Ťapina se narodila 22.11.1979, 7:30 v Plzni

Numerologircky jste pětka. Žena pětka je zvídavá a učenlivá. Pětky jsou takoví všudybýlci, kteří mají o všechno zájem a všechno potřebují vědět. Alespoň trochu, když nejde všechno. Mají dosti široký záběr, ale mnohdy špatnou paměť. Je to právě proto, jak moc ukládají. Pak se občas všechno prostě nevejde do škatulek. Velice rychle jim to ale pálí a jsou to bystří lidé. Myšlení je rychlé, i když někdy na úkor detailu.

Jste Štír - Vládcem Štírů je Pluto. Pluto je osmý dům. Dům smrti, pudů a všeho, co je lidské. Leží zde na dně duše ty nejkrásnější lidské vlastnosti vedle těch největších neřestí. Štíra nemůžeme poznat, protože nám to nedovolí. A to, co nám milostivě nabídne, je přesně to, co chce, abychom věděli. Je nezničitelný, protože jako jediný je schopen sílit z toho, co prožije špatného. Je to Fénix. Vládcem osmého domu, tedy podsvětí, je Hádes. Kdo ví něco o Hádovi, ví trochu i o Štírech. Štír je nejzajímavější znamení zodiaku a mohli bychom o něm napsat stohy papíru... a stejně by to zdaleka nebylo všechno…

Asc. máte ve Štíru – Jste tedy Štír ve Štíru. Asc. tady umocní Vaše Sluneční znamení. Váš projev ve společnosti přitahuje jakýmsi tajemnem, které vyzařujete. Bude to zvláště přitažlivé pro muže. Dáváte jim pocit, že o Vás stále nevědí všechno. Jste výzvou. Vy naopak máte brilantní odhad na lidi. Jste prozíravá a hned tak někdo Vás neošálí. Dokážete mnoho pochopit, ale zpravidla těžko odpouštíte. Ráda si vychutnáte zadostiučinění.

Dsc. máte v Býku – Přitahuje vás zodpovědnost, spolehlivost a schopnost praktického myšlení. Ráda byste měla partnera, na kterého se lze spolehnout a který Vám bude tak trochu oporou. Potřebujete jistotu a člověka nohama pevně na zemi, který Vás bude umět ocenit.

Na veřejnosti máte zdrženlivé a opatrné způsoby jednání a vystupování. Život berete vážně. Pracujete usilovně a ctižádostivě, s cílem dosáhnout dobré postavení a finanční zajištění.

Ostrost vnímání Vám umožňuje kriticky zkoumat lidské pohnutky. Věci dokážete výstižně pojmenovat, bez jakékoli shovívavosti. Za určitých okolností se necháte strhnout k silným emocím. Dokážete být proto objektivnější, jestliže se Vás dotyčná záležitost netýká. Nechybí Vám rozhodnost, cílevědomost a máte velké bohatství nápadů. Jste schopna zvládnout i odpor, který se zdá být nepřekonatelný. Ze strany jiných osob můžete očekávat nedůvěru. Jste družná, přátelská, ochotná. Své pocity neskrýváte (Měsíc v Kozorohu a Merkur ve Štíru)

Jste obratná a šikovná v každém druhu práce. Vaše perfekcionistická tendence Vám někdy může znemožnit vůbec něco dokončit. Zvláště jedná-li se o detaily metodického postupu a o přesnost. Potrpíte si na dobře organizovaném pracovním prostředí.
Máte pozitivní vztah k práci a svým bližním poskytujete nepostradatelné služby. Exaktní způsob práce se u Vás někdy dostává do konfliktu s pozorností k detailu. Žádný člověk nemůže věnovat maximální pozornost každé jednotlivosti. Z tohoto důvodu může u Vás docházet k přepracování. Musíte si proto zajistit spolupráci jiných osob a delegovat na ně část odpovědnosti. Oceňujete dobré pracovní podmínky a za odváděné výkony jste vysoce hodnocena. (Mars a Jupiter v Panně)

Máte ducha podnikavosti. Jste vůdčí osobností, která se nedá odvrátit od vytyčeného cíle míněním nebo přáním jiných lidí. Jste vyslovený individualista. Disponujete velkou energií a seberegeneračními schopnostmi, které Vám pomáhají překonávat neduhy.

Hledáte harmonii. Jste příjemná, radostná, společenská a sympatická. Jste čestná, a máte ráda ocenění. Nepostrádáte osobní půvab, vlídnost a máte přívětivou formu vystupování. Dík své družné povaze máte jistě velký okruh známých. To vytváří dobré předpoklady pro uzavírání obchodů, romance i sňatek.

Příznačné Vám bude citlivé, intuitivní vnímání vlastní osoby a vlastností okolního světa. Často můžete navazovat velmi zvláštní vztahy, které mají původ v minulosti.
(Slunce, Měsíc, Venuše a Neptun v 1. Domě)

Jste intuitivní, jemná a vnímavá žena. Často býváte zabraná do sebe. Dokážete uchovat tajemství. Můžete mít slabší jeden ze smyslů. Rozhodnutí přijímáte spíše citově. Jen ojediněle se vzdáváte svých niterných myšlenek a pocitů. Vzhledem k Vaší vysoké citlivosti na Vás může někdy okolní svět působit velmi náročně a můžete mít problém jej plně přijímat.

Máte vysoce intuitivní, humanistické, metafyzické zájmy a jakousi zakódovanou obavu z katastrof, což může souviset buď se zkušeností z dětství, nebo i z minulých životů, kdy jste mohla prožít velký otřes. Můžete mít v této souvislosti buď sny, nebo se Vám tato myšlenka vrací v souvislosti s nějakými událostmi, které se toho zdánlivě netýkají. Kladem této konstelace fakt, že máte silně vyvinutou intuici a schopnost předtuchy, což Vás může ochránit. A nejen Vás. Je to velice silný aspekt.
(Merkur a Uran ve 12. Domě)

Dokážete bojovat za svá přesvědčení. Jste nadšeným bojovníkem za ideály, které vyznáváte. Snažíte se lidi kolem sebe inspirovat k jednání a myšlení spojenými s vědomou odpovědností. Protože své zásady dokážete také měnit v činy, mohou tyto snahy být úspěšné.

Je Vám vlastní jednoznačný morální kodex a filosofické zásady, podle nichž se v životě řídíte. Pro druhé máte porozumění, toleranci a máte široké srdce. Obchodní činnost pokud existuje, může mít souvislost s publikováním, přednáškami nebo cestováním.
(Mars a Jupiter v 9. Domě)

Tento aspekt často znamená geniální duševní schopnosti a originalitu. Disponujete bleskově fungujícím rozumem. Neobvyklá intuice Vám umožňuje pochopit hlubší souvislosti. Neustále hledáte něco nového a neobvyklého, a proto často naleznete originální řešení problémů, které se nedají zvládnout tradičními prostředky. Těžko Vás odervat od nějaké vize, či přesvědčení. Jste paličatá. J (Merkur konjunkce Uran)

Jste vnímavá ke všemu estetickému. Vaše přítomnost může jiným lidem zprostředkovat pocit radosti, klidu a míru. Je všeobecně silně ovlivnitelná. Disponujete činnou fantazií a produktivním podvědomím. (Venuše konjunkce Neptun)

V životě se máte naučit diplomacii a krotit emoce. Musíte si uvědomit, že svého cíle můžete dosáhnout pouze trpělivostí, nemá-li dojít ke sporům a hádkám. V důsledku hádek, sporů a rozmíšek pak u Vás může docházet ke zbytečnému plýtvání energií. (Slunce kvadrát Mars)

S tímto aspektem jsou někdy spojeny pocity melancholie. Protože se Měsíc pohybuje přibližně stejně rychle jako transit Saturnu, může Saturn ve Vašem životě stát dlouhou dobu v kvadrátu k Měsíci. Měla byste se přimět zapomenout na minulost a každý den přivítat s důvěrou. Naučte se málo ohlížet a hodně se zaměřit kupředu. Lived – odžito. (Měsíc kvadrát Saturn)

Vaše city jsou silné. Dokážete bojovat za správnou věc. Máte dostatek vůle a činorodosti k tomu, abyste realizovala svoji fantazii. Pevné zdraví a dostatek energie Vám v žiotě umožňují intenzivní prožitky, které na oplátku posilují obrazotvornost a fantazii. (Měsíc trigon Mars)

Máte talent své myšlenky vykládat poutavým a duchaplným způsobem. Máte bleskové intuitivní nápady, které také umíte zhodnotit. Nepostrádáte pokrokové myšlení, ale trváte na tom, že ideje musí mít praktickou funkci, která se opírá o dlouhodobě ověřené hodnoty. Lidskost je pro Vás velmi důležitá. (Vodnář ve 3. Domě)

Dáváte přednost mužům, kteří jsou galantní a ženě se dvoří. V milostném vztahu máte ráda dramatický prvek. Aspekt (Venuše v kojunkci s Neptunem) může znamenat nejvyšší a nejčistší formu duševní lásky.

Svého budoucího partnera v manželství se budete zřejmě snažit přesvědčovat o správnosti svých názorů, postojů a morálních principů, s cílem vytvořit společnou základnu chování. Doslova přitahujete bohaté manželské partnery. Ráda cestujete a tak nelze vyloučit sňatek s cizím státním příslušníkem.

Myslím, že v životě vystřídáte mnoho zaměstnání. Potřebujete to k vlastnímu růstu.

Domnívám se, že jste fyzicky krásná  a Váš zjev může být obklopen určitým tajemstvím. Časté jsou magnetické oči. Máte zdravou konstituci. Disponujete mimořádnou regenerační schopností těla.

Je možné, že jste měla v dětství nějakou špatnou zkušenost, která má v současné době vliv na přístup k okolí. Je také možné, že se něco nepříjemného přihodilo ve vaší rodině, a proto jste ji záhy opustila, nebo jste  si díky nějaké události vybudovala jiné hodnoty a priority, které se od těch rodinných liší, a vydala se vlastní cestou.

Dokážete být velmi citová a hloubka Vašich emocí vás může mnohdy zaskočit. Jste vnímavá k pocitům a náladám ve svém okolí. Dokážete "vycítit" nevyřčené potřeby lidí okolo vás a vůbec celkovou atmosféru prostředí.

Tyto kvality můžete úspěšně využívat  nejen ve své profesi.

Přeji Vám štěstí, úspěch i lásku, kterou hodně potřebujete.