Představte si, že přijdete do čekárny u lékaře a tam se celá čekárna zvedne a znovu si sedne na každé pípnutí. Jak dlouho by trvalo vám, přidat se k ostatním? A stouply byste si i ve chvíli, kdy byste zůstaly v čekárně samy? Podívejte se na zajímavý experiment, který ukazuje, že lidé jednoduše nechtějí nikdy zůstat mimo společenství.

Ve videu vidíte slečnu, která přišla do čekárny plné herců, kteří si všichni stoupají na pípnutí aniž by to mělo nějaký smysl. Už při třetím pípnutí si stoupá také, ač neví proč. Později zůstane v čekárně sama a začínají přicházet další lidé (už neherci) a ona je naučí stoupající rituál také. Ve videu je poté vysvětleno, že jde o sociální učení, tedy osvojování si komplexních způsobů chování a jednání přiměřených určité sociální situaci. Děláme to tak odmalička a náš mozek nás jednoduše k tomuto začleňování se a napodobování přímo vede. Co myslíte, zeptali byste se tak jako první muž v čekárně a nebo byste jednoduše jen vstávaly na pípnutí a nezajímaly se o důvod?

Reklama