Nanet se narodila 30. 8. 1975 v Městci Králové

Numerologicky jste šestka  Je to číslo Venuše, a ta je planetou lásky. Šestky jsou přívětivé a mají šarm i přitažlivost. Nepůsobí dusivě a bývají zpravidla oblíbené. Jako klasická bohyně lásky a krásy dbá šestka o svůj zevnějšek. Má ráda vybranou společnost, krásné věci, šperky, zábavu i dobré jídlo. Šestka si umí užívat života se vším, co s sebou nese. Touží po štěstí a ráda by viděla jen to pěkné. Nebezpečím šestek je snaha dělat věci lepší, než jsou, což může někdy působit jako lehkomyslnost.

Jste Panna – Panna je praktická, zemitá a racionální. Je to typ člověka, pro něhož je pořádek životně důležitý. Nemám ale na mysli pořádek v bytě, i když bych se divila, kdyby i tady nemělo všechno své místo. Spíše potřebujete mít v hlavě jasno. Panna nesnáší chaos a nikterak si nepotrpí na překvapení. Všechno potřebuje předem naplánovat, aby se nedopustila omylu. Někdy je Pannám vyčítán citový chlad. To je ale nesmysl. Panna umí milovat. Jen má poněkud problém to projevit. Z úst Panny zní „miluji tě“ jako z úst vegetariána „ hovězí steak“. Její hluboké a mnohdy hodně intenzivní emoce se odehrávají v jejím nitru.

Asc. Máte v Blížencích – Vystupujete kontaktně a je vás vidět. Pokud něco vyprávíte, umíte tomu dát přesně tu formu, kterou to má mít. Jestliže se mají posluchači rozesmutnět, bude to u vašeho stolu vypadat jako v krematoriu, a pokud je historka veselá, zbourají místnost. Je to veliké umění a lidé s asc. v Blížencích se často živí komunikací. Poberete neuvěřitelné množství informací, které si halabala uložíte, ale zato je se sluncem v Panně dobře najdete.

Dsc. Máte ve Střelci. To znamená, že stojíte o společnost lidí s nábojem a jiskrou. Ceníte si schopnosti rychlého jednání a úsudku. Pomalá želva Vás dohání k šílenství. Umím si představit jak vedle člověka, který pomalu a rozvláčně hovoří, nevydržíte, dopovíte věc sama a s díky opustíte prostor s pocitem, že ještě chvilku a vylítla byste z kůže.

Vaše myšlení se orientuje především na mezilidské vztahy. Máte vyhraněný smysl pro spravedlnost, což vede k tomu, že ve svých sděleních jste upřímná. Hledáte kontakty s lidmi, kteří mají dobrou úroveň myšlení, dobré chování a dobrou pověst. Jste citlivá na pachy, osobní zjev a vlastnosti jiných lidí. Nevhodný oděv nebo hrubé způsoby vyjadřování pokládáte za společenský poklesek.
Pocity analyzujete hodně kriticky a přísně. Lidé s touto konstelací někdy zůstávají dlouho svobodní, protože na eventuálního partnera mají příliš vysoké nároky.
(Merkur ve Váhách a Venuše v Panně)

Máte novátorské schopnosti ve filosofii, pedagogice a jiných duchovních oblastech. Z každého pozitivního úsilí, které vynaložíte, vznikne něco užitečného a dobrého, i když vytyčený cíl není dosažen. Tento pozitivní přístup Vám usnadní život. (Jupiter ve Skopci)

V každém člověku dokážete nalézt fascinující potenciál. Máte schopnost dobře se vyjadřovat slovem i písmem. Chcete být dobře hodnocena pro své intelektuální výkony. Umíte se velmi dobře bavit a Vaše přítomnost nedusí.  (Merkur v 5. Domě a Venuše ve 4. Domě)

Milujete společenský život a jste populární a oblíbená. Máte jistě hodně přátel. Své cíle budete dílem dosahovat dík těmto přátelským vztahům. Přátelé Vám pomáhají radou i činem.

Tato konstelace také naznačuje duševní disciplínu a orientaci na praxi. Ideje jsou posuzovány podle jejich užitečnosti. Vyjadřujete se uvážlivě. Vaše myšlení je metodické a přináší s sebou matematické a přírodovědecké nadání. (Jupiter v 11. Domě a Saturn V 3. Domě)

Máte živou fantazii a jste velmi citlivá. Vynikáte schopností vcítit se do jiných lidí. Jste ale snadno ovlivnitelná dojmy a zkušenosti, které v životě získáte, se Vás pak dotýkají citovým a velmi osobním způsobem. Velmi na Vás doléhají zážitky z dětství. Formují Vaše jednání a pocity. Nechcete nic ponechat náhodě. Každá myšlenka a každý krok mají určitý účel. Často necháváte hovořit svůj cit. Činíte tak ale příjemným a brilantním způsobem. Můžete mít hudební nebo jiné umělecké nadání. (Měsíc konjunkce Asc, Merkur sextil Saturn a Venuše sextil Uran).

Jste velmi impulsivní, což se často odehrává ve Vašem nitru, protože Vaše cítění Vám nedovoluje hněv ventilovat. Uvedený aspekt někdy také symbolizuje sebeklam. Můžete mít v životě v určitých chvílích snahu utíkat do světa fantazie a vyhýbat se tak individuální odpovědnosti. Váš silně postavený Saturn ale v dospělosti toto nebezpečí mírní. Měla byste se ale vyhýbat nejistým a nemoudrým finančním spekulacím. (Slunce kvadrát Mars a Neptun)

Máte důkladné analytické myšlení a pozornost, které zacházejí do nejmenších detailů. Také ve společenských záležitostech dbáte na to, aby vše bylo důkladně plánováno. V srdečních záležitostech jste kritická k sobě i partnerovi. (Panna v 5. Domě)

Máte smysl pro tradice a jste spíše konzervativní. Ráda jste ve spojení s lidmi, kteří jsou jak prominentní a spolehliví, tak i neobyčejní a mají dobré nápady.

Ke svým přátelům se chováte velmi velkoryse a je pro Vás potěšením, když se s nimi podělíte o svou radost. S ohledem na Vaši dobrou podstatu si dejte pozor při jejich výběru. Můžete někdy zažít trpké zklamání. (Kozoroh v 9. Domě, Vodnář v 10. Domě a Ryby v 11. Domě)

Pokud Vám o něco jde, dokážete být neuvěřitelně paličatá. Na druhé straně jsou Vám oporami rozhodnost a odvaha. Dík své šikovnosti a dobrému čichu přijdete k penězům. Instinktivně víte a poznáte co jiným chybí. Na uspokojování potřeb těchto lidí pak dokáže zaměřit svoji podnikatelskou aktivitu. Cit a získávání peněz jsou u Vás spolu úzce spojeny. (Skopec ve 12. Domě a Rak ve 2. Domě)

Při každém druhu partnerství, do nichž vstoupíte, chcete získat spravedlivý podíl. Milostná dobrodružství jsou Vám většinou lhostejná.
V citových záležitostech ale vyžadujete hodně osobní svobody a odmítáte respektovat konvenční pravidla.
Aspekt (Slunce kvadrát Neptun) nosí zvláštní emocionální žádostivost, která může zahrnovat vše, počínaje platonickou láskou až ke smyslnosti bez hranic. Při výběru partnerů máte většinou šťastnou ruku.

Intenzivně toužíte po rodině a zajištěném domově. Jste hrdá na své předky a jste pevně spojena s rodinou a přírodou. Vaše sebevědomí a sebevyjádření je silně podbarveno Vašimi city a zážitky z dětství... Domov a rodina jsou pro Vás vyjádřením životní energie. (Kozoroh v 8. Domě)

Zdravotně jste zřejmě citlivá na bolest. Dávejte si pozor na nervové vypětí. Můžete projevovat zájem o zvláštní metody léčení, např. homeopatickou medicínu. Lépe než pilulky Vám zřejmě dělají přírodní preparáty.
Protože se vždy snažíte být pozitivní a mnohdy v sobě rdousíte to, co by mělo odcházet, mohla byste trpět obtížemi, které mají původ právě v tomto. Mám na mysli těžko diagnostikovatelné obtíže. Vegetativní nervy umí nádherně imitovat cokoli. Jste jemná bytost s jemnou psýchou. Trochu daň za schopnost empatie a vysokou citlivost.

Přeji Vám hodně štěstí, lásky a spokojenosti.