Z posledního výzkumu VZP a STEM/MARK vyplynulo, že stav obezity a nadváhy v České republice je dlouhodobě neudržitelný. S nadváhou se potýká 34 %, s obezitou 21 % české dospělé populace. Tyto závažné celospolečenské problémy s sebou nesou rostoucí riziko řady onemocnění, např. cukrovky 2. typu, aterosklerózy, vysokého krevního tlaku, některých nádorových onemocnění nebo depresivních stavů. Všeobecná zdravotní pojišťovna si dobře uvědomuje tento negativní trend, a proto již šestým rokem podporuje boj proti obezitě, a to prostřednictvím komplexního edukačního programu Žij zdravě.

VZP

Program Žij zdravě se obrací k laické i odborné veřejnosti prostřednictvím širokého spektra aktivit. Jeho hlavním cílem je přispět ke zlepšení zdraví české veřejnosti a rozvíjet osvětu v oblasti obezity a nadváhy i přidružených onemocnění. Zároveň se program snaží systematicky informovat českou společnost o tom, že změna stravovacích návyků a tělesné aktivity vede ke snižování počtu lidí, kteří trpí nadváhou a obezitou, zkvalitnění života a prodloužení jeho délky. Ústředním mottem programu je rovnice zdravého životního stylu: „lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít.“

V rámci programu je realizována řada aktivit:

  • Internetový portál www.ZijZdrave.cz s aktuálními články o hubnutí a zdravém životním stylu, poradnami odborníků a užitečnými aplikacemi.
  • Týdny otevřených dveří v rekondičních centrech, v jejichž rámci mohou klienti VZP zdarma konzultovat problematiku životního stylu s odborníky.
  • Přednášky o racionálním stravování pro rodiče malých dětí.
  • Edukační internetový portál pro děti a teenagery, www.YesNeYes.cz, komunikující pomocí článků, poraden, receptů a videí.
  • Zábavně-vzdělávací roadshow, Jízdy YesNeYes,nejen o zdravém jídle a pravidelném pohybu.
  • Soutěž O nejlepší školní oběd, jejímž cílem je zdůraznit roli školního stravování v boji proti dětské obezitě.

Více o programu Žij zdravě naleznete na www.ZijZdrave.cz a www.YesNeYes.cz.

VZP

 

Reklama