Jezte, nebo budete „blbé“! Mladé ženy, které trpí anorexií, mají porušenou strukturu mozkové tkáně. Porucha příjmu potravy ovlivňuje poznávací schopnost.

Doktorka Debra Katzmanová z univerzity v Torontu porovnávala 66 žen v průměru věku 21 let, které se jako adolescentky léčily z anorexie, se skupinou 42 dívek, které toto onemocnění neprodělaly. Všechny podstoupily klinická vyšetření, CT mozku a vyhodnocení poznávacích schopností.

Zjistilo se, že mozek bývalých anorektiček s přetrvávající nízkou hmotností má větší laterální komory (dutiny hluboko uvnitř mozku), a tudíž menší objem funkční mozkové.

Účastnice studie s poruchami menstruace, které anorexii často provázejí, vykazovaly deficit při měření řady mentálních funkcí.

Výzkum ukázal, že poruchy mozku nejsou naštěstí v těchto případech trvalé. „Objemová analýza mozkové struktury potvrdila, že abnormality se mohou po nabytí normální váhy upravit,“ vysvětluje Katzmanová. Stejně tak podle ní dochází k návratu normálních poznávacích funkcí, pokud se vrátí pravidelný cyklus.

Lékaři ale upozorňují, že ve výzkumu je třeba pokračovat. „Je potřeba provést studii, jaký vliv má na činnost mozku změna hladiny pohlavních hormonů,“ upozorňují.

Reklama