vaclav 3Čtvrtý srpnový den roku 1306 rukou najatého vraha skončila vláda královského rodu Přemyslovců. V Olomouci v pravé poledne vrah ubodal mladičkého teprve sedmnáctiletého českého krále Václava III.

Královských povinností se ujal Václav III. brzy, bylo mu pouhých 16 let. Po svém otci králi Václavu II. získal tři koruny (českou, polskou a uherskou) a také davy nepřátel. Aby si uvolnil ruce pro boj s římským králem Albrechtem Habsburským a polským vévodou Vladislavem Lokýtkem, zřekl se nároků na uherský trůn.

První cesta Václava III. proto vedla do Polska, aby se tam ujal dědictví po otci. Na žádost zemského hejtmana v Polsku Oldřicha z Boskovic naverboval vojsko a přes shromaždiště v Olomouci směřoval do země. Právě v Olomouci, v domě kapitulního děkana, byl rukou neznámého vraha zabit. Z vraždy byli podezřelí mnozí, od krále Albrechta přes piastovského vévodu Vladislava Lokýtka, uherského krále Karla Roberta či část české šlechty, která se bála o svá práva a majetek. Faktem je, že největší výhody ze smrti Václava III plynuly pro Habsburky.

Smrtí Václava III. vymřel rod Přemyslovců, který 450 let řídil osudy naší vlasti prostřednictvím 31 panujících knížat a sedm králů. Po smrti mladého krále se rozhořel o Čechy úporný boj.

V době olomoucké vraždy byl z králova pověření správcem země Jindřich, vévoda z Korutan, manžel princezny Anny Přemyslovny. Ten se také stal prvním panovníkem po smrti Václava. Ve skutečnosti však vládl bohatý a schopný Jindřich z Lipé. Teprve manželství dcery Václava II. Elišky Přemyslovny s Janem, synem německého krále Jindřicha VII., přivedlo na trůn novou vládnoucí dynastii - Lucemburky.

Máte rádi historii? Vzpomenete si zítra?

Reklama