Vedle Andělských entit, vesmírných bytostí a také elementálů jsou i další, kteří vám v TESTU, ještě mimo zasvěcených a skokanů, mohli vyjít. Jste tedy podle výsledků Nová duše? Tady je vaše charakteristika…

kNová duše je duše, která se rozhodla, že se vyhne obvyklému procesu narození, kterým se duše vtěluje do lidského těla.

Proces postupného vývoje z nemluvněte do dospělého jedince totiž považuje za zdlouhavý. Tělo získává jiným způsobem.

Učiní dohodu s jinou duší, že si v určitém časovém bodu vymění své životní energie. Tento proces obvykle probíhá tak, že nová duše kontaktuje člověka, který trpí hlubokou depresí a nemá sílu dál žít.

Nová duše tuto zlomenou bytost osloví ve spánku asi v tomto smyslu: „Namísto toho, abys spáchal sebevraždu, čímž by přišlo nazmar Tvé tělo, které by jinak ještě mohlo posloužit Bohu, dovol, abych ti pomohl. Až budeš připraven, převezmu Tvé tělo, a ty se budeš moci vrátit domů do duchovních světů.“

Základní charakteristika Nové Duše:

  • Jednoho dne se probudí a mají dojem, že jejich život je zlý sen a vůbec se s ním neztotožňují.
  • Jen matně si pamatují na své dětství a významné události svého života.
  • Vzpomínají si, že chtěli spáchat sebevraždu. Nebo za sebou mají pokus o sebevraždu.
  • Jejich přátelé a rodina jim říkají: „Jsi jako vyměněný. Jako bys to ani nebyl ty.“
  • Najednou se ve svém životě rozhodnou pro drastické změny. Změní si například své křestní jméno, bydliště, rozvedou se, změní profesi, náboženské vyznání…

Nová duše přebírá paměť původní duše a možná si ani neuvědomuje, že je náhradníkem. Nové duše nemají žádné charakteristické fyzické rysy, protože se jimi stávají bytosti všech možných druhů.

Součástí jejich dohody s původní duší však bylo, že musí plnit všechny její závazky. Veškeré změny tedy probíhají co možná nejzodpovědněji.

Doreen Virtue

Zítra: Skokani

Reklama