Lotka se narodila  24. 4. 1967 v 10.40 v Olomouci

Numerologicky jste šestka  Je to číslo Venuše, a ta je planetou lásky. Šestky jsou přívětivé a mají šarm i přitažlivost. Nepůsobí dusivě a bývají zpravidla oblíbené. Jako klasická bohyně lásky a krásy dbá šestka o svůj zevnějšek. Má ráda vybranou společnost, krásné věci, šperky, zábavu i dobré jídlo. Šestka si umí užívat života se vším, co s sebou nese. Touží po štěstí a ráda by viděla jen to pěkné. Nebezpečím šestek je snaha dělat věci lepší, než jsou, což může někdy působit jako lehkomyslnost.

Jste Býk. Budete praktická, rozhodná a hezká. Máte klidný a starostlivý pohled. Většina žen v Býku má velké tmavé oči.

Jste orientována na rodinu a její blaho. Máte smysl pro vnímání detailů. Své vztahy vybíráte pečlivě, i když dost často nesprávně. Velmi Vám záleží na rodině a jejím blahu. Pro své děti nebo rodinné příslušníky jste schopna se obětovat.


Asc. máte ve Lvu.
Projevujete se královsky a hrdě. Budete zásobárna energie a na druhé působíte, že jste k neutahání. Pokud něco vyprávíte, určitě to stojí za to. Chcete-li, aby se druzí smáli, je to hračka. Opačně také. Váš projev bude roztomile teatrální a vtipy zní zřejmě nejlíp od Vás.

Dsc. máte ve Vodnáři. Budou Vás přitahovat lidé, kteří „nedusí“. Zřejmě se budete cítit dobře vedle pokrokových, svobodomyslných typů, kteří mají něco společného s novinkami i odvážnými projekty. Obdivujete odvážné, nápadité a originální osobnosti. Ráda byste partnera, který Vám dá volnost, ukáže Vám půl světa a nezapomene, jak jste úžasná.

Jestliže pro svoji činnost naleznete jasný směr a správné pohnutky, není žádná oběť dost velká ve snaze dosáhnout vytyčeného cíle. Pro všechny své aktivity máte silnou motivaci. Jste obdařena výmluvností, pohotovostí a bystrým myšlením. Ráda debatujete a argumentujete. Dojde-li ke slovní rozepři, chcete mít vždy poslední slovo. Na věci se ráda díváte z osobního hlediska.
Měsíc ve Štíru a Merkur ve Skopci

Milujete změnu, ať se jedná o milostné vztahy nebo společenské kontakty. Protože jste vtipná a výmluvná, cítíte se být přitahována k lidem, kteří mají pohyblivé myšlení a bystrý intelekt. Potřebujete dostatek volnosti pohybu. Máte talent spisovatele.

Nepostrádáte společenský půvab, disciplínu a obezřetnost. Nesnášíte, děje-li se někomu bezpráví. Uvědomujete si totiž zřejmě, že takové jednání je odrazem morální slabosti, která se v určitém okamžiku může obrátit i proti Vám.
Venuše v Blížencích a Mars ve Váhách

Milujete dobré jídlo. Lidé s touto konstelací často zdědí množství peněz a majetku a disponují ve druhé polovině života úctyhodným jměním.
Jupiter v Raku

Dosáhnete patrně úspěchu a vysokého postavení. Těšíte se z ochrany a patronství. Máte ctižádost a nemáte strach přijmout odpovědné, významné a vedoucí postavení. Rovněž máte jisté vystupování a silnou vůli dosáhnout úspěchu. Máte dobré organizátorské schopnosti a silné morální vědomí. Pohrdáte vším, co by mohlo poškodit lidskou důstojnost. Svoji životní dráhu neponecháváte náhodě.
Slunce a Merkur v 10. Domě

Mnoho energie vynakládáte na budování domova. Máte potřebu být paní domu. Snažíte se zkrášlovat domov. Mnoho prací zastanete sama. Co se týče Vašeho domu, pozor na oheň a zloděje.

Jste vlídná a zdvořilá a počítáte s tím, že Vám někdo pomůže. Nad svými nepřáteli dokážete vítězit. Máte velký zájem o duševní zkušenosti. Pokoušíte se vždy přijít na stopu pravdě a máte hluboký soucit s potřebnými lidmi. V době nouze můžete dostat pomoc a podporu, které si však zasloužíte dík minulým činům.
Mars ve 4. Domě a Jupiter ve 12. Domě

Projevujete vážný zájem o filosofii a vyšší vzdělání. Saturn v devátém domě mají často universitní a vysokoškolští profesoři. Kladete velký důraz na svoji morální pověst. Obchodní a profesní aktivity mohou mít něco společného s právem, vzděláváním, nakladatelskou činností a s cestováním.

Máte neortodoxní a intuitivní myšlení. Nemáte ráda klišé a své vlastní mínění si vytváříte na základě bezprostřední zkušenosti a vědeckých faktů. Mínění a názory jiných lidí nemohou ovlivnit myšlení Vaše. Dáváte přednost přátelství a spolupráci s intelektuály, kteří Vám mohou poskytnout duchovní podněty.
Saturn v 9. Domě a Uran ve 3. Domě

V určitých chvílích se dost nerada se ukazujete taková, jakou ve skutečnosti jste. Může docházet ke konfliktům mezi duševním vědomím a způsoby projevů osobnosti. Bude-li chtít získat uznání jiných lidí, budete v mnoha případech možná muset obětovat svoji individualitu.
Slunce a Měsíc kvadrát Asc

Písemně i verbálně se vyjadřujete jasně. Přesně formulujete své myšlenky, které mají vždy praktický význam a jsou vždy realizovatelné. Zajímáte se o duševní aspekty života. Kladete velký důraz na umění, krásu a kultivovanost ve svém domě.
Panna ve 3. Domě a Váhy ve 4. Domě

Tato konstelace působí velmi přitažlivě na nadané, vyrovnané a majetné lidi. To je jeden z nejdůležitějších a nejpádnějších důvodů pro schopnost hromadit bohatství a objevovat nové zdroje finančních prostředků. Můžete využít i pomoc zámožných přátel, abyste financovala své důkladně promyšlené plány. Vystupujete zpravidla důstojně, energicky a s pevnou vůlí. Jen si dejte pozor, co na kterém místě říkáte.
Býk v 11. Domě a Lev v 1. Domě

V partnerských vztazích vyžadujete určitou nezávislost. Dobře smýšlíte o lidech a pečujete o své bližní. Zdáte se být odolná vůči kritice ale ve skutečnosti jste podivuhodně zranitelná ve svých citech. Nikdy nedáte najevo, jak hluboce Vás zraňuje odmítnutí, nebo nepochopení.
Vodnář v 7. Domě a Rak ve 12. Domě

Snažíte se vytvořit bezpečnou, přátelskou a příjemnou atmosféru domova. Bez naplněného rodinného života byste se nemohla cítit šťastná. Rodina je pro Vás partnerstvím, v němž by pro všechny členy rodiny měly být samozřejmostí spravedlnost a férovost. V opačném případě se u lidí s Vašimi aspekty objevují emocionální problémy, které narušují rovnováhu a poškozují domácí mír.

Máte silnou konstituci a disponujete až do vysokého věku množstvím energie.
Své povolání berete velmi vážně. Když pracujete, tak pracujete usilovně a plánovitě.

Zdravotně pozor na tendence k nervozitě, k neklidu a k psychosomatickým onemocněním.

Ve finančních záležitostech můžete být velmi úspěšná, ale získané peníze chcete používat jen pro rodinu a domov.

Máte horoskop úspěšného člověka. Přeji Vám hodně štěstí.