V TESTU paní Doreen Virtue, která se zabývá hovory s Anděly a publikováním nejrůznějších zajímavých informací na andělské téma, jste se mohli pokusit zjistit, do jaké kategorie patří vaše bytostná podstata.

Hovoříme o teroii, podle které je každý člověk původem něco jiného. Že vychází z jiné podstaty vědomí, z jiné původní bytosti...

Už jste si mohli přečíst charakteristiku

Andělských entit, vesmírných bytostí a také elementálů.

Vyšlo vám, že jste jeden z těchto?

Hledající duše

bCoby tato duše jste ve fázi přechodu z jedné říše do druhé, což mimo jiné znamená, že se s žádnou z nich neztotožňujete. Se svou původní říší „už ne“ a s novou říší „ještě ne“.

Možná jste strávili v říši, kterou jste opustili, mnoho životů a naučili jste se v ní všemu, co vám mohla předat.

Proto jste se rozhodli, že vstoupíte do říše jiné. Máte pocit, že ani ona vám nenabízí to, co hledáte, a proto nejste schopni se s ní ztotožnit.

Pokud si myslíte, že byste do této skupiny mohli patřit i vy, dopřejte si více času, abyste měli možnost se s danou říší více sblížit a poznat ji.

V žádném případě se však neodsuzujte za to, že nikam nepatříte. Pozemští andělé se jako hledající duše cítí dvojnásobně opuštění. Nejenže pociťují svou vyděděnost ze světa lidí, nesou ani schopni nalézt své druhy v říši pozemských andělů! Pocit, že nikam nepatří a jsou na světě sami, v nich může vyvolat hlubokou depresi.

Ale nebojte se. Jedná se jen o dočasnou ztrátu orientace, která pomine! Modlete se a ve svých motlitbách žádejte o duchovní vedení. Za chvíli ucítíte, že vůbec nejste sami, jak jste se domnívali.

A pochopíte, že i vy patříte někam, kde vás mají rádi a váží si vás. Nezapomeňte, že vaše rozhodnutí opustit svou původní říši a zvolit si místo ní novou, vyžaduje odvahu!

A tu jste měli! Mimo to jste tak zcela jistě učinili proto, že jste měli potřebu být pro svět ještě užitečnější!

Skokan

sNěkteré duše touží po různorodosti, vzrušení a co největší šíři zkušeností. Pokud jste skokanem, připadáte si jako dítě v obchodě s hračkami.

Nemůžete se pro nic rozhodnout, a tak pro jistotu chcete úplně všechno. Skokani jsou pozemští andělé, kteří se přesouvají z říše do říše. Nikdy se zcela neztotožní s jedinou říší a s jejími představiteli. Jako skokani využíváte toho nejlepšího, co může každá z říší nabídnout.

A podobným způsobem obohacujete i vy každou z říší tím, že jí předáváte moudrost, které jste se naučili v jiných říších. Skokani se v životě umí velmi rychle přizpůsobit nové situaci, přijmout za své nové lidi.

Jejich přístup k životu je podobně neosobní nebo spíše nesentimentální, jako je tomu u dětí, které se často stěhují a mění školy a kamarády. Díky neustálé změně jsou schopni velmi rychlé adaptace.

Působnost mezi říšemi

Ať už jste hledající duší, nebo skokanem, jste jako motýl létající z květu na květ. Každému květu, na nějž usednete, uděláte službu tím, že ho opylujete.

Vaše působení mezi říšemi je nesmírně užitečné, neboť do všech říší vnášíte nový život v podobě nových myšlenek.
Doreen Virtue


Zítra: Vtělení zasvěcenci

Reklama