646212c80d9adblobid0.jpg
Foto: Shutterstock

„Tato nepříznivá situace postupně nastala v průběhu několika dnů, kdy bylo třeba podat větší množství erytrocytů několika pacientům se silným krvácením,“ vysvětluje MUDr. Daniela Dušková, Ph.D., primářka FTO VFN Praha a dodává: „Prosíme všechny stálé dárce, ale i ty, kdo se ještě rozhodují, zda krev darovat, aby neváhali a přišli do našeho Fakultního transfuzního oddělení co nejdřív. Všem dárcům děkujeme za ochotu pomáhat.“

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) patří mezi největší nemocnice v ČR. Poskytuje základní, specializovanou, a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků. Je zároveň hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

Zdroje: Tiskové materiály 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, VFN, MUDr. Daniela Dušková