V České republice je vás 275 141 a držíte si druhé místo v tabulce četnosti ženských jmen. Původ jména je hebrejský, kde jóchanán znamená „Hospodin je milostivý“ nebo také „milostivý dar Hospodinův“.

kytic k

Reklama