paralize

Za poslední měsíc jsem se setkala s několika poplašnými zprávami, tvrdícími, že se opět vrací dětská obrna. A protože vím, co tahle nemoc dokázala způsobit, hned jsem se začala pídit po pravdě.

Poliomyelitida, česky zvaná dětská obrna, je akutní virové onemocnění, které postihuje nervovou soustavu a působí trvalé ochabnutí svalů končetin či trupu. K chorobným změnám dochází v šedé hmotě míchy, tak že odumírají nervová vlákna zodpovídající za pohyb. Původcem nákazy jsou tři antigenní typy poliovirů. Nemoc napadá děti nejútlejšího věku, nakazit se ale mohou i starší, dokonce i dospělí pacienti. Sama si vzpomínám ze svého dětství na děvče, které onemocnělo obrnou až v 10 letech. Viry se šíří podobně jako žloutenka - kvůli špatné hygieně. U mnoha nakažených se neprojevily žádné příznaky a oni se stali pouze bacilonosiči.

Historie

I když se obrna vyskytovala odedávna, první epidemie byly zaznamenány až koncem 19. století. Ve 20. století se nemoc stala postrachem světa. V Československu bylo mezi lety 1939 až 1956 hlášeno celkem 12868 onemocnění a rok nato se začalo očkovat. Od srpna 1960 se u nás nevyskytl žádný případ nezavlečené obrny – byli jsme první zemí na celém světě! Evropa, jako zcela prostá této nákazy, byla vyhlášená až 21. června 2002!  

V té době ale byla nemoc velice vzácná i v ostatním světě. V roce 2001 bylo na celé zeměkouli hlášeno pouze 480 případů a předpokládalo se, že nemoc zcela vymizí do roku 2005.

To se však nestalo! Jednou z hlavních příčin je laboratorní uchovávání viru pro výrobu očkovací látky a jeho únik. V červenci 2009 ohlásili zdravotníci z Nigérie 126 nových případů obrny. Laboratorní analýzy potvrdily, že na vině není původní virus, ale „potomek“ viru používaného pro očkování. Tento případ považovali zdravotníci původně za velice nepravděpodobný.

Blíží se z východu

Tento měsíc už potvrdilo po třinácti letech klidu výskyt obrny na svém území Rusko. Má ji devítiměsíční holčička, která přicestovala s rodiči z Tádžikistánu, kde na tuto nemoc zemřelo od ledna nejméně třináct lidí. V Tádžikistánu je v současnosti registrováno 236 nemocných! Nový výskyt obrny je hlášená z Indie, zemí střední Afriky, Iráku, Nepálu, Pákistánu, Indonésie... Zkrátka tam, kde nejsou děti důsledně proočkovány, nebo kde očkování skupiny obyvatel odmítají.

Tiše a pomalu

A nemoc hrozí dál. Zatím jen nesměle vystrkuje růžky a my doufejme, že se nedostane přes naše hranice. Ale i kdyby, ohrozilo by nás to?

Vyjádření biologa Doc. RNDr. Vladimíra Vondejse, CSc

„Dětskou obrnu se celosvětově vymýtit nepodařilo. Nešíří se jen virus, který unikl z laboratoří, ale i původní forma nemoci. Každý rok to kolísá, ale lidé, kteří byli očkovaní se nemají čeho bát. U nás v republice je očkování povinné, takže by k žádné zavlečené nákaze nemělo dojít. Žádná zvláštní opatření se neplánují.

Pozor, nepleťte si s dětskou mozkovou obrnou

Ta nevzniká jako nákaza, ale jako porucha vývoje mozku v průběhu těhotenství, při porodu nebo v prvních měsících života. Jeho důsledky v podobě poškozené motoriky se ale začnou projevovat až ve věku, kdy se dítě učí sedět, chodit, uchopovat. Poruchy lze eliminovat pomocí včasné diagnózy a cvičením Vojtovou metodou.

Statistiky

Na tisíc živě narozených dětí se dětská mozková obrna vyvine u dvou až tří z nich a není nakažlivá. V letech 1990 až 1997 přibylo v naší republice celkem 1772 případů, každoročně je to o dalších zhruba 200 případů navíc.

Reklama