Ve včerejším testu TADY jste se mohli dopídit, ke kterému elementu přináleží vaše duše, a odkud tedy vaše vědomí pochází.

Dnes nechť pozorně čtou ty z vás, které se v testu identifikovaly jako „Vtělení Andělé“

Někteří andělé na sebe berou fyzickou podobu jen na okamžik, aby zabránili tragédii, a pak beze stopy zmizí.

Člověk, kterého zachránili, jim ani nestačí poděkovat.

Na druhé straně jsou však andělé, kteří se rozhodnou přímo pro život v lidském těle, a ti patří mezi nejvzácnější šiřitele světla na planetě Zemi.

Charakteristika vtělených Andělů

NMilá tvář ve tvaru srdce.

Andělský vzhled, bez ohledu na pohlaví.

Jejich rty jsou krásně vykrojené, mají velké plaché oči, které vyzařují nevinnost a lásku.

Mají sklon k přejídání a potíže s nadváhou.

Jejich profese souvisí se službou a pomocí druhým: jsou mezi nimi například učitelé, letušky a stevardi, zdravotní sestry a poradci.

Zesvětlují si vlasy (bez ohledu na rasu).

Neumí říci ne a trpí pocity viny, když jim druzí pomáhají.

Mají rádi anděly. Sbírají knížky o andělech, jejich sošky a jiné předměty, které s nimi souvisí nebo na nichž jsou vyobrazeni.

Mají více andělů strážných než ostatní.

Jejich aura září.

Mají sklon zamilovat se do potenciálu druhého člověka a snaží se jej dovést k jeho naplnění.

Jejich vztahy se vyznačují oboustrannou závislostí. Typickými partnery jsou narkomani a alkoholici.

Zůstávají ve vztazích mnohem déle než ostatní.

Mají dar pronikat pod skrytý povrch věcí a díky tomu vnímají v člověku jeho skryté talenty, dřímající potenciál a samozřejmě i božství. V tom se shodují s anděly, kteří prodlévají v duchovních říších. I oni se soustřeďují na vnitřní krásu člověka a podporují lidské bytosti v tom, aby se rozvíjely a pracovaly na sobě, protože tím nejlépe pomohou světu.

Mají často přátele nebo milence, kteří svůj potenciál různými závislostmi potlačují a oslabují. Vtělený anděl přistupuje ke vztahu jako k „úkolu“. Snaží se svému partnerovi pomoci překonat jeho pochybnosti o sobě samém, přimět jej, aby svého latentního potenciálu a talentů začal využívat. To bohužel velmi často vede k oboustranně frustrujícímu vztahu.

Často trpí syndromem chronické únavy.

Jsou velmi citliví na negativní energii, také proto, že jsou vůči druhým velmi otevření. Je nutné, aby se naučili před negativní energií ochraňovat.

Ke zvyšování své vitální energie často používají jídlo a velmi často trpí nadváhou. Je to také proto, že tuk je pro ně ochranným obalem, kterým se chrání proti negativní energii z okolí. Mají potíže zhubnout a to i v případě, že drží diety a cvičí.

Přes nadváhu jsou ovšem velmi krásní a mají smyslné křivky a jemný obličej.

Inkarnovaní andělé jsou velmi velkorysí lidé, pro které je často obtížné přijímat. Proto si mohou ve svých životech zjevit nedostatek tím, že zablokují přísun peněz, lásky, energie a dalších přirozených zdrojů. Jsou velmi citliví na pocity ostatních lidí, často do té míry, že ignorují své vlastní potřeby. To může u těchto andělů vyvolat frustraci nebo zlobu, že jejich potřeby nejsou uspokojovány.

Zítra: Elementální bytosti