Voodoo lze přeložit jako pohled do neznáma nebo krok za okraj.

 

Mnoho lidí si myslí, že celým kouzlem voodoo je rituál s panenkou, která prošpikována párátky či jehlami spolehlivě zlikviduje kohokoli na neomezenou vzdálenost. Proto je tento termín většinou spojený s něčím negativním a smrtelně nebezpečným. 

To je ovšem nesmysl pocházející z neznalosti a kusých informací většinou posbíraných od pomatených turistů a jiných „seriózních“ zdrojů. Spolehlivě zabít nás může baseballová pálka, jedoucí automobil, sekera i lék na spaní. A smrtícím nástrojem se zpravidla stává člověk.

 

Co je voodoo?


Jedná se o celý systém víry, jejímž základním účelem je naklonit si dobro i zlo. Jde o africké náboženství, které do světa přinesli černí otroci. Kořeny je třeba hledat v dnešním Beninu v západní Africe.

Jak funguje?


Voodoo dělí člověka na Ti-bon-ange, což představuje svědomí, a Gros-bon-ange, to je duše. U voodoo je duše mnohem více oddělena od těla, než jsme zvyklí chápat. Nejvyšší vyznávaný Bůh je u voodoo Bondye.

Hlavní síly světa, které ovlivňují lidi na zemi a jsou představiteli ďábla, boha, rozmnožování, bohatství, zdraví a při rituálech komunikují s lidmi, aby jim předaly vzkazy, se nazývají Loa.

 

Dále jsou to síly chápané jako Dvojčata. Tyto entity se těžko vysvětlují. Jsou nositeli intenzivních pocitů, které jsou součástí kvality lidského života.

Zahrnují v sobě dobro, zlo, štěstí, smutek, lásku a nenávist a podobně. Při obřadech se jim projevuje úcta a ony pomáhají žít lepší život.


Nesmíme zapomenout ani na Duchy smrti – hlavně duše zemřelých příslušníků rodiny. Duchové se uctívají a oslavují, pak rodině pomáhají. Naproti tomu opomíjení duchové mohou být velmi nebezpeční.

Voodoo obřady


Probíhají pod širým nebem, řídí je kněz a provází je velice intenzivní a působivé rytmické zvuky bubnů. Rytmus se mění podle toho, co kněz právě provádí a v jaké fázi se obřad nachází. Údery bubnů prochází člověku celým tělem.

Upozorňuji, že účast na tomto rituálu je neuvěřitelně silným emotivním zážitkem, který by určitě nenechal chladným ani nejzatvrzelejšího „tvrdolína“.

Nepodílí se na něm pouze kněží, ale všichni zúčastnění. Je společnou záležitostí. V průběhu obřadu se s lidmi Loa spojí a převezme vládu nad vybraným lidským tělem. „Duše“ člověka v tu chvíli opouští tělo. Tělesná schránka je propůjčena duchovi.

Účastníci rituálu, kteří při tanci upadají do transu, mají za úkol nakrmit Loa, a tím získat jeho přízeň. K rituálu patří zvířecí oběti.


Nejčastější voodoo rituály jsou určené k odehnání nemoci a navrácení životní síly. Tvoří asi 60 % všech voodoo ceremoniálů.


Následují oslavné rituály, rituály na přivolání štěstí, úrody, při narození dítěte či svatební.

 

Pohřební voodoo rituál je samostatná kapitola a má své trochu odlišné zákony.

 


Dva druhy voodoo

Základním a stěžejním principem této víry je Rada voodoo. Jedná se o mírumilovné, šťastné náboženství založené na přátelství, pomoci a jeho základ tvoří dobří rodinní duchové a Bozi. Slouží k léčení nemocí pomocí Loa.

 

Temnou stránkou tohoto náboženství je magie rozzlobených a odporných duchů, zvaná Petro voodoo. Právě při provozování tohoto voodoo se pořádají sexuální orgie, vytvářejí zombie a může se způsobit i smrt.

Kněžími se mohou stát jak muži – hougan, tak ženy – mambo.

 

A panenka?

Přivést na svět známou panenku likvidátorku není tak jednoduché, jak se předkládá ve filmech. Výroba devastujícího talismanu má velice přísná pravidla a vyžaduje hodně silného člověka.

Jde o to, že většinu pokusů někoho zmanipulovat, někomu ublížit, či dokonce sprovodit ze světa tímto způsobem, naštěstí zlikviduje „odesilatele" samotného. Osoba provádějící takovou věc totiž musí být prosta všech emocí. A toho rozvášněný mstitel, sycený touhou po odvetě a zelený zlostí, zpravidla není schopen. Výsledek je ten, že vysílaná energie se obrátí zpět. A to je dobře, protože „co dáváš – dostáváš“.


Máte zkušenosti s voodoo, píchali jste někdy panenku :)?
 

Reklama