Libajec se narodila 23. 11. 1975 v 8.10 h v Českých Budějovicích


Numerologicky jste jedenáctka. Jedenáctky jsou hodně vyspělé bytosti a mají za sebou dost zkušeností i životů. Jedenáctka se v zásadě nemusí učit. A to paradoxně bývá někdy příčinou špatných známek nebo potíží. Oni jsou tihle lidé nesmírně bohatí a všechno jim přichází automaticky, intuitivně. Mají vlastní měřítko hodnot a vlastní pohled na věci i svět. Někdy mívají problém pochopit, že druzí to tak nemají. Snaží se protlačit svůj názor. Někdy dost dogmaticky. Je to ale povětšinou názor správný. Bývá jim to vyčítáno. Měli by se naučit, že druzí potřebují vlastní zkušenost, aby pochopili to, co oni už dávno vnitřně vědí.

Jste Střelec. Základním rysem střelců je schopnost jít do hloubky. Neopustí určité téma nebo objekt zájmu, dokud jej neprozkoumají do detailů a úplně nepochopí. Jsou spravedliví a aktivně se o spravedlnost zasazují. Nesnesou bezpráví. Je-li Střelec podrážděn, instinktivně vycítí slabou stránku člověka, a tam střelí. Dokáže jít až do invektiv a osobní urážky, je-li to nutné. Pokud chce Střelec ranit, udělá to jednou ranou. Střelci jsou ovšem spíše veselí, mluvní a kontaktní. Jejich humor mívá hroty. Libují si v černém humoru. Někdy se stává, že se některé věci směje pouze Střelec. :-)

Asc. máte ve Střelci – Ve společnosti jste výrazná, komunikativní a Vaše vystupování má šťávu. Dokážete poutavě vyprávět a jste vtipná. Jste klasický ochránce slabých a nespravedlivě stíhaných. Umíte se bít za svou pravdu, či všeobecně prospěšnou věc. Váš humor může být sarkastický a načernalý.

 

Dsc. máte v Blížencích – Budou Vás přitahovat zcestovalí a podnikaví lidé, kteří jsou živí a aktivní. Lenoši Vás budou rozčilovat. Potřebujete vedle sebe člověka, který Vás bude umět pobavit a bude akční i komunikativní. Rozčilovat Vás bude nedochvilnost, hnidopišství a malost osobnosti. Nejhorší je z Vašeho pohledu zřejmě „pilnej blbec". :-)

V důsledku silné citlivosti na názory a reakce lidí svého okolí jste někdy urážlivá. Máte ostré vnímání. Nechybí Vám rozhodnost, cílevědomost a máte velké bohatství nápadů.
Měsíc v Raku a Merkur ve Štíru

Rozumíte citům jiných lidí. Vážíte si kamarádství, a proto vyhledáváte vztahy, u nichž je možná existence harmonických a úzce osobních vazeb. K ostatním lidem mimo okruh svých přátel se chováte ohleduplně, a proto jste oblíbená. Máte cit pro spravedlnost a férovost v milostných a společenských vztazích. Nemáte ráda neobratnost a nehezké chování. Z tohoto důvodu máte přísná měřítka pro hodnocení sociálního chování. Nenávidíte spory a hádky. Potřebujete vřelou náklonnost. Milujete svůj domov.
Venuše ve Váhách a Mars v Raku

Následující aspekty máte úplně stejné s předchozí výherkyní jazuzinkou a i se mnou, takže přes kopírák. Vnímáte základní jednotu života a jste schopna jít hlouběji než druzí. To může u některých lidí vést i k nepochopení. Ne každý se takto noří do věcí. Jestli jste vyčerpaná, dáváte přednost klidu a uzavřenosti a stahujete se ráda do sebe. Jste přemýšlivá a máte schopnost nazírání. Jste intuitivní, jemná a vnímavá. Dokážete uchovat tajemství. Rozhodnutí přijímáte často citově. Jen ojediněle se vzdáváte svých niterných myšlenek a pocitů. Mnohdy si soudy necháváte čistě pro sebe.
(Slunce a Merkur ve 12. domě) (Tomuhle postavení Slunce se říká „utopené Slunce“. Je to prakticky o tom, že bytost takového člověka se toulá. Takoví lidé se výrazně staví proti násilí, jejich Slunce, tedy bytostná postata, je schopna být jakoby cele v kůži druhých. Dokážete na vlastní pocitech odhadnout, jak se cítí jiní. Nemusí to být pokaždé příjemné. Potřebujete hudbu, obrazy, hloubku a ryzí pocity, abyste se cítila dobře. Vím to, protože s tímhle postavením žiji. :)) 
(A zvláštní je, že je to poměrně málo frekventované spojení.)

Jste silně nezávislá. Jako partner v manželství nebo v obchodě jste aktivní povahy. Dáváte přednost spolupráci a společným podnikům před individuální aktivitou. Máte předpoklady něčeho v životě dosáhnout. Existuje však nebezpečí, že jak zrozenec, tak i jeho partneři se nechají strhnout k impulsivnímu jednání. Ve druhé polovině života bude žít v blahobytu.
Mars v 7. Domě a
Jupiter ve 4. Domě

Můžete mít co do činění s penězi, finančními prostředky korporací, daněmi, dědictvím, což bude znamenat odpovědnost. Vaše finanční záležitosti by v dobrém nebo ve zlém mohly být částečně ovlivněny sňatkem nebo partnerstvím. . Měsíc a Saturn v 8. Domě

Disponujete velkou duševní silou a energií. Vůle je Vám nástrojem pro duševní aktivitu a snahy. To poskytuje velké intelektuální schopnosti. Hrozně rychle Vám to prostě pálí.
Slunce konjunkce Merkur

Ženy s tímto aspektem bývají trošku ješitné. Můžete být i roztomile sentimentální. Ráda utrácíte, draze jíte a budete mít jistě ráda opojné oslavy a švédské stoly. J
Venuše opozice Jupiter

Vaše ctižádost platí vyšším cílům. Působíte  přátelsky a žoviálně. Dokážete získat pro určité myšlenky i lidi ze svého okolí. Přitom je to pro ně výhodné. Váš optimismus je zdrojem inspirace pro všechny, kteří s Vámi mají co do činění.
Střelec v 1. Domě

Máte zvláštní zálibu pro odvahu, kterou pokládáte za estetickou a uměleckou záležitost. Usilovně pracujete jen tehdy, jestliže si od toho slibujete finanční zisk. Máte zřejmě sportovní a pevnou postavu. Býk v 6. Domě

I když se zdá, že vůbec neusilujete o slávu, Vaše podvědomí a vůbec celkový životní postoj Vás nutí k tomu, abyste dosáhla cíle a přijala důležité místo. Vás pohled je stále upřen na vzdálené cíle.
Lev v 9. Domě

Jste šaramantní a dokážete si obratně získat lidi ve vlivném postavení a takto postupujete dopředu. Protože máte v profesních věcech smysl pro etiku, požíváte dobrou pověst a uznání. Lidi s touto konstelací se rádi obklopují dynamickými, podnikavými a mocnými přáteli, kteří vyřizují mnoho věcí. Jen málokdy za své přátele volíte slabé jedince
Štír a Váhy v 10. Domě

V zaměstnání se nerada podřizujete. Máte společenské a umělecké ambice. Jste disciplinovaná a díky usilovné práci dosáhnete jakkoliv vysoko postavených cílů.

Máta velmi silnou vazbu na matku, rodinu a domov

Jste romantická a láskyplná a v úzkých osobních vztazích hledáte duševní podněty. Smyslnost sama o sobě by Vám nestačila. V milostných záležitostech jste romantická. Vaše láska a náklonnost je stálá a silná.

Manželství a harmonické vazby jsou pro Vás mimořádně důležité. Máte mnoho příležitostí pro uzavření sňatku, neboť jste pro příslušníky opačného pohlaví přitažlivá. Mohla byste uzavřít sňatek s někým, kdo Vám pomůže získat společenské postavení a bohatství. Jste nezávislý, horoucí a odvážný partner. Potřeba nových podnětů by mohla způsobit, že se nespokojíte s jedním vztahem.
Váš  smysl pro rovnoprávnost Vás činí tolerantní k podobným způsobům chování a idejím u jiných lidí. Může mít v životě více než jedno manželství nebo partnerství. Ani v těžkých dobách byste neměla trpět nouzí nebo nedostatkem, protože máte reálnou potřebu bezpečí a vždy si něco dává stranou.

Jste umělecky nadaná a najdete uznání. Mezi osobami s touto konstelací najdeme mnoho uměleckých a hudebních talentů, jimž intuice zprostředkovává tvůrčí vnuknutí. Máte organizační talent a schopnost koncentrace. Hodně Vám pomáhá Vaše nadání a schopnost rozpoznávat hodnoty, které jiní přehlédnou. Máte schopnost podporovat rozvoj talentu u jiných lidí.

Váš vnější zjev může být obklopen určitým tajemstvím. V mnoha případech jsou časté magnetické oči.

Chcete být hrdá na své děti, která by mohly mít úspěch a dočkat se vysokého uznání. Děti mohou užívat všech příjemností života.

Přeji Vám hodně štěstí a radost ze života!