Mnoho partnerských párů by si jistě přálo možnost volby pohlaví plánovaného dítěte.
Čas od času se objeví “spolehlivá” doporučení a návody, propagované v neodborném tisku, většinou spekulativní povahy, doporučující termín koncepce nebo jiná opatření zajišťující žádané pohlaví očekávaného dítěte.

Úspěchy těchto doporučení mohou být v jednotlivých případech, ve větších souborech takto počatých dětí je ale nakonec spolehlivost kolem 50 %. Dosud neexistují ověřené vědecké důkazy, které by spolehlivější doporučení k volbě pohlaví umožňovaly.

Některé dílčí poznatky však připouštějí následující spekulace: - pohlaví dítěte je určováno tím, nese-li oplodňující spermie gonozom X nebo Y, protože vajíčko nese vždy gonozom X; - spermie X a spermie Y mají odlišné vlastnosti. Spermie X bývá větší, pomalejší a déle žijící než spermie Y.

Zdá se také, že spermii X prospívá kyselejší prostředí v pochvě; pokud si partneři přejí děvčátko, mají volit oplozující soulož 2 až 3 dny před ovulačním termínem, poněvadž jen ženské spermie tak dlouho přežívají. Pokud je přednostní volba chlapečka, měla by se oplozující soulož uskutečnit v den ovulace či těsně po ní, neboť rychlejší mužské spermie se dostanou k vajíčku dříve než ženské spermie. Je-li žádána holčička, měli by mít partneři před oplozující souloží častý pohlavní styk, neboť se tím snižuje počet mužských spermií v ejakulátu. Má-li být očekávané dítě chlapeček, měli by partneři před oplozující souloží být zdrženlivější, protože tím se zvýší podíl mužských spermií v ejakulátu.

Chcete mít při příštím porodu chlapce nebo děvče?

Angličtí badatelé vypracovali na základě nejnovějších výzkumů návod pro manžele, jak si mají počínat, přejí-li si při příštím porodu narození chlapce, nebo naopak narození děvčete. Vycházejí přitom z těchto skutečností: mužské zárodečné buňky jsou dvojího druhu – jednak spermie mužské, které při oplodnění ženského vajíčka vyvolají vznik chlapce - a jednak spermie ženské, které vyvolají vznik děvčete.

Druhým faktem je, že mužské spermie se sice pohybují rychleji, ale schopnost oplodnit ženské vajíčko si udržují kratší dobu než spermie ženské.
Badatelé tedy radí těm manželům, kteří si přejí narození chlapce, aby oplodňující soulož byla vykonána v den ovulace, tj. v den vypuštění ženské zárodečné buňky z vaječníku. Naproti tomu těm manželům, kteří si přejí narození děvčete, badatelé radí, aby vykonali oplodňující soulož tři dny před očekávaným dnem ovulace. Předpokládají, že v den ovulace většina spermií mužských nebude již mít schopnost oplodnit ženské vajíčko.