Vyšlo vám v TESTU, že jste vtělený elementál? Tady je chakteristika původu vaší bytosti.

LPříslušníci této skupiny patří mezi nejsnadněji rozpoznatelné ze všech pěti kategorií. Fyzicky se podobají svým jmenovcům, tzn. vílám, elfům, skřítkům, trpaslíkům, lesním mužíkům, mořským vílám, zvířatům a jednorožcům.

Vtěleným elementálům se dobře daří v oblasti umění, jsou úspěšní v profesích spojených s médii, včetně filmového a hudebního průmyslu.

Jsou vynikajícími komiky, spisovateli, nakladateli, tanečníky a cvičiteli jógy. Protože jsou optimisticky založeni a mají silné vyzařování, jsou také vynikajícími řečníky, kteří umí své posluchače zaujmout a nadchnout.

Být středem pozornosti je pro ně přirozené.

Díky všem svým schopnostem jsou i dobrými učiteli. Mají dobrý vztah k profesím spojeným s přírodou.

Mohou se starat o domácí miláčky nepřítomných pánů, chov zvířat jim nečiní problémy. Zahradničení, práce v lesní školce nebo jakákoliv jiná práce spojená s přírodou je pro ně stvořená.

Nejčastější znaky elementálů

Mají velmi často načervenalou barvu vlasů v různých odstínech. Mohou být úplně zrzaví nebo mohou mít vlasy kaštanově hnědé s červenavým leskem nebo nazrzle blonďaté.

Vzhled je jak zděděný po keltských předcích, tj. brunátná, zdravě červená pokožka či pihy.

Nesnáší pravidla a myslí si, že všichni, co je dodržují, jsou pokrytci.

Mají rošťácký pohled a mají rádi legraci a kanadské žertíky a nikdy nemají k smíchu daleko.

Mají rychlý metabolismus a citlivý nervový systém.

Rádi si užívají života.

Často bývají na něčem závislí.

Jsou velmi hraví (mnohem hravější než skupina moudrých - zasvěcených, ti bývají často vážní a vypadají zachmuřeně a tvrdě).

Jejich úkolem je uvolnit jinak sevřené okolí, přimět je smát se nebo alespoň usmát, i kdyby to mělo být na jejich účet.

Je jim velmi známa duchovní hodnota smíchu, hravosti a radosti.

Často se stávají profesionálními baviči a umělci, tanečníci, komici a herci.

Zrodili se do lidského těla z toho důvodu decimování přírody a oni mají začít bojovat nejen proti znečisťování ovzduší, vod a půdy planety Země, ale mají také vystoupit na ochranu týraných a vybíjených zvířat.

Všichni elementálové jsou vysoce citliví na chování lidí ke zvířatům a Zemi.

V

Dávají přednost společnosti zvířat a rostlin před společností lidí. Vůči lidstvu pociťují podvědomý hněv za to, jak ničí Zemi.

Často třídí odpad, užívají přírodě neškodlivé čisticí prostředky a chovají se ekologicky.

Když se cítí odmítnutí, často se z nich stane plachá bytost, která má potřebu se od okolí izolovat.

Jsou velmi odolní s minimálními zdravotními potížemi.

Jsou často optimističtí.

Mohou trpět astmatem.

Jsou velmi citliví na chemické látky přítomné ve vzduchu.

Když jsou často uzavřeni mezi čtyřmi zdmi, objevují se u nich depresivní stavy.

Elementálové zcela podvědomě vyhledávají spřízněné duše z řad „moudrých-zasvěcených“. S nimi si nejlépe rozumí a také je toto spojení vhodné, protože jejich názory se často velice setkávají. Elementálům ale chybí některé informace a schopnosti, které jim zasvěcení velice rádi dají.

K těmto lidem přistupují zasvěcení velmi mateřsky a mají podvědomou potřebu je učit a chránit.

Naopak zasvěcení potřebují hravost elementálů, protože dost často je jejich pohled upřený kamsi do dáli, k tomu, co je neodvratné, případně k jejich bohaté zasunuté paměti, což je často jaksi oddaluje od společnosti a činí je vážnými.

Elementálové by měli volit taková zaměstnání, kde budou v dobrém spojení s přírodou a na vzduchu.
Doreen Virtue, Ph.D


Jednoho znám. Má tolik fotek, kde je s různými zvířaty, že snad mu chybí už jen společné foto s ptakopyskem. Je to rebel, který nevydrží pět minut na jednom místě. Moje kočky na něm visí, sotva překročí práh.

Když jsem mu četla jeho charakteristiku, pravi: „Tohle sis vymyslela, to tam není, to není možný!“

V pondělí: Vtělené bytosti odjinud

Reklama