Jazuzinka se narodila 6.5.1975 v 5.55 v Pardubicích

Numerologicky jste šestka  Je to číslo Venuše, a ta je planetou lásky. Šestky jsou přívětivé a mají šarm i přitažlivost. Nepůsobí dusivě a bývají zpravidla oblíbené. Jako klasická bohyně lásky a krásy dbá šestka o svůj zevnějšek. Má ráda vybranou společnost, krásné věci, šperky, zábavu i dobré jídlo. Šestka si umí užívat života se vším, co s sebou nese. Touží po štěstí a ráda by viděla jen to pěkné. Nebezpečím šestek je snaha dělat věci lepší, než jsou, což může někdy působit jako lehkomyslnost.

Jste Býk. Budete praktická, rozhodná a hezká. Máte klidný a starostlivý pohled. Většina žen v Býku má velké tmavé oči.

Jste orientována na rodinu a její blaho. Máte smysl pro vnímání detailů. Své vztahy vybíráte pečlivě, i když dost často nesprávně. Velmi Vám záleží na rodině a jejím blahu. Pro své děti nebo rodinné příslušníky jste schopna se obětovat.


Asc. máte v Blížencích.
Vystupujete kontaktně a je vás vidět. Pokud něco vyprávíte, umíte tomu dát přesně tu formu, kterou to má mít. Jestliže se mají posluchači rozesmutnět, bude to u vašeho stolu vypadat jako v krematoriu, a pokud je historka veselá, zbourají místnost. Je to veliké umění a lidé s asc. v Blížencích se často živí komunikací. Poberete neuvěřitelné množství informací, které si halabala uložíte, ale zato je se sluncem v Panně dobře najdete.

Dsc. máte ve Střelci. To znamená, že stojíte o společnost lidí s nábojem a jiskrou. Ceníte si schopnosti rychlého jednání a úsudku. Pomalá želva Vás dohání k šílenství. Umím si představit jak vedle člověka, který pomalu a rozvláčně hovoří, nevydržíte, dopovíte věc sama a s díky opustíte prostor s pocitem, že ještě chvilku a vylítla byste z kůže.

Vaše citlivá povaha absorbuje myšlenky a pocity druhých lidí. Tahle ovlivnitelnost dojmy v rovině nevědomí v sobě skrývá nebezpečí psychické zranitelnosti. Jste většinou laskavá a soucitná, což vyplývá z Vaší sensibility vůči pocitům jiných lidí. Jste snadno zranitelná a můžete být i náladová.

Potlačované pocity a emoce mohou vést k neurotických poruchám a psychosomatickým obtížím. Měla byste se naučit nehloubat o minulosti. Dáváte přednost vyjadřovat své námitky subtilním způsobem. Dokážete být maximálně citová a snadno se rozplakat. Potřebujete klid a uvolnění, abyste načerpala novou energii. Nejraději pracujete bez diváků. Máte jemné obrazové a hudební vyjadřovací schopnosti a  nadání v pschologické oblasti.
(Měsíc a Mars v Rybách)

Jste mnohostranná, nezaujatá a neosobní ve své schopnosti poznávat pravdu. Jste schopna silného logického myšlení. Vyznáte se v mnoha věcech a jste schopna se rychle a trefně vyjadřovat slovem i písmem. Máte vynikající slovník, výřečnost a schopnost jasného vyjadřování. Vše co se v okolí děje intenzivně vnímáte a vstřebáváte. Po té zpravidla tyto věci filtrujete přes sebe, což se mnohdy zatěžující na psychiku. Dokážete se na věci dívat z různých stran a vidět je v jejich složitosti. Oplýváte bohatstvím nápadů a jste schopna nalézat stále nová a překvapivá řešení problémů.

Milujete změnu, ať se jedná o milostné vztahy nebo společenské kontakty. To v krajním případě může vést i k nevěře. Když ne fyzické, tak alespoň duševní. (Tenhle aspekt Vám ještě trošku podtrhuje asc. v Blížencích). Protože jste sama vtipná a výmluvná, cítíte se být přitahována k lidem, kteří mají pohyblivé myšlení a bystrý intelekt. Potřebujete dostatek volnosti pohybu.
(Merkur a Venuše v Blížencích)

Máte novátorské schopnosti ve filosofii, pedagogicee a jiných duchovních oblastech. Vaše důvěra ve vlastní schopnosti, vítězství a rozvoj Vám poskytuje odvahu pustit se do velkých úkolů, o než by se jiní ani neodvážili. Z každého pozitivního úsilí, které vynaložíte vznikne něco užitečného a dobrého, i když vytýčený cílnedosáhnete.
(Jupiter ve Skopci)

Vnímáte základní jednotu života a jste schopna jít hlouběji, než druzí. To může u některých lidí vést i nepochopení. Ne každý se takto noří do věcí. Jestli jste vyčerpaná, dáváte přednost klidu a uzavřenosti a stahujete se ráda do sebe. Jste přemýšlivá a máte schopnost nazírání. Jste intuitivní, jemná a vnímavá. Dokážete uchovat tajemství. Rozhodnutí přijímáte často citově. Jen ojediněle se vzdáváte svých niterných myšlenek a pocitů. Mnohdy si soudy necháváte čistě pro sebe.
(Slunce a Merkur ve 12. domě) (Tomuhle postavení Slunce se říká „utopené Slunce“. Je to prakticky o tom, že bytost takového člověka se toulá. Takoví lidé se výrazně staví proti násilí, jejich Slunce, tedy bytostná postata je schopna být jakoby cele v kůži druhých. Dokážete na vlastní pocitech odhadnout, jak se cítí jiní. Nemusí to být pokaždé příjemné. Potřebujete hudbu, obrazy, hloubku a ryzí pocity, abyste se cítila dobře. Vím to, protože s tímhle postavením žiji :))
 

Máte velkou potřebu přátelství a skupinových aktivit. Snadno uzavíráte známosti. Máte mnoho přítelkyň a silné touhy a velká přání. Máte ráda energické přátele, kteří Vás účinně podporují v práci.. Jste mechanicky zručná. Milujete společenský život. Jste populární a oblíbená.
(Měsíc, Mars a Jupiter v 11. domě)

Hledáte harmonii. Jste příjemný, společenská a sympatická. Jste čestná a máte ráda ocenění. Nechybí Vám osobní půvab, vlídné a přívětivé formy vystupování i fyzická krása. Máte podle mne za sebou šťastné dětství, které formovalo pozitivní životní postoj. Mohla byste mít nadání pro výtvarné umění, hudbu a poezii. Jste chytrá a spravedlivá.
(Venuše  a Saturn ve 2. domě)

Tato konjunkce vyvolává silné emoce, které se mohou negativně projevovat ve výbuších hněvu a nálad. Může ale zároveň vést k činorodosti. Dokážete za správnou věc statečně a odhodlaně bojovat a mnoho dosáhnout.
(Měsíc konjunkce Mars)

Tento aspekt propůjčuje odvahu a sílu, které spolu s  dalšími příznivými vlastnosltmi formují chytrého a konstruktivního ducha podnikavosti. Máte schopnost realizovat své plány a záměry. Můžete se stát dobrým vedoucím pracovníkem. Ráda spolupracujete s lidmi a komunikujete s přáteli. Máte silnou vůli a vyhraněný smysl pro spravedlnost. Při realizaci lukrativních záměrů projevujete rozhodnost a energii a přitom nešetříte námahou. Jste odvážná v okamžicích nebezpečí a snášíte s trpělivostí bolest i trápení. Dokážete být věrným přítelem.
(Slunce Sextil Měsíc, Mars a Saturn)

Máte důkladné analytické myšlení a pozornost, které zacházejí do nejmenších detailů. Také ve společenských záležitostech jste perfekcionista, který dbá na to, aby vše bylo důkladně plánováno. V srdečních záležitostech jste hodně kritická.
(Panna v 5. domě a  Kozoroh x 9. domě)

Ke svým přátelům se chováte velkoryse a je pro Vás potěšení, když se s nimi podělíte o svou radost. Někdy však můžete být při výběru svých přátel nemoudrá a potom můžete zažít trpké zklamání. (Vodnář v 10. domě a Ryby v 11. domě)

Máte originální a tvůrčí myšlení a dominujete svým intelektem. Máte schopnost dát svým myšlenkám formu a vědecky je formulovat. Charakteristická pro Vás je intelektuální forma vyjadřování.
(Skopec ve 12. domě a  Blíženci v 1. domě)

Dík své šikovnosti a dobrému čichu byste mohla přijít k penězům. Instinktivně víte a poznáte co jiným chybí. Na uspokojování potřeb těchto lidí pak dokážete zaměřit svoji podnikatelskou aktivitu. Cit a získávání peněz jsou spolu u Vás úzce spojeny.

Používáte neobvyklé a pokrokové metody v práci. Dík své pracovní činnosti navazujete s lidmi nová přátelství. Pracujete usilovně s cílem uspokojit svoji ctižádost. V obchodních záležitostech jste realistická a poctivá. Máte politické ambice, jste schopna na sebe převzít odpovědnost.Jste ale rovněž schopna přímo zaseknout nějaké povolání a jít jinam, pokud nejste spokojena, či doceněna.
Oceňujete harmonickou týmovou práci, která je hlavní příčinou finančního úspěchu. Jako podnikatel jste spravedlivá a se zaměstnanci jednáte jako se sobě rovnými.
(Rak ve 2. domě)

Jste šetrná a ukládáte si peníze jako jistotu na "stará kolena". Šetrnost pramení i z obavy před chudobou. Získání peněz, majetku a jim odpovídajícího postavení musíte vykoupit velkou prací a ctižádostí. Jste obchodně zdatná a vždy získáte odpovídající protihodnotu.

Máte dostatek zdravého lidského rozumu, organizační talent a je-li to nutné, dokážete snášet i tvrdé podmínky chcete-li dosáhnout svých cílů.

Ze zdravotního hlediska jste možná trošku neurotická a citlivá na okolí.(alergie na chemikálie) Měla byste se vyhýbat alkoholu a uměle zhotovovaným lékům. Konstelace (Slunce sextil Měsíc) Vám ale výrazně posiluje zdraví a vitalitu.

Přeji Vám hodně štěstí.