Podle starobylého indiánského horoskopu se nacházíme v období Havrana. Havran a vrány hráli v populaci tohoto svébytného lidu významnou roli a to tak, že celý jeden národ se podle nich nazývali - Vraní indiáni.

Název prý vznikl buďto špatným překladem nebo jako zlomyslnost, neboť ve vlastním jazyce se tito svobodné bytosti nazývali Absaroke či Apsaloke, což znamená něco jako Děti velkozobého ptáka. Nicméně název Crow se  navěky ujal. 

Vraní lid byl v mnohém výjimečný, jako je i vrána sama velice specifickým tvorem. Byli vždy politicky nezávislí, měli vlastní náčelníky a někdy i různé duchovní postoje.  Skupinky Vraních indiánů nespojoval jen kočovný život lovecké společnosti spojený s bydlením v teepee, chovem koní a lovem větší zvěře převážně bizonů, ale také stejné členění do 12 rodů s vlastním vůdcem - náčelníkem, nebo existence válečnických společností. 

havrani

Zvyklostí Vraního lidu byla především exogamie. Mnohoženství nebylo výjimečné a někteří muži mohli za svůj život vystřídat i více než 15 žen. Sexuální nevázanost mužů, ale i žen byla bílými informátory často  zmiňována. Nejznámějším příkladem tohoto jevu byl výsledek soupeření dvou válečných spolků, kdy vždy na konci sezony proběhlo mezi jejich členy porovnávání jejich úspěchů u žen :-)

Další společnou vlastností Vran byla záliba ve válčení. Díky neustálým válkám s  takřka všemi jejich  sousedy a s ohledem na jejich nevelkou populaci jim dokonce G.Catlin prorokoval brzké vyhubení!

Nespornou zajímavostí je, že tento národ hrdých válečníků nikdy neválčil s bílými. Naopak příslušníci kmene často působili jako zvědi v armádě a jejich služby byly vysoce ceněny. Což ovšem ostatní Indiáni vnímali po právu jako zradu.

Během jejich dějin se v národě Vraních lidí objevilo několik významných osobností. Za všechny je nutno jmenovat náčelníky Zkažené břicho, Velký zloděj, Černonožec a samozřejmě otce Vran náčelníka Mnoho úderů, který se významně podílel na proměně kočovného národa lovců. Jelikož rozpoznal důležitou roli vzdělání a tím, že ho podporoval zvláště u dětí, má zásluhu na tom, že současná situace Vran není tak tragická, jako je tomu u jiných národů.

vrana

O ceně za tento stav lze ovšem polemizovat...

Pro tyto Indiány v současnosti funguje škola i univerzita, vyučuje se zde absaročtina a konají se obřady. Každoročním svátkem pořádajícím se již od roku 1904 je Crow Fair, což je slavnost s tanci, přehlídkami, trhy, dostihy, rodeem a mnoha dalšími aktivitami a kde vzniká vesnice s největším počtem teepee na světě.

Hlavní posvátnou sílu vrány označují jako wa-xpé a roli kulturního hrdiny a zároveň šibala v této kultuře zaujímá starý muž Kojot, jehož příběhy se těší velké oblibě. 

Vraní lid také uctívá mnoho tajemných bytostí, jakými jsou např. malí lidé a místa, v nichž tyto bytosti žijí.

Modlitby dále směřují k Jednomu nahoře, Jitřence, Bizonovi, Hromovému ptáku, Orlovi.

Posvátná místa vran získává tento kmen Indiánů vizemi, hory Pryor Mountains, řeky a prameny... Důležitými obřady jsou dýmkové, půsty a obřadní potní chýše. Celokmenovým obřadem je ale dodnes pořádaný krvavý tanec slunce, který zde sloužil spíše k získávání osobní síly pro válku a pomstu.

Národ Vran byl vůbec celý složený z výjimečných individualistů a tomu odpovídá i charakter jejich posvátných předmětů. Byl a je to významný rod indiánského svobodného lidu ovšem z mého pohledu nad jejich historií visí mnoho otazníků... Je lepší pro svou věc  hrdě zemřít jako mnoho dalších indiánských lidských bytostí,  nebo pro svou věc tiše žít - i za  takovou cenu jakou byly vrány schopné z hlediska ostatních rudých bratří zaplatit? 

Reklama