Seznam finálních projektů, které se ucházejí o vaše hlasy můžete najít na stránce https://itesco.cz/pomahame/ a na https://itesco.cz/pomahame/list-of-projects/ - zde si najdete, v jakém obchodě můžete hlasovat pro jaké projekty (V každém obchodě jsou celkem 3).

Pročítala jsem si obsáhlý seznam finálních projektů a překvapila mne jejich pestrost. Pro vaši představu jsem vybrala některé z nich, abych vám je představila. Pokud půjdete do 4.6. nakupovat do obchodů Tesco, do hlasování se můžete jednoduše zapojit i vy!

Zde je moje inspirace, projekty, pro které můžete hlasovat v blízkosti vašeho bydliště najdete tady: https://itesco.cz/pomahame/list-of-projects/

Sbor dobrovolných hasičů Projekt Dětský den

Naše obec je malá a disponuje určitým finančním rozpočtem, stejně tak jako rozpočet našeho sdružení. Sdružení se stará hlavně o kulturní život v obci a komu nejvíce pomoct a zpestřit přicházející prázdniny než našim dětem. Chtěli bychom pro ně připravit jedinečný zážitkový den plný zábavy, zaměřený pouze pro ně.

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Aš Chebská 2934

Barevný svět dětí, z. s.
Projekt: Vyrůstáš u pěstounů? Tak s námi pojeď na výlet!

„Výlety“ pořádáme pro děti, které to v životě neměly a nemají lehké. Vyrůstají v pěstounských rodinách, dost často u svých prarodičů, mají komplikované vztahy se svými biologickými rodiči a také se svými 5b02a5ec21b84obrazek.pngvrstevníky. A právě těmto dětem poskytujeme bezpečný prostor, kde jsou přijímané a pochopené se všemi svými specifiky a kde se mohou seberealizovat. Výlety jsou jednodenní zážitkové akce po Středočeském kraji, které jsou o poznávání, hře, kamarádství a sdílení nezapomenutelných zážitků.

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Čelákovice Toušeňská 2032

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.
Projekt: Zábavný program pro seniory


Cílem projektu chceme zpříjemnit pobyt starším občanům v domovech pro seniory programem, který by připravily děti ze sociálně znevýhodněných rodin z Ostravy. Děti docházejí do našeho centra, kde se věnují také i tanci, hře na hudební nástroje a zpěvu. Tímto projektem také děti poznají i jiné části naší republiky, které jinak nemají příležitost navštívit vzhledem k špatné finanční situaci rodiny. Chtějí tímto projektem udělat radost seniorům a zpříjemnit jim podzim jejich života.

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Česká Třebová Dr. E. Beneše 642

Luční koníci, z.s.
Projekt: Maringotka pro Luční koníky


Luční koníci nabízí předškolní vzdělávání dětí v malém kolektivu s respektujícím a podporujícím přístupem průvodců. Program umožní dětem POZNÁVAT okolní svět pomocí všech smyslů a aktivním prožitkem, tak jak je to pro ně v tomto věku přirozené, OBJEVOVAT hranice svých možností pomocí častého pobytu v přírodě s přirozenými překážkami, UČIT SE od sebe navzájem díky věkově smíšené skupině, PROŽÍVAT pocity své i kamarádů a rozvíjet tak sebeúctu a empatii a PŘIPRAVOVAT SE na úspěšný vstup do školy.

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Dvůr K/L Alešova 3083

Dům seniorů POHODA, o.p.s.
Projekt: Léčivé tlapky

Dům seniorů „POHODA“, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje komplexní péči 31 seniorům nad 65 let. Rádi bychom našim seniorům zajistili canisterapii,případně felinoterapii u nás v domově.V minulých letech u nás canisterapie již probíhala a těšila se velkému zájmu.Klienti se na návštěvy psů,ale i koček sami často ptají, a proto jsme se rozhodli je opět obnovit.Hlazení, mazlení,česání, podávání pamlsku nebo házení míčku pejskům a kočkám vykouzlí úsměv na tváři všech klientů.

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Havířov Železničářů 8/1303

Mamma HELP, z. s., centrum Hradec Králové
Projekt: Ženám s rakovinou prsu můžeme pomoci lépe s vaší podporou!

„ Dvě sympatické ženy mě usadily v příjemném pokojíku, dostala jsem čaj a kupu kapesníků, a jedna z nich se mi hned začala věnovat – jen mně. Pamatuji se, že byla klidná a usměvavá, a to ve mně vzbudilo důvěru. Moc se nevyptávala, spíš mě nechala mluvit. Vysypala jsem ze sebe všechny své starosti, strasti a obavy. Vybrečela jsem litry slz. Tím vším se mi hodně ulevilo...“. Jen dobře proškolené laické terapeutky dokážou poskytnout tu správnou pomoc. Děkujeme za Váš žeton! www.mammahelp.cz

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Hradec Králové Nám. 28. října 1610

Zdravotní klaun, o.p.s. Projekt: Koše plné humoru

Zdravotní klauni navštěvují onkologicky nemocné dospělé lidi. S „košem“ plným humorných knížek, cédéček, křížovek přicházejí k lůžkům nemocných, aby jim usnadnili jejich těžkou situaci a pomohli jim získat nadhled. Také v čekárně ambulance dokáží klauni divy. Čelí sice počáteční nedůvěře, ale brzy se z čekárny ozývá smích. Klaunský humor nadzdvihne příkrov smutku a postupně dobývá lidská srdce. Spolu s dárky, které klauni rozdávají, se ovzduší, úplně změní. A o tomhle je program Koš plný humoru!

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Hradec Králové Brněnská 1825

ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. Projekt: Naše tlačítko zachraňuje život!!!

5b02a6118ccadobrazek.pngŽIVOT 99 – Jihlava již 23 let umožňuje svojí terénní službou Tísňové péče seniorům a dospělým se zdravotním postižením žít v jejich přirozeném prostředí v jejich bytech a se svými rodinami. Tato služba jim zajišťuje klid, bezpečí a umožňuje jim žít aktivním a smysluplným životem s možností dalšího zapojení se do života společnosti. Bohužel, toto seniorské téma začíná většinou zajímat veřejnost až v okamžiku, kdy se krizová situace dotkne jejich rodiny.

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Chotěboř Havlíčkova 1842

ČRS, z.s., místní organizace Starý Ples
Projekt: Návrat původních ryb do Metuje

V posledních letech řeší rybáři největší problém s rybožravými predátory, a to zejména s vydrami a kormorány. Na naší řece Metuji bylo spatřeno 12 vyder a velké hejno kormoránu. Tito predátoři spotřebují denně velké množství ryb a ryby z Metuje postupně mizí a některé rybí druhy se na Metuji již neobjevují. Cílem projektu je zarybnění Metuje zejména původními druhy ryb jako jsou parmy, mníci, jeseni, tloušti, okouni a další.

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Jaroměř Husova 69

Junák - český skaut, středisko Žatec
Projekt: Rekonstrukce skautské klubovny Vlčat a Světlušek

Za získané prostředky od společnosti TESCO chceme zrekonstruovat starou klubovnu pro vlčata a světlušky (děti ve veku od 7-11 let), kteří zde mají každý týden pravidelné schůzky a v zimní měsících zde realizujeme víkendovky. Financovat budeme pouze nákup materiálu a veškerou práci si uděláme sami společně s dětmi z oddílů, chceme nově vymalovat celou klubovnu, opravit staré stoly, koupit nové židle a skříně, koberec. Pod dohledem vedoucích budou děti sami renovovat stoly a malovat klubovny.

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Žatec Husova 3078

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec
Projekt: Tvořivé děti jsou šťastné děti

Naši školku najdete v malé malebné vesničce Dobré Pole u Mikulova. Školku navštěvuje 22 dětí od 3 - 7 let, které rády tvoří. Proto jsme se rozhodli přihlásit se do této soutěže a případnou výhru bychom rádi investovali do nového výtvarného ateliéru. Kromě nábytku nám také chybí celkové vybavení v podobě výtvarných potřeb, kreativních sad na různá tvoření, stojan na výkresy a další. Do projektu vstupujeme se stejným nadšením jako naše děti. Děkujeme za Vaši podporu. Kolektiv MŠ Dobré pole :-)

Pro tento projekt můžete hlasovat pouze v Tesco obchodě: Břeclav Lidická 3341/137 a Mikulov 28.října 14

O projektu

V obchodech Tesco jsou umístěny hlasovací zařízení s popisem nominovaných projektů. Za každý nákup zákazníci obdrží hlasovací žeton. Následně ho mohou až do 4. června vhazovat do hlasovacích boxů, a tím podpořit projekt, který je jim nejbližší. Zákazníci mohou získat více informací o zúčastněných organizacích a jejich projektech právě u hlasovacích boxů. Seznam zúčastněných komunitních projektů včetně aktuálního sledování počtů hlasů jsou také k dispozici na webových stránkách programu https://pomahame.itesco.cz, kde budou také každý týden zveřejňovány průběžné výsledky hlasování. Celkové výsledky pak budou oznámeny 20. června.

Proč podpořit svého favorita

Všechny přihlášené projekty byly hodnoceny porotou složenou ze zástupců odborného garanta Nadace rozvoje občanské společnosti a vybraných zaměstnanců společnosti Tesco. Společně prověřovali nominované projekty z hlediska jejich transparentnosti, důvěryhodnosti, udržitelnosti, z hlediska jejich dopadu na komunitu a potenciál pro zapojení členů komunity.

Všichni vybraní finalisté získají finanční pomoc

Už samotný postup projektu do finálového hlasování na obchodech znamená, že získá finanční podporu. Pokud zvítězí, půjde o 30 000 korun, když skončí na druhém místě, získá 16 000 korun, projekty na třetích místech pak 10 000 korun. Celkem společnost Tesco rozdělí postupujícím projektům 5 040 000 korun. Jakou částku ale organizace dostanou, mají nyní v rukou zákazníci – tudíž i vy, pokud při svém nákupu budete hlasovat.

Jak jste na tom vy? Zapojíte se? Také máte rádi projekty, které pomáhají a mají smysl?
5b02a63716915obrazek.png

Naše články:

Reklama