu doby prokázaly použitelné. Máš zájem o ideje, které mají praktický užitek. Ke svým cílům přistupuješ střízlivě a realisticky. Dáváš si dosažitelné cíle.
(Luna a Merkur v Kozorohu)

Máš silnou potřebu společně s někým podnikat a spolupracovat. Nepostrádáš společenský půvab, disciplínu a obezřetnost. Nesnášíš, děje-li se někomu bezpráví. Uvědomuješ si, že takové jednání je odrazem morální slabosti, která se v určitém okamžiku může obrátit i proti Tobě. (Mars ve Váhách)

Neplatí pro Tebe žádné rozdíly třídní nebo náboženské. Obhajuješ sociální a morální hodnoty, které jsou v každém ohledu universální, nestranické a demokratické. Snadno navazuješ vztahy se ženami a muži všech kruhů a živě si s nimi vyměňuješ zkušenosti. Jsi velmi tolerantní a chápeš, že každý člověk nemusí mít stejný životní styl a stejný hodnotový systém. Pokládáš toleranci a respekt za nezbytný předpoklad úspěšného společenského řádu.

Tvé postoje jsou neosobní, ale velice přátelské. Jsi populární, máš široký okruh známých. Vyzařuješ osobní kouzlo a šarm. Nechybí Ti zásady, ale chceš sama rozhodovat o tom, co je pro Tebe správné a smysluplné. Nemáš ráda neotesané chování. Máš odpor k nudě, jednotvárným návykům, k žárlivosti a k majetnickým nárokům partnera na svoji osobu. Utíkáš před partnery, kteří se snaží Tvojí společenskou svobodu omezovat. Můžeš mít dost neobvyklý vkus.
(Jupiter a Venuše ve Vodnáři)

Umíš rychle navazovat kontakty. Má zájem o vyšší vzdělání a divila bych se, kdybys neměla alespoň jeden titul. Důležité pro Tebe je porozumět základním idejím, které ovládají společenské myšlení, zákonodárství a filosofii.

Můžeš mít zvláštní náklonnost k lidem jiného původu a cizincům. Ve vztahu k lásce máš velmi vysoké ideály.
(Luna, Merkur a Venuše v 9.domě)

Měla bys dosáhnout úspěchu a vysokého postavení. Těšíš se ochrany a patronství. Máš silné morální vědomí a pohrdáš vším, co by mohlo poškodit Tvou důstojnost a morální vážnost.

Tato konstelace také přináší prominentnost a vysoké postavení, především v pozdějším věku. Své obchodní záležitosti a veřejnou odpovědnost řídíš podle etických principů. Charakteristické jsou čestné jednání, spolehlivost při plnění profesních a veřejných povinností a úkolů. Lidé narození v téhle konstelaci obvykle požívají dobré pověsti a jsou oporou společnosti. Je to výhodná pozice pro lidi, kteří se chtějí angažovat v politice nebo nebo veřejném úřadě.
(Slunce a Jupiter v 10. domě)

Měla by ses naučit vyvodit závěry a poučit ze z nesnází. Mnohdy při hledání viníka dorazíme k vlastním dveřím. Určitě Tě zajímají zvláštní metody léčení, homeopatická medicína a jiné terapie. (Neptun v 6. Domě)

Máš důkladné analytické myšlení a pozornost, které zacházejí do nejmenších detailů. Také ve společenských záležitostech jsi perfekcionista, který dbá na to, aby vše bylo důkladně plánováno. Chtěla bys někdy mít všechno tak dokonalé, že Tvé lásky by se mohly pod neustále bdělým pohledem cítit skutečně velmi stísněně. (Nic si z toho nedělej, já mám tenhle aspekt taky a žiju)
(Panna v 5. Domě)

Ráda pracuješ v kolektivu. Odtud pramení Tvá možná účast ve spolcích, svazech a při společných akcích. Ke svým přátelům se chováš velkoryse a je pro Tebe potěšení, když se s nimi podělíš o svou radost. Někdy však můžeš být při výběru svých přátel nemoudrá a potom můžeš zažít trpké zklamání.

Impulsivnost a paličatost mohou být někdy problém i když na druhé straně jsou oporami z toho plynoucí rozhodnost a odvaha. Nové podnikatelské záměry realizuješ raději tajně, abys je chránila před konkurencí.

Máš originální a tvůrčí myšlení a dominuješ intelektem. Máš obrovskou schopnost dát svým myšlenkám formu a vědecky je formulovat. Charakteristická je intelektuální forma vyjadřování.
(Skopec ve 12. Domě)

Intelektuální podněty hrají důležitou úlohu při Tvé volbě životního partnera. Z tohoto důvodu se cítíš být přitahována k duchaplným a excentrickým osobám i k osobám, které Ti dopomohou ke společenskému postavení. Tvůj partner by měl být zároveň milencem a přítelem, a projevovat pochopení pro to, že potřebuješ změnu a duševní podněty. Nesmělost může být překážkou, když chceš získat štěstí a lásku.

S manželským partnerem jsi se možná seznámila někde na universitě nebo na zahraničních cestách.

Tvoji rodiče se asi těšili vysoké úctě a vysokému sociálnímu postavení.
(Merkur a Neptun sextil Mars)

Miluješ cestování a ráda volíš místo bydliště daleko od místa narození.

Zažiješ v živbotě mnohdy až geniální vysvobození z nenadálých situací. Nejsi odkázána na jediný finanční zdroj.

Zdravotně jsi citlivá na okolí. V nebezpečí jsou nohy, nervy a klouby. Měla by ses vyhýbat drogám, alkoholu a uměle zhotovovaným lékům.

Přeji Ti hodně štěstí.

Reklama