zamek1Příběh Kryštofova Vzdušného zámku se odehrává v rozmezí několika let, ale co se místní lokalizace týče, je zakotven v bytě hrdiny, odkud chlapec Kryštof noc co noc přechází do světa, který existuje pouze v jeho snech. Po chvíli k velkému překvapení zjišťuje, že podobu místa, kam se ve svých snech uchyluje, dokáže měnit.

Vtip je však v tom, že Kryštof je schopen svými myšlenkami vytvořit jen to, co dobře zná. Brzy na něj doléhá tíha a odpovědnost tvůrce, jelikož špatně vytvořené nelze jen tak vymazat. Proto Kryštof, dítě do té doby nijak zvídavé, začíná své dny trávit čtením a intenzivním studiem, aby se v noci, kdy spí a sní, mohl oddávat tvoření, které je pro něj únikem z role outsidera.

Ale i v Kryštofově harmonickém světě, do kterého stvořil jen to, co se mu líbí a co má rád, dochází ke střetu dobra se zlem, v symbolické rovině ke střetu dobrého a zlého v každém z nás. Tak se idylická pohádka pozvolna proměňuje v dobrodružný příběh plný napětí. Proměna žánru plynule probíhá podle toho, jak hrdina dospívá, jak se mění jeho pocity, prožitky, hodnoty a přání.

zamek2Příběh svou vícevrstevnatostí aspiruje na to, aby byl přijat širokou škálou čtenářského spektra, od dětí až po dospělé, kteří si v něm mohou znovu uvědomit své vlastní touhy a sny. Protože o to jde v tomto příběhu sebepoznávání především.

Křest knihy proběhne v pondělí 21. června 2010 od 17.30 na Malé scéně v divadle Minor. Můžete se těšit na tři krátká scénická čtení ztvárněná herci z DAMU, Pražské konzervatoře a VOŠH. Celým večerem bude provázet půvabná moderátorka Iveta Kořínková, kterou můžete znát například z pořadu Snídaně s Novou.

Kryštofův Vzdušný zámek
Autor: Ladislav Karpianus (www.karpianus.cz)
Nakladatelství: Albatros (www.albatrosmedia.cz)

Reklama