Danila3 se narodila 26. 12. 1963 v Teplicích ve 23.15 hodin

Numerologicky jsi trojka. Trojky jsou živé, aktivní, podnikavé a komunikativní. Trojky bývají úspěšné tam, kde je potřeba jednat s lidmi, protože umí dobře vysvětlit, oč se jim jedná. Říká se, že se trojce nedá nic odmítnout. Postrádají ovšem trochu empatii. Všechno posuzují se svého pohledu – tedy mně se to líbí, takže i druhým. Těžko se smiřují s odmítnutím, ale neúspěch je odradí jen na chvíli. Brzy přijdou na jinou cestu, kterou se snaží dojít cíle. Trojky rády cestují do dalekých zemí, aby se něčemu naučily. Jsou to hotoví sběrači zkušeností.

Jsi Kozoroh –  Kozorozi bývají pevní a zásadoví lidé, s železnou vůlí a vírou v sebe sama. Povětšinou si věci napřed vyzkouší, než je hodnotí. Kozoroh není žádný snílek. Je praktický a zemitý. Jeho heslem bývá „Kdo říká, že to nejde – nechce“. Kozoroh umí čekat a nikam se nehrne. Dělá to z něho člověka, jehož rady bývají velice cenné. Málokdy se plete, protože sbírá informace, které pak ověřuje. Uzná-li věc za správnou, málokdy a nerad ji opouští. Chová se podobně i ve vztazích. Nemění názory ani přátele. Stejně tak nepřátele. Žena Kozoroh bývá hezká s výraznýma očima.

Asc. máš v Panně – Budeš racionálně hodnotit věci a všímat si detailů. Též můžeš pozorovat, jak jsi schopna do nekonečna zpětně analyzovat nějakou věc nebo situaci a babrat se v drobnostech. Jsi mistr analýzy. 

Dcs. máš v Rybách – Přitahuje Tě romantika a citliví lidé. Oceňuješ soucit a schopnost cítit to, co jiní. Přitahovat by Tě měli lidé, kteří pracují s lidskou psychikou, nebo se zabývají léčením či nějakým charitativním oborem.

DANKe své spokojenosti v citové oblasti potřebuješ finanční a materiální bezpečí. Své finanční a rodinné záležitosti řídíš se zdravým lidským rozumem. Máš-li začít s novými aktivitami, potřebuješ k tomu dostat podnět od jiných lidí. Jestliže ve svém díle jednou začneš, dokážeš pracovat vytrvale a usilovně. (Měsíc v Býku)

Osvojuješ si většinou tradiční formy vzdělání s cílem dosáhnout dobré finanční a sociálním postavení. Usiluješ o udržení etablovaného pořádku. Respektuješ názory, které se v průběhu doby prokázaly použitelné. Máš zájem o ideje, které mají praktický užitek. Ke svým cílům přistupuješ střízlivě a realisticky. Nedáš se oklamat nebo svést falešným idealismem. (Merkur v Kozorohu)

Ráda budeš někomu přítelem, ale vztah nesmí být příliš osobní. Jsi populární, vážená a máš široký okruh známých. Máš osobní kouzlo a šarm. Nemáš ráda neotesané chování. Máš odpor k nudě, jednotvárným návykům, k žárlivosti a k majetnickým nárokům partnera na svoji osobu. Utíkáš před partnery, kteří se snaží Tvou společenskou svobodu omezovat. Můžeš mít neobvyklý a originální  vkus. Mohou Tě přitahovat umělecké formy, které jsou extrémně moderní nebo extrémně staré. Důsledně zachováváš věrnost milované osobě. (Venuše ve Vodnáři)

Máš pochopení pro tvůrčí sílu nebo alespoň obdiv pro ni. Tvá důvěra ve vlastní schopnosti, vítězství a rozvoj Ti poskytuje odvahu pustit se do velkých úkolů, o které by se jiní ani neodvážili. Z každého pozitivního úsilí, které vynaložíš, vznikne něco užitečného a dobrého, i když vytýčený cíl není dosažen. (Jupiter ve Skopci)

Máš vnitřní pochybnosti a neklid. První polovina života představuje tvrdý boj o vzestup, ke konci života přibývá blahobytu a finančních jistot. Máš také studijní a literární zájmy. Tvůj život ovlivňují mladí lidé. Mnoho energie vynakládáš na budování domova. Snažíš se zkrášlovat domov. Mnoho prací děláš sama. Máš aktivní zájem o životní prostředí a ekologické problémy. (Slunce, Merkur a Mars ve 4. Domě)

Můžeš získat prostřednictvím umění a zábavy. Jsi prakticky dítkem štěstěny. Máš romantickou povahu, která se orientuje na zábavu. Vyzařuješ radost ze života a máš slunnou mysl. Jistě Tě láká divadlo a koncerty namnoze i v souvislosti se společenskými aktivitami.

Máš smysl pro organizaci a budování v oblasti výtvarného umění a hudby. Ve svém tvůrčím sebevyjádření stejně jako ve svém postoji k umění a zábavě jsi spíše zdrženlivá. (Venuše a Saturn v 5. Domě)

Máš vyhraněný smysl pro spravedlnost a upřímnost. Totéž očekáváš od jiných lidí. Byla bys dobrý obchodník, protože máš při výběru obchodního partnera dobrý odhad a ve styku s ním jsi upřímná a otevřená. Otevřeně dáváš najevo lásku k bližním. Toto Tvé chování je odměňováno četnými přátelskými vztahy. Máš dobré předpoklady působit v oblasti práva, public relations, jednání a zprostředkovatelské činnosti. (Jupiter v 7. Domě)

Musíš si dávat dobrý pozor na nervové vypětí. (Uran v 12. Domě)

Tento aspekt Tě obdařuje mimořádnou energií, která je použitelná při léčení. Jsi upřímná a své city ovládáš a kontroluješ. Dokážeš druhého prokouknout a nenecháš se napálit. (Mars sextil Neptun)

S tímto aspektem bývají spojeny pocity melancholie, ublíženosti a malosti. Může existovat silná vazba na matku nebo se objevují jiné zábrany, které jsou odvozeny ze zkušeností raného dětství. Bolestné vzpomínky. Měla by ses  přimět zapomenout na minulost a každý den přivítat s důvěrou. V přítomnosti žen budeš spíše ostýchavá. (Měsíc kvadrát Saturn)

Jsi citově aktivní a máš dostatek psychické energie. City jsou silné, ale snažíš se je ovládat a konstruktivně využívat. Dokážeš bojovat za správnou věc. Máš dostatek vůle a činorodosti k tomu, abys realizovala svoji fantazii. (Měsíc trigon Mars )

S tímto aspektem je spojena mimořádná ovlivnitelnost dojmy. Mohla bys zcela  bezděčně přejímat emocionální nálady svého okolí. Alkohol jen velmi opatrně, protože lidem s tímto aspektem bývá často osudným. (Měsíc opozice Neptun)

Každou jednotlivost registruješ a přesně analyzuješ. V tom spočívá úspěch. Tvým cílem je dokonalost. Co děláš, je bez chyby. Kvalita má přednost před kvantitou. (Panna v 1. Domě)

Máš energické, vynalézavé a tvůrčí myšlení. Tvá mluva a způsob komunikace se vyznačují stručností a otevřeností. Tvoje krásně formulované myšlenky jsou hudbou pro uši člověka. (Štír ve 3. Domě)

V partnerském vztahu kladeš důraz na takové hodnoty, jako je lidské porozumění a bohatší citový svět. Přitahuješ lidi, kteří nejsou tak systematičtí jako Ty.  (Ryby v 7. Domě)

Tvá základní filosofie se opírá o vše krásné a praktické. Náboženské a sociální představy odpovídají realitě, ve které se pohybuješ, a nebýváš ochotna je měnit. Trváš na tom, aby se s finančními prostředky spravedlivě nakládalo. Se svými přáteli patrně zacházíš jako s rodinnými příslušníky. Ráda zveš své přátele k sobe domů. Mimochodem máš obdivuhodnou vnitřní sílu, která se projevuje teprve ve vážných případech. Prakticky to znamená, že bys byla třeba v případě hromadného neštěstí schopna zachovat se vysloveně hrdinsky. (Býk v 9. Domě)

Zabezpečení rodiny je předpokladem Tvého duševního klidu. Jsi také pevně spojena s rodinou a přírodou. Toužíš mít vlastní dům. Prostředí rodiny a domova může být provázeno častou změnou pobytu a bydliště. Máš hlubokou náklonnost k dětem.

Milostné vztahy vznikají často na první pohled. Intelektuální podněty hrají při volbě milence nebo životního partnera důležitou úlohu. Z tohoto důvodu se cítíš být přitahována k duchaplným a excentrickým osobám. Tvůj partner by měl být zároveň milencem a přítelem, a projevovat pochopení pro to, že potřebuješ změnu a duševní podněty. Romance a milostné vztahy mají pro Tebe velký význam.

Mohla bys mít vícero manželství.

Zdravotně bys měla dát pozor na nervové vypětí, potíže s migrénami, nebo psychosomatické obtíže. Ale kdo tohle dneska nemá. Jinak jsi poměrně zdravý člověk s velkou dávkou energetických zásob. U žen s Tvými aspekty se mohou vyskytnout potíže při porodu, ale není to pravidlo.

Přeji Ti hodně štěstí a zdraví.

Reklama