Co je dětská skupina?
Zařízení pravidelné péče o děti ve věkovém rozpětí od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky. Kolektiv tvoří maximálně 24 dětí, většinou se ale jedná o menší skupiny do 12 dětí. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí, a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte. Dětské skupiny fungují na nekomerční bázi a pomáhají je financovat dotace. Jsou vedeny v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a pravidla pro ně vymezuje zákon č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Založit dětskou skupinu mohou nejen obce, firmy nebo třeba spolky či neziskové organizace, ale také jednotlivec – živnostník. V praxi to bývá například maminka, které končí rodičovská dovolená, ale nemá zaměstnání, kam by se vrátila. Případně ta, jejíž dítě se nedostalo do státní školky a v okolí jinou možnost hlídání nemá.

Musíte ale vzít v potaz, že se z provozování dětské skupiny nestane výnosný byznys. Nesmí se totiž jednat o výdělečnou činnost. Příjmy od rodičů (v mnoha případech zastropovaná částka) a dotace musí být podle zákona investovány do provozu zařízení (výplaty, energie, výlety, strava…), případně do jeho zvelebování (vybavení, hračky…). I tak vás tato možnost láká? Pak musíte pro vydání oprávnění splnit celou řadu podmínek.

kido.jpg
Foto: Shutterstock

Potřebujete odbornou způsobilost nebo kvalifikaci

Pokud nemáte v plánu někoho kompetentního zaměstnávat (jako takzvaná pečující osoba, můžete přijmout nejvýše 4 děti), musíte mít patřičnou kvalifikaci nebo způsobilost pro péči o děti vy sama. Možností je hned několik.

  • Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, praktické sestry, dětské sestry, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně – sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa.
  • Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách ve středním vzděláním s maturitní zkouškou.
  • Odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy, asistenta pedagoga podle § 20 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, nebo vychovatele.
  • Profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky.
  • Profesní kvalifikace chůva pro děti v dětské skupině.
  • Odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře.

Samozřejmostí pak je, že máte vy, případně i další osoby pečující o děti, čistý trestní rejstřík.

Pokud by měla být naplněna maximální kapacita dětské skupiny, musí se o 24 dětí starat alespoň tři vychovatelky.

Musíte mít vhodné prostory

Stát před vydáním oprávnění sleduje i to, kde chcete dětskou skupinu provozovat. Vybrané místo musí být nejen vhodné a vybavené k pobytu dětí, ale dostatečně prostorné (3 až 4 metry čtvereční na 1 dítě). Prostory pak schvaluje i hygienická stanice (hluk, čistota ovzduší…). Kromě jejího kladného vyjádření je nezbytné také získat doklad o splnění požadavků na požární ochranu. Aby toho nebylo málo, musíte mít vymyšleno, kam v docházkové vzdálenosti budete brát děti na hřiště nebo do přírody.

Povinností je mnohem více

Před podáním žádosti musíte mít vyřešeno i spoustu další nezbytností. Například stanovit vnitřní pravidla a plán výchovy a péče, vědět, jak budete nakládat s prádlem, případně jak vyřešíte stravování. Můžete v místě vařit, jídlo dovážet, nebo ho mohou nosit rodiče dětí. Součástí žádosti je i sjednané pojištění odpovědnosti a samozřejmě také vyřešené financování a majetkové zajištění poskytované služby. Celé řízení může trvat i déle než tři měsíce. A to ještě nejsme u žádosti o dotaci.

Pokud jste se papírování nezalekla, pak všechny podmínky pro otevření dětské skupiny naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Komu to nebude stačit, má možnost bezplatné konzultace se členy realizačního týmu projektu. Případně existují firmy, které se založením dětské skupiny za úplatu pomohou.

Zdroj informací: Dětské skupiny, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Čtěte také: