Zda od vás obchodník vezme zpět nechtěný dárek, to záleží hned na několika okolnostech. Patří k nimi místo a termín nákupu, prodejcův slib nebo jen jeho dobrá vůle. Tak pěkně popořádku.

Nákup v kamenném obchodu

Pokud jste zboží zakoupili v klasickém obchodě, kde jste si ho mohli fyzicky dostatečně prohlédnout, případně i vyzkoušet, pak nemáte na vrácení zboží žádný právní nárok – zákon tuto povinnost prodejci neukládá. Pokud by se ovšem nejednalo o opodstatněnou reklamaci zboží se závadou, což je jiný případ.

Opačná situace nastává, když obchodník před koupí deklaroval možnost vrácení či výměny nepoužitého a nepoškozeného zboží po předložení příslušného dokladu o koupi. Například v letáčcích, na výloze a podobně. „V takovém případě se jedná o veřejný příslib, a ten je vymahatelný. V opačném případě by se mohlo jednat o klamavou obchodní praktiku,“ uvádí Česká obchodní inspekce (ČOI). Pozor ale, abyste stihli dodržet lhůtu, kterou pro tuto možnost stanovil!

Existují i případy, kdy příslib možnosti vrácení zboží nemusí být veřejný, tedy pro všechny zákazníky. „Druhou možností, jak si zajistit následnou výměnu nevhodného dárku, je dohoda s prodávajícím při koupi a vyznačení příslibu výměny na dokladu o zaplacení,“ radí ČOI.

  • I když možnost vrácení či výměny zboží nabízí stále více prodejců, myslete na to, že jde o nadstandardní službu.

Odlišná pravidla platí v případě, že v kamenném obchodě zboží objednané na dálku (online, telefonicky a podobně) pouze vyzvedáváte. Pak se na možnost jeho vrácení vztahují úplně stejná pravidla, jako by vám dorazilo například poštou nebo kurýrní službou – viz níže.

Nákup na dálku

V případě, že jste zboží nakoupili takzvaně na dálku, tedy přes internet, po telefonu nebo z teleshoppingu, máte právo vrátit nechtěné zboží bez udání důvodu. Pozor ale, abyste dodrželi lhůtu, která je zákonem stanovená! Můžete tak učinit do 14 dnů od převzetí věci. Někteří obchodníci však mohou tento termín prodloužit, takže lze opět vycházet z jejich veřejného slibu.

Pokud stihnete odstoupit od smlouvy (stačí jen písemně, třeba emailem) v termínu, je prodávající povinen vrátit vám peníze nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Částku vám musí vrátit včetně poštovného, ale ne toho, které jste skutečně vynaložili. Může zvolit tu nejnižší částku, za kterou dopravu zboží nabízí. Nemůžete po něm však vymáhat náklady na poštovné a balné, které vynaložíte při odesílání vraceného zboží.

Nejlépe také uděláte, když zboží vrátíte v původním obalu, jehož účelem je ochrana zboží. To sice není vaši zákonnou povinností, ale mohlo by se stát, že vám obchodník naúčtuje náklady, které vynaložil na opětovné zabalení vrácené věci.

Samozřejmostí pak je, že spolu s vraceným zbožím (musí být kompletní) pošlete také případný návod k použítí a další související dokumenty, které jste spolu s ním obdrželi.

  • Pečlivě uchovejte kopii dokumentu o odstoupení od nákupu a doklad o jeho předání prodejci.

Pozor na výjimky

I u nákupu zboží na dálku existují výjimky z možnosti jeho vrácení, které je dobré znát.

  • Vrátit nemůžete například zboží vyráběné vám na míru, podle přání. Například hrneček s vaší fotografií. Byť byste na ní vypadali sebelépe, prodejce zboží už jen těžko může prodat dál.
  • Vrátit samozřejmě nemůžete ani zboží podléhající rychlé zkáze.
  • S vrácením zboží nepochodíte ani v případě, že jste ho vyňali z uzavřeného obalu, které sloužil jako hygienický obal. Například takový rozbalený zubní kartáček od vás tedy obchodník přijmout zpět nemusí.
  • Odmítnout převzít může obchodník také zvukové či obrazové nahrávky vybalené z ochranné fólie. Jde například o filmy na DVD, hudbu na CD, počítačové programy nebo hry a podobně.
  • Vrátit nemůžete ani noviny, časopisy a jiná periodika.
  • Výjimka pro možnost vrácení platí také pro poukazy k nákupu zboží či služeb, rezervaci ubytování, nákup jízdenky nebo vstupenky na koncert. Ani tady s žádostí o vrácení nemusíte uspět.

Čtěte také:

Reklama