Máte doma dítě se specifickou poruchou učení? Chtěli byste mu pomoci a nevíte jak? Napište nám svůj příběh a získejte jeden ze tří AVS přístrojů!

AVS

Co způsobuje problémy s učením?

Většina lidí, a tedy i žáků a studentů, využívá z mnoha příčin při učení a myšlení více jednu z hemisfér. Pokud využívají převážně hemisféru levou (sídlo seriálního myšlení krok za krokem, často s vyšší inteligencí verbální a matematicko-logickou), mají v našich klasických školách při vzdělávání výhodu, protože při zatím převažujícím způsobu učení je ve větší míře využívána při učení právě hemisféra levá. Děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) však při tomto způsobu učení selhávají, protože mají předpoklady využívat více hemisféru pravou (sídlo prostorového vidění, tvořivosti a citů, s lépe vyvinutou inteligencí prostorovou, pohybovou, hudební a sociální).

Na základě lékařského výzkumu se ukázalo, že jedinci, u kterých se projevily poruchy učení (i chování) či problémy s učením v určitých předmětech, nemají na mozku vyvinuty některé nervové spoje. Následkem toho vznikají deficity (oslabení) ve funkcích důležitých pro úspěšné učení. Pokud jsou tyto deficity zjištěny včas (lze je diagnostikovat již v pěti letech života dítěte), můžeme vzniku problémům s učením předejít.

Čím dříve s nápravou oslabení začneme, tím je větší možnost dítěti efektivně pomoci, protože lidský mozek je nejvíce přístupný ke změnám v kladném či záporném smyslu od narození do sedmi let života, o trochu méně od sedmi do 13-14 let věku dítěte - do období ukončení vývoje mozku. V tomto období můžeme vytvořit na mozku spoje trvalé a dosáhnout tak zlepšení práce mozku při učení.

Jak mohou pomoci při učení a reedukaci poruch učení relaxační AVS přístroje?

AVS

Bioenergetickou aktivitu mozku lze rozdělit do čtyř hladin vědomí: beta, alfa, theta a delta. Každý z nich vyjadřuje určitým duševní stav. Pro udržení duševního a tělesného zdraví je potřeba řád pro jejich pravidelné střídání. Pokud jsme dlouho v napětí, soustředění nebo stresu (hladina beta), potřebujeme si odpočinout a načerpat nové síly (hladina alfa). V případě, že napětí a stres trvale převládá, ztrácíme schopnost efektivně odpočívat, v činnosti našeho mozku převládá hladina beta a mozek ztrácí své přirozené schopnosti. Nemůžeme se uvolnit a soustředit a nemůžeme využívat alfa hladinu, která podporuje přijímání informací a jejich ukládání do dlouhodobé paměti několikrát rychleji než v hladině beta. AVS přístroj pomáhá dětem obnovit přirozenou schopnost mozku se dobře koncentrovat a učit.

AVS přístroj obsahuje několik programů zaměřené na relaxaci, na učení a zlepšení duševních výkonů a na odstranění únavy a dodání energie. Dochází ke zkvalitnění koncentrace pozornosti a relaxace pasivní cestou a zlepšuje se komunikace mezi oběma hemisférami mozku. Některé programy též podporují vznik nových mozkových spojů, což má velmi pozitivní podpůrný význam při aktivním odstraňováním deficitů učení .

Mgr. Stanislava Emmerlingová , Poradna pro poruchy učení a efektivní učení, Turnov

Získejte jeden ze tří AVS přístrojů!

Má vaše dítě problémy s učením? Trápí ho některé předměty? Nedokáže se soustředit? Napište nám svůj příběh! Vybereme tři z vás, jež dostanou jeden z AVS přístrojů, které mohou vašemu dítěti pomoci. Tento přístroj vám i po testování zůstane, nemusíte jej vracet! Jediné, co po vás budeme chtít je zpětná vazba - napíšete nám své zkušenosti s užíváním tohoto přístroje.

Co můžete získat?

Ve hře jsou dva AVS přístroje Sirius v hodnotě 5593 korun. Sirius je určen pro nenáročné uživatele. Velmi jednoduše se ovládá. Většina programů je orientována na základní účinky: relexaci, učení a zvýšení energie pro výkon těla i mysli. Sirius disponuje jednobarevnými brýlemi (barva bílá).

Na tu nejšťastnější z vás čeká jeden přístoj Procyon v hodnotě 12257 korun. Procyon je nejprodávanějším modelem roku 2009. Má velké množství kvalitních programů a velmi účinnou tříbarevnou stimulaci. Brýle disponují barvami: červená, zelená, modrá.

Své příspěvky pište do diskuze pod tímto článkem nebo do soutěže ZDE

Reklama