Většina dětí jí pravidelně 4x až 6x denně, s přibývajícím věkem se však pravidelnost bohužel snižuje. Velkým problémem stále zůstává, co děti jedí - jen 9 % všech dětí si pravidelně dopřeje zeleninu, sladkosti vévodí jídelníčku 40 % z nich, a to denně, 18 % dětí se nejraději napije sladké limonády. Ideální situace nepanuje ani co se týče sportovních a kulturních aktivit – třetina dětí nikdy nechodí do divadla, kina či na koncert, 24 % dětí se kromě školní tělesné výchovy nevěnuje žádnému sportu. Tyto výsledky vyplývají z průzkumů zaměřených na dětské stravovací návyky a volnočasové aktivity. Většina rodičů sice tuší, co je pro jejich děti správné, zdaleka ne všichni se tím však řídí. Dva průzkumy („Rama pomáhá s chutí růst“ a „Rama myslí na rozvoj mysli“) týkající se dětí do 18 let věku zorganizovala v letech 2006 a 2007 značka Rama, vyhodnoceno bylo více než 16 000 dotazníků.

Podle praktického dětského lékaře MUDr. Josefa Zemánka čerpá dítě návyky zejména od rodičů, kteří mu slouží jako vzor. Nejvíce návyků děti získávají do 6. roku života. „Jestliže jsou rodiče spíše pasivní a sami tráví většinu času doma, např. sledováním televize, je možné očekávat, že si takto navykne trávit volný čas i jejich potomek,“ říká MUDr. Zemánek a dále dodává: „Dnes je k dispozici široká nabídka formálního i neformálního vzdělávání, kulturního i sportovního vyžití. Je pouze na každém z nás, zda využije možností, které nám tato doba nabízí – bude o sebe všestranně pečovat a vzdělávat se a vést k tomu i své děti“.

„I když se téma zdravé výživy a správného životního stylu v tisku stále objevuje, je zřejmé, že naučit rodiče a potažmo děti správným stravovacím návykům bude velký oříšek,“ říká Jitka Tomešová, nutriční terapeutka Poradenského centra Výživa dětí. „Naše populace je stále více ohrožena strašákem nadváhy a obezity. Jednou z cest, jak se nadváze vyhnout, je naučit děti již v útlém věku jíst správně. V případě jednoho obézního rodiče má dítě 30 % pravděpodobnost, že bude obézní také, jestliže mají váhový problém rodiče oba, stoupá pravděpodobnost až na 70 %!“ dodává Tomešová. Děti ale nedědí nadváhu jako takovou, osvojují si hlavně názory na stravování a „rodinnou kuchyni“, pokud se tedy rodiče nad stravováním zamýšlí, není nic ztraceno ani pro děti.

Soutěž: nápověda č. 15 - Ten, kdo kouří Blend, má souseda, který pije vodu.
vá rybičky?

Reklama