Vyšlo vám v TESTU, že jste vtělená vesmírná bytost? Tady je chakteristika původu vaší bytosti.

Hvězdní lidé mají oči ve tvaru mandlí nebo půlměsíce, s koutky směřujícími dolů jako u písmene n. Představte si oči Bette Millerové a budete přesně vědět.

Nenápadné vzezření – Jejich tváře se zdají být nevýrazné, většina z nich si libuje v ležérním oblečení. Jako by chtěli splynout s okolím a nepřitahovat pozornost ostatních.

v

Neurčité životní poslání – Jejich životním úkolem je „pomáhat, kde je potřeba“. Hvězdní lidé drží dveře cizím lidem a pouštějí je před sebe v dlouhých frontách, aniž by za to očekávali poděkování. Jsou tu proto, aby rozdávali dobro a společně očišťovali planetu od stresu a násilí. Kvůli tomuto nekonkrétnímu poslání  mívají hvězdní lidé málokdy specifický životní úkol. Namísto toho se zavázali pomáhat všem, kteří to potřebují. Často tedy mívají obyčejná zaměstnání, v nichž svými povzbuzujícími slovy a nakažlivě dobrou náladou ovlivňují spousty lidí.

Láska k míru a upřímnosti – Velmi málo tolerují neupřímnost  a násilí. Pocházejí z planet, kde tyto neřesti neexistují, takže nevědí, jak se vypořádat s lháři, podvodníky nebo násilníky. Kvůli této neschopnosti vyrovnat se s běžnými pozemskými problémy jsou u inkarnovaných mimozemšťanů často omylem diagnostikovány psychické poruchy, například porucha pozornosti (ADHD).

Neobvyklé vztahy a rodinné vazby – Protože na jejich původních planetách panují odlišné zvyky ohledně rodinného života, rození dětí, rozmnožování a sexu, mnoho hvězdných lidí neuzavírá pozemská manželství a nezakládá rodiny. Nechápou romantické představy západní společnosti, protože ty nezapadají do jejich stylu. Navíc je jim jasné, že by jim rodinný život bránil v práci služebníků světla, ke které se v tomto životě zavázali. Velmi často se stává, že se hvězdná žena zamiluje do výrazně mladšího muže, který je duchovním přítelem z její hvězdné skupiny.

Pocit, že jsou jiní – Hvězdní lidé kdesi hluboko uvnitř vědí, že nepocházejí ze země. Často prožijí celý svůj život s vědomím, že sem nezapadají. Jeden hvězdný člověk řekl: „Vždycky jsem měl pocit, že mě na této planetě vysadili, a pořád jsem čekal, až se pro mě někdo vrátí a odveze mě zpátky domů.“ Cítí, že jejich biologická rodina není jejich „skutečnou“ rodinou, a přemýšlejí, jestli nebyli adoptování.

Jsou laskaví, pracovití a výkonní a omylem jsou považováni za rezervované a chladné. Dávají přednost tomu, zůstat v pozadí. Je pro ně výhodnější pracovat samostatně, profese mluvčího nebo vedoucího pro ně není vhodná.

  • Když je potkáte, hraje jim na tváři lehký úsměv.
  • Kdykoliv jsou připraveni nesobecky vyjít vstříc a pomoci.
  • Ti druzí jejich pomoc často ani nezaznamenají, protože druhým nepomáhají proto, aby byli oceněni.
  • Jsou velmi laskaví.
  • Jsou zdrceni násilím a touží po návratu domů.
  • Ve společnosti se cítí rozpačitě, protože nemají dostatečné zkušenosti s lidským společenským životem.
  • Jako děti byli často vystaveni zlomyslným narážkám.
  • Jsou vysocí a štíhlí.
  • Obličej mají často podlouhlý a hubený.

Mají neobvykle tvarované oči do tvaru půlměsíce a připomínají obracené U. Jejich barva je často šedá, zelená nebo hnědočerná. Když se na ně podíváte, je to jako by jim z očí prozařovali paprsky silných světel. Kolem panenky mají často kroužky světlejší barvy.

Oblékají se prakticky a pohodlně a nedbají moc na módu, neradi jsou středem pozornosti.

Jsou ochotni pomoci každému, kdo to potřebuje, na druhé straně si však udržují odstup a jsou rezervovaní.

Často si nejsou jisti svým životním posláním a cítí často skutečnou úlevu, když zjistí, že jejich úkolem je to, co dosud přirozeně činili. Totiž pomáhat tam, kde je třeba.

Často se zajímají o UFO a mimozemské civilizace, sledují sci-fi filmy a čtou vědecko-fantastickou literaturu.

Už v dětství intuitivně chápou duchovní hodnoty a mnoho z nich považuje tradiční náboženství za příliš omezující ve srovnání s jejich vlastním pojetím Boha. Bůh pro ně je něčím jako univerzální inteligencí, a postupuje vším.

Mnoho z nich si vybavuje vzpomínku, že v tomto životě navštívili kosmickou loď nebo jsou aspoň přesvědčeni, že něco takového prožili.
Doreen Virtue


Poznala jsem člověka, který tvrdil, že tady na zemi není doma. Není to cvok, ale je o tomhle skálopevně přesvědčený stejně jako o tom, že na jiných planetách je lépe. Pracuje jako fotograf. Jeho fotky jsou mystické, plné citu a jdou jakoby zevnitř místo zvenku. Nesnáší davy.

 

Reklama