O hlavě našeho státu by měli podle názoru více než dvou třetin Čechů rozhodovat občané. V případě prosazení přímé volby prezidenta, která má jak své politické příznivce, tak prozatím i většinu odpůrců, by mohl přijít k volbám rekordně vysoký počet voličů. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu spol. SANEP, který se zaměřil na otázku přímé volby prezidenta ČR.

Přímo volený prezident ČR by měl mít podle názoru převažující části dotázaných i větší pravomoci. Ve schválení ústavní novely, která by umožnila zavedení přímé volby prezidenta, však většina dotázaných nevěří. Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl ve dnech 12.-17. května 2010 proveden na reprezentativním vzorku 8.492 dotázaných ve věkové kategorii 18-69 let.

První veřejné volby hlavy našeho státu, které by se mohly uskutečnit nejdříve v roce 2013, by se přitom zúčastnil rekordní počet 82,5 % voličů. Pokud by se skutečně podařilo schválit institut přímé volby hlavy státu, mělo by podle názoru 57,2 % dotázaných dojít i k rozšíření prezidentských pravomocí, které jsou v tuto chvíli poměrně omezené. Jakkoli panuje jednoznačně většinový názor na zavedení většinové volby hlavy státu, téměř dvoutřetinová většina respondentů (67,9 %) se domnívá, že Parlament do roku 2013 přímou volbu prezidenta neschválí.

Co si myslíte vy? Měl by se prezident volit přímo? Proč novelu nechce Parlament schválit? Šly byste k volbám?A měl by mít president vyšší pravomoce?

Reklama