Lekníny patří bezesporu mezi nejkrásnější ozdobu zahradních jezírek. Pokud máte jezírko, ale lekníny nemáte, můžete si je stále ještě vypěstovat. Lekníny se zpravidla sázejí od začátku května až do konce července.

Vhodné prostředí

Pokud se rozhodnete nasázet do jezírka lekníny, je nejlepší ho úplně vypustit, nebo alespoň důkladně vyčist od všech nečistost, řas a pozůstatků tlejícího listí a rostlin. Také je dobré zkontrolovat poškození stěn jezírka.

lekníny

Sázení leknínů

Lekníny se sázejí zpravidla od začátku května až do konce července. Svědomití pěstitelé a prodejci leknínů by měli expedovat tak silné rostliny, aby v dobrých podmínkách a při správném zacházení vykvetly hned v prvním roce po zasazení.
Lekníny vyžadují stojatou, málo proudící vodu prohřívanou sluncem, a proto i přiměřenou, nikoliv přehnanou hloubku.
Výška vodního sloupce nad substrátem je obvykle třicet až devadesát centimetrů. Zakoupené dospělé rostliny je někdy možné zasadit nejprve do pevné nádoby bez otvorů, ať už se jedná o vědro, škopek, nebo kbelík. Nebo je můžeme nasadit rovnou na trvalé místo do jezírka.
V případě nádoby volíme nádobu v rozpětí objemu od 5 až 40 litrů, podle druhu leknínu (trpasličí, nebo vzrůstný).
Substrát používáme určený pro vodní rostliny a lekníny, obohacený o jílovitou složku.
Pokud lekníny sadíme na trvalé místo, zakoření rychleji a také vykvetou v menší hloubce. Je potřeba se však řídit délkou již existujících lístků, jež mají plavat na hladině.
Platí to i v případě, že křehké lístky leknínu jsou poškozeny nešetrnou dopravou. Menší vrstva vody, která se snadněji prohřeje, umožní mladé rostlině vydatně zesílit a rychleji vykvést. Jakmile nově zasazený leknín ukáže první květ, začneme hloubku zvětšovat, až postupně dosáhneme úrovně vhodné pro dospělou rostlinu.

Lekníny potřebují hodně slunce - alespoň čtyři až šest hodin. V polostínu kvetou později a méně.

Květ

Lekníny kvetou zpravidla dle počasí, obvykle od června do října. Jejich květy se rozevírají mezi 8 a 11 hodinou a zavírají  mezi 15 a 18 hodinou, dle odrůdy, světové strany a počasí. Barevnost květů je odvislá od teploty, stáří a množství živin.
Platí, že čím teplejší poloha, tím dřívější a hezčí rozkvět. Od konce srpna četnost leknínových květů pomalu slábne. Jednotlivě však kvetou až do podzimu. Poslední květy některých kultivarů (například 'René Gerard' nebo 'Charles de Meurville') se při kvalitní péči a chráněné poloze jezírka ukazují ještě v říjnu.

Vůně leknínů může připomínat vanilku, citrony, pomeranč nebo anýz. Voní vám na zahrádce také?

použitý zdroj: www.lekniny.cz

Přečtěte si také:


Soutěž o strašidla, písmeno:Ž

Reklama