pDalší osobností, kterou jste měli poznat podle jejího vyprávění o sobě ve "Víte, kdo jsem?", byl opravdu Edgar Allan Poe.

Správných odpovědí dorazila spousta. Jste chytré, vzdělané ženy. Vylosovanou výherkyní balíčku a osobního horoskopu se stala...

 

FAXÍK

kFaxík se narodila 3 .4 .1970 ve 12.30 ve Valašakém Meziříčí

Numerologicky jsi šestka - Šestka je číslem Venuše, a ta je planetou lásky. Šestky jsou přívětivé a mají šarm i přitažlivost. Nepůsobí dusivě a bývají zpravidla oblíbené. Jako klasická bohyně lásky a krásy je šestka také náležitě marnivá. Má ráda vybranou společnost, krásné věci, šperky, zábavu i dobré jídlo. Šestka si umí užívat života se vším, co s sebou nese. Touží po štěstí a ráda by viděla jen to pěkné. Nebezpečím šestek je snaha dělat věci lepší, než jsou, což může někdy působit jako lehkomyslnost. Jako děti bývají šestky neskutečně rozkošné.

Jsi Beranice (Skopec) - Skopci překypují energií, jedou bez zastavení, mají neuvěřitelný záběr, a pak se najednou stejně akčně svalí na kanape a v pěti sekundách usnou jako špalek. Zkrátka všechno, co berani dělají, má náboj a jiskru. Jsou nositeli energie.

Vládnoucí planetou skopců je Mars. Jejich upřímnost je bezelstná, i když někdy bolí. Skopec miluje začátky.

Ženy Skopci jsou nesmírně obětavé, pokud seznají, že je oběť pro dobro jejich nebo rodiny. Jsou tím pověstné. Dokážou odsunout nebo úplně eliminovat svoje potřeby a touhy i pohodlí pro nějaký ideál. Tak, jak jsou tvrdé k sobě, ale umí být i k druhým.

Asc. máš Ve Lvu - Projevuješ se jako člověk statečný, hrdý, velkorysý a důstojný. Dáváš přednost královskému vystupování. Odmítáš hrubost, ponižování a primitivní chování.

Dsc. ve Vodnáři - Přitahují Tě lidé svobodomyslní, pokrokoví a hybní. Nemáš ráda ulpívání na zastaralých věcech a pravidlech.

hTvoje občas až hypercitlivá povaha absorbuje myšlenky a pocity druhých lidí. To v sobě skrývá nebezpečí psychické zranitelnosti. Živá fantazie se může projevit v uměleckém nadání. Jsi většinou laskavá a soucitná. Jsi snadno zranitelná a můžeš být i náladová. (Měsíc v rybách)

Jsi patrně také obdařena výmluvností, pohotovostí a bystrým myšlením. Ráda debatuješ a argumentuješ. Na věci se ráda díváš z osobního hlediska. Jsi netrpělivá. Proto se vyhýbáš zdlouhavým procesům rozhodování. (Merkur ve skopci)

V lásce přikládáš velkou důležitost citovému bezpečí a stálosti. Velký důraz kladeš na osobní zjev. Máš vrozený smysl pro hodnotu materiálních věcí a toužíš po trvalých hodnotách. Máš ráda přírodu, zejména pak květiny, stromy a jiné rostliny. Asi ráda zahradničíš.

Převažují u Tebe praktické zájmy, takže energie je vynakládána na užitečné činnosti, které přinášejí hmatatelné výsledky. Nejsi vysloveně agresivní, jsi-li však k boji donucena, budeš silný a neústupný protivník. Máš řemeslnou zručnost. (Venuše a Mars v býku)

Máš vysoké ideály a jsi obdařena velkou prozíravostí a moudrostí. Máš do určité míry přísné morální zásady, které orientují celý Tvůj život. (Slunce v 9. domě)

Z důvodu profesní ctižádosti usiluješ o dosažení vyššího vzdělání a životní dráhu neponecháváš náhodě. Udržuješ dobré a přátelské vztahy s představeným a vlivnými osobnostmi. Máš téměř  nevyčerpatelnou energii. Žiješ současností. Jsi samostatná, nezávislá, ambiciózní a vyžaduješ respekt. Úspěchu dosahuješ vytrvalostí a odpovědností. Ve druhé polovině života bys mohla  žít v blahobytu. (Merkur, Venuše, Mars  a Saturn v 10. domě)

Máš neortodoxní a intuitivní myšlení. Nemáš ráda klišé a své vlastní mínění si vytváříš na základě bezprostřední zkušenosti. Mínění a názory jiných lidí nemohou ovlivnit Tvé myšlení. Dáváš přednost přátelství a spolupráci s intelektuály, kteří Ti mohou poskytnout duchovní podněty. (Uran v 3. domě)

Uvedený aspekt Ti zaručuje vitalitu, sebedůvěru a optimistické založení s kladným postojem k životu. Disponuješ silou vůle a přemírou energie. Tvá velkorysost Ti umožňuje získat ke spolupráci jiné lidi. Aspekt je také příznivý pro manželství a jiné partnerské vztahy. (Slunce trigon ASc)

Máš sklon k altruismu. Jsi velkorysá a máš přátelskou povahu. Svým bližním pomáháš podle svých nejlepších sil. Aspekt má příznivý vliv na bohatství bez ohledu na to, zda bude získáno dědictvím nebo vlastní usilovnou prací. (Měsíc trigon Jupiter)

Písemně i verbálně se vyjadřuješ jasně. Přesně umíš formulovat své myšlenky, které mají vždy praktický význam a jsou vždy realizovatelné. Velký důraz kladeš na umění, krásu a kultivovanost ve svém domě. (panna ve 3. domě)

Máš uměleckou a tvůrčí povahu. Přitahují Tě jedinečné a okázalé oslavy a nešetříš na ně penězi. V partnerských vztazích vyžaduješ určitou nezávislost. Dobře smýšlíš o lidech a pečuješ o své bližní. (střelec v 5. domě)

Zdáš se být navrch odolná a necitlivá vůči kritice, ale ve skutečnosti jsi velmi zranitelná ve svých citech. Nikdy nedáš najevo, jak hluboce Tě zraňuje odmítnutí nebo zrada. (rak  ve 12. domě)

Charakterizuje Tě silná emocionální vazba na rodinu a domov. Rodina je pro Tebe partnerstvím, v němž by pro všechny členy rodiny měly být samozřejmostí spravedlnost a férovost. I v kruhu rodinném ale občas vyžaduješ soukromí a ústraní.

Máš zájem o záležitosti související s dalekými zeměmi, jejich kulturami a tradicemi. Cestuješ proto ráda do ciziny. I Tvoje povolání bude možná spojené s cestováním.

Můžeš pocházet z dobře situované a vážené rodiny, kde se ovšem mohou vyskytnout záhadná nedorozumění i odcizení některých členů.

Přeji Ti hodně štěstí a lásky.