Předčasná ejakulace je nejčastější sexuální dysfunkcí u mužů do 60 let. Zároveň je také jednou z těch nejčastěji nediagnostikovaných a neléčených poruch vůbec. Úplně poprvé tuto nemoc popsal Bernard Shapiro v roce 1943.

Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (DSM-IV) uvádí, že v celosvětovém měřítku trpí předčasnou ejakulací přibližně jeden z pěti mužů. Jedná se tedy o častější jev, než jsou například poruchy erekce (erektilní dysfunkce). Je také důležité zmínit, že předčasná ejakulace nesouvisí s věkem muže.

ejakulace

Předčasná ejakulace je komplexní medicínský problém, který může souviset s řadou různých faktorů a může se projevovat:

  • velmi krátkým časem, který uběhne od vaginální penetrace,
  • sníženou až nulovou schopností kontroly nad vlastní ejakulací

U mužů s předčasnou ejakulací je velmi krátká fáze vzrušení, následovaná normální erekcí, zakončená velmi rychlou ejakulací a orgasmem.

Podle Mezinárodní společnosti pro sexuální medicínu (International Society for Sexual Medicine) je předčasná ejakulace definována takto:

1.      Čas od vaginální penetrace k ejakulaci je přibližně 1 minuta

2.      Nedostatečná kontrola nad vlastní ejakulacíneschopnost oddálit svou ejakulaci po začátku sexuálního styku

3.      Negativní vliv na psychiku mužůpředčasná ejakulace má negativní vliv na osobní život, představuje výrazný stresový faktor, pocit frustrace a může vést až k vyhýbání se intimním momentům

Přibližně 90 % mužů, kteří trpí předčasnou ejakulací, udává, že doba od sexuálního vzrušení k orgasmu je u nich kratší než 1 minuta. Zbývajících 10 % mužů uvádí, že je to čas mezi 1 a 2 minutami.

To, zda muž pociťuje kontrolu nad ejakulací, je také spojeno s tím, zda si uvědomuje negativní důsledky, související s předčasnou ejakulací, jako je třeba malé uspokojení ze sexuálního styku a dopad na partnerský vztah.

Existují dva typy předčasné ejakulace:

1.      Primární (také označována jako „celoživotní”) – se dostavuje už při prvním pohlavním styku a trvá po celou dobu, kdy je muž sexuálně aktivní. V případě primární předčasné ejakulace se ejakulace dostavuje příliš rychle - zpravidla ještě před vaginální penetrací, eventuálně 1 až 2 minuty po ní.

2.      Sekundární (také označována jako „získaná”) – se projevuje po fázi normální kontroly ejakulace a v určité etapě života s normálním nebo náhlým nástupem. Může být zapříčiněna jak emočními faktory – například traumatickou sexuální zkušeností, tak i faktory fyziologickými, jako jsou například urologické choroby, anatomický stav (krátká uzdička, hypersenzitivita žaludu, fimóza atd.), vedlejší účinek léčby nebo případně užívání drog.

Navzdory tomu, jak moc je předčasná ejakulace rozšířená, zůstává stále jednou z nejčastěji nediagnostikovaných a neléčených sexuálních dysfunkcí. Je to dáno tím, že se jedná o velmi citlivý osobní problém, o kterém se muži stydí mluvit a jít s ním ke svému lékaři. Řada mužů nevyhledá pomoc také proto, že si myslí, že se jejich problém s předčasnou ejakulací nedá nijak řešit. V důsledku to znamená, že přibližně jen 9 % mužů, trpících předčasnou ejakulací, navštíví se svým problémem lékaře a přibližně 70 % z nich to učiní v rámci lékařské prohlídky, na kterou původně šli z úplně jiného důvodu. Plných 91 % mužů přiznává, že nikdy ani neuvažovali o možnosti vyhledat odbornou pomoc.

Příčiny předčasné ejakulace

Je vědecky podloženo, že minimálně celoživotní předčasná ejakulace, kterou zaznamenává většina pacientů, má částečnou souvislost s psychikou, a částečně se jedná o organické postižení, u kterého se předpokládá, že souvisí se zvláštními vlastnostmi serotoninového receptorového a transportního systému, což nakonec vede ke snížené koncentraci serotoninu, jednoho z přenašečů nervových vzruchů v mozku. Ten hraje klíčovou roli v procesu ejakulace. U stejného jedince se při tom mohou ve vzájemném vztahu vyskytovat různé psychologické a organické faktory.

Předčasná ejakulace jako stresový faktor a faktor negativně ovlivňující partnerský život

Uspokojivý sexuální život je nezbytný pro každý dobře fungující vztah a je také zásadní pro celkovou fyzickou i duševní pohodu každého jedince. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako: „Stav kompletní tělesné, duševní a sociální pohody”, nikoli pouze jako absenci nemoci nebo neduhu.

Muže trpící předčasnou ejakulací trápí:

  • velmi malá až žádná kontrola nad ejakulací (95 %)
  • vysoká míra osobní frustrace (90 %)
  • velmi malé až nulové uspokojení ze sexuálního styku (57 %)
  • zhoršení partnerských vztahů (63 %)

To vše může na muže působit jako výrazný stresový faktor a přivolávat stavy úzkosti i deprese. 

Předčasná ejakulace se týká také žen a partnerek dotčených mužů:

  • Více než 60 % partnerek mužů, kteří předčasnou ejakulací trpí, jsou dlouhodobě nespokojené s úrovní pohlavního styku
  • Více než 60 % mužů uvádí, že jejich partnerský vztah by byl daleko pevnější, kdyby netrpěli problémy s předčasnou ejakulací
  • Více než 60 % mužů by vyhledalo odbornou pomoc, kdyby jim to jejich partnerka navrhla

Jaké jsou možnosti?

Celoživotní i získaná předčasná ejakulace má své řešení a může být úspěšně zvládnuta. Zpočátku však byla předčasná ejakulace považována za psychologický problém a po desetiletí se léčila pouze pomocí behaviorální a kognitivní terapie. Až následně byly vyvinuty farmakologické typy léčby ve formě léků na předpis nebo lokálních přípravků. Vždy je však důležité se o vhodné léčbě poradit se svým lékařem a nevyhledávat žádné riskantní způsoby samoléčby ani různé “zaručené rady”, jako je například používání dvou kondomů současně.

Dnes se o předčasné ejakulaci ví podstatně více, než se vědělo například před deseti lety. Existují vhodné nástroje a řešení na zlepšení sexuálního života párů, které se s předčasnou ejakulací potýkají. Lékaři (urologové, andrologové, sexuologové) jsou obeznámeni s potřebami a problémy pacienta, který trpí předčasnou ejakulací a jsou schopni mu poskytnout individuální řešení.

Reklama