Evelyn už svůj horoskop má, a proto věnovala výhru dceři, kterou evidentně dostala pod stromeček.
Narodila se totiž 24. 12. 1978 v 9.30 v Havířově.

Numerologicky je mladá dáma sedmička. Schopnost empatie lidí s životní sedmičkou je pověstná. Sedmička je číslem Neptuna. Je záhadná, idealistická a obdařená hlubokým vnitřním životem. Povětšinou má o schopnost navíc. Vzhledem k tomu, že je současně Kozoroh, bude se u ní tato kombinace objevovat předně v praktických věcech. Bude mít veliké pochopení pro lidi s materiálními problémy. Dokáže si živě představit, jak těžko je člověku, který strádá. Neptun je uzavřený, hlubokomyslný a tíhne k iluzím. Mohla by mít výtvarné nadání a výraznou prostorovou představivost.

Je to Kozoroh Kozorozi bývají pevní a zásadoví lidé, s železnou vůlí a vírou v sebe sama. Povětšinou si věci napřed vyzkouší, než je hodnotí. Kozoroh není žádný snílek. Je praktický a zemitý. Jeho heslem bývá „Kdo říká, že to nejde – nechce“. Kozoroh umí čekat a nikam se nehrne. Dělá to z něho člověka, jehož rady bývají velice cenné. Málokdy se plete, protože sbírá informace, které pak ověřuje. Uzná-li věc za správnou, málokdy a nerad ji opouští. Nemění názory ani přátele. Stejně tak nepřátele. Žena Kozoroh bývá hezká s výraznýma očima.

Asc. má ve Vodnáři  –  Dává jí to projev člověka, který ostatní nedusí. Bude mít smysl pro humor a ctít svobodu projevu. Vyjadřuje se a přemýšlí pokrokově. Zajímá se o novinky a snadno se přizpůsobí. Její komunikace je logická a nemá problém s reakcí. Pokud je zaskočena, ví to patrně jen ona.

Dsc. má ve Lvu Přitahují ji silní, stateční jedinci, kteří jsou veselí a optimističtí. Na druhou stranu povrchní chování, snobismus a honba za světskou slávou ji bude rozčilovat. Preferuje osobní sílu, pevnost a hloubku duše. Přitahuje ji královské vystupování a hrdost.

Neexistence harmonických vztahů a svazků ji často dokáže vyvést z duševní rovnováhy. Její osobní vzezření a gestikulace se jistě vyznačují šarmem a elegancí. Je zdvořilá, přátelská a příjemná.

Nejraději by zastávala místo ve veřejných institucích, které poskytují vzdělání, nebo ve státní správě. Citová intenzita spoluvytváří její barvitou osobnost. Má umělecký vkus a tendenci k výrazným dramatickým kontrastům. Jedná se o typ ženy „femme fatale“, která plně umí využívat svůj sexappeal. Ani v případech, je-li silně uražena nebo jí někdo ublíží, neztrácí osobní hrdost a důstojnost.
(Měsíc ve Váhách a Merkur ve Střelci)

Musí mít praktický důvod pro všechno, co dělá. Většinou dokáže své jednání a činnosti podrobovat sebekontrole. Korektně plnit úkoly pokládá za věc své cti. Nezná lenost nebo nedostatek energie. Charakteristické jsou: sebevědomí, úsilí o rozvoj i optimismus.
Je velkorysá a ochotná a očekává jako protislužbu osobní obdiv a ocenění. Miluje přepych, okázalost, opojné oslavy a společenské události.
Bude-li bohatá, bude se pravděpodobně podílet na aktivitách, které  přinesou pocit uplatnění a vyšší postavení. Dokáže lidem ve svém okolí vlévat optimismus a důvěru. Vyzařuje sluneční teplo, pravou náklonnost, přízeň a ochotu. Dokáže-li při uplatňování své moci být nesobecká, získá obdiv, náklonnost a naplnění v lásce.
(Mars v Kozorohu a Jupiter ve Lvu)

Je sociálně ambiciózní. Má zájem o přátelství, práci v kolektivu, o vědecká dobrodružství a vynálezy. Je vysoce hodnocena a má mnoho přátel. Má silné lidumilné sklony, smysl pro lásku k bližnímu a úctu k důstojnosti člověka. Vyhýbá se předpojatosti, upřednostňování a stranickosti.
Finanční záležitosti mohou být ovlivněny sňatkem nebo partnerstvím.
(Slunce v 11. domě a měsíc v 8. domě)

Dokáže vše využít. Pravděpodobně se jedná o ženu, jejíž jednání a snahy jsou ovlivňovány nevědomím. Má sklon jednat potají. Ten pramení ze snahy vyhnout se otevřenému odporu.
(Mars ve 12. domě)

Má vyhraněný smysl pro spravedlnost a upřímnost. Totéž očekává od jiných lidí. Obchodní vztahy budou vzkvétat, protože Vaše dcera má patrně při výběru obchodního partnera dobrý odhad a ve styku s ním je upřímný a otevřený. Otevřeně dává najevo lásku k bližním. Má nejlepší předpoklady působit v oblasti práva, public relation, jednání a zprostředkovatelské činnosti.

Prokazuje ve všech důležitých vztazích a ve veřejných záležitostech silný smysl pro odpovědnost a spravedlnost. Sňatek uzavře patrně v pozdějších letech a zvolí si partnera zralého a vážně založeného se smyslem pro kariéru. Osoby s tímto postavením Saturna dokáží s jinými lidmi svědomitě a obětavě spolupracovat a dokáží nést i jejich díl odpovědnosti.
(Jupiter a Saturn v 7. domě)

Má pokrokové názory v oblasti filosofie, náboženství a vyššího vzdělání. Fascinovat ji budou tajemství dávno zapomenutých časů, velkých dálek a utopické budoucnosti. Může se věnovat studiu archeologie a astronomie. Může mít zvláštní náklonnost k lidem jiného rasového původu a cizincům. Ve vztahu k lásce má vysoké ideály.
(Uran a Venuše v 9. domě)

Uvedený aspekt jednoznačně ukazuje na paranormální schopnosti. Nevědomá vnuknutí ovlivňují často její rozhodování. Tento aspekt charakterizuje silná emocionální sensibilita.
(Měsíc sextil Neptun)

Připouští si mnoho starostí. Žije v neustálých obavách před nějakým nebezpečím nebo neúspěchem. Zásadně neriskuje tam, kde může hrozit nebezpečí úrazů. Dílem je to její podvědomí, protože si snadno něco zláme.

Má velkorysé a tolerantní myšlení. S tímto aspektem je spojena upřímnost a poctivost a Vaše dcera má přirozený sklon brát ohledy na morální a etické důsledky svého jednání a svých idejí. Mohla by toužit po práci na volné noze. .
(Merkur kvadrát Saturn a trigon Jupiter)

Miluje legraci a zábavu, jakož i kontakty ke spoluobčanům. Je skromná a nemá ráda, když na sebe přitahuje nepatřičnou pozornost. Chtěla by být raději milována než obdivována. (Vodnář v 1. domě)

Je konzervativnější, než připouští. Nevědomý strach může někdy působit jako zábrana. Skrytou sílu čerpá z kázně a sebeovládání. Je možné jí svěřit tajemství.
Je ráda, může-li uplatňovat svoji laskavost k lidem. V profesních kontaktech je velkorysá.
(Kozoroh ve 12. domě)

Může mít sklon zaměňovat lásku a přátelství. Neočekávaně vzniklé, silné náklonnosti mohou stejně rychle vyhasnout, jako se objevily. Neměla by nikdy uzavírat sňatek unáhleně

Manželský partner může být nakonec nejen zámožný, ale i vážený. Může uzavřít sňatek i podruhé.

Ráda cestuje do zahraničí, do dalekých zemí, ať ve skutečnosti nebo ve své fantazii. Mohla by i několikrát změnit své bydliště, přičemž může mít i dvě.

Konstelace (Neptun v desátém domě) je příznivá pro umělecké povolání. Rovněž pro ministry, psychology a psychiatry.

V dětství možná nebylo její zdraví nejlepší. Její zdraví závisí na stavu její mysli. Jestliže se rozčílí, může mít žaludeční potíže. Jinak ale překypuje energií a má silnou konstituci.

Má zvláštní náklonnost k dětem. Zajímá se o jejich psychický a fyzický rozvoj. Její děti, často dvojčata budou mimořádně inteligentní.

Vaše dcera má jednoznačně horoskop úspěšné a přitažlivé ženy. Přeji jí i Vám, evelyn, hodně štěstí.