O vodnářích se říká, že patří mezi znamení spojená s duchem (intelektem). Duch věje, kam chce... nezávislost je vodnářovou velikostí i nebezpečím. Tato inteligentní znamení prý vždy vycítí, co je ve vzduchu, na druhou stranu však oplývají mnohdy neskutečnou hrdostí, kvůli které mohou opovrhovat obyčejnou realitou.

Pokud se vodnář na tento svět dostane ve stínu své karmy, bývá neskonalý snob. Stává se objetí hromadění módních trendů, morálka pro něj neexistuje, je schopen naplno holdovat volné sexualitě. Nehledí nalevo napravo, chce všechno, hned, a ať se práší za kočárem...  V tomto negativním aspektu hodí bez přemýšlení přes palubu přátelství i vztah a bude se honit za stále zábavnějším nervovým drážděním. Mnoho z nich pak propadne i bezuzdné hráčské vášni.

kameny

Ale milí vodnáři nezoufejte, pokud jste měli tu smůlu, že jste si do karmického uzlíčku přibalili něco z výše uvedeného, sáhněte po některém z dnešní nabídky drahokamů a pusťte se do boje za lepší zítřky. :-)

Které kameny mohou Vodnáře příznivě ovlivnit? Vyberte si!

Tyrkys - propůjčuje vodnáři inspiraci a zároveň klid a sílu, aby mohl uskutečňovat své úkoly, sloužící prospěchu lidstva. Uvádí do souladu jeho duchovní poznatky s omezenými možnostmi materiálního světa. Vedle toho ho chrání před nežádoucími vlivy, bránícími mu rozpoznat a realizovat pravou podstatu jeho bytosti. 

Chryzokol - pomáhá vodnáři uchovat si myšlenkovou nezávislost a svobodu i v jeho podmínkách všedního života. Umožňuje mu najít smysl povinností, nutných pro jeho všestranný růst, a být pak s to plnit je s radostí. Tím, že mu daruje schopnost vcítit se do potřeb svých bližních, vnáší tento kámen do vztahů k nim větší soulad. Nechává ho také čerpat sílu a mír z přírody. 

Modrý topaz - umožňuje vodnáři vzdát se příliš těsných struktur v jeho pocitech a myšlení, osvobodit se od nich a otevřít se duchovnímu poznání a vnitřní inspiraci. 

Akvamarín - harmonizuje vodnářův vztah k jádru jeho bytosti. Činí jeho ducha i duši čistou a jasnou, dává mu pocit nekonečna a svobody, najde-li přístup k intuitivnímu vědění, lásce a pravdě, skrytých v hlubinách jeho bytosti. S pomocí akvamarínu nachází vodnář spojení se svým vyšším já, aby pak mohl přijímat jeho moudrost a lásku. Také zlepšuje jeho možnosti vyjádřit otevřeně a svobodně své poznatky a dát je dál.

Světle modrý fluorit - podporuje vodnářovu zvláštní schopnost pojímat události a projevy života jako tanec energií. Pod jeho vlivem nachází přístup k vyšší pravdě a akceptuje platnost svého intuitivního vnímání. Také vodnář lépe rozeznává, kdy jeho myšlenky skutečně odrážejí univerzální pravdu, kdy jsou jen výrazem jeho nevědomého strachu a přání. 

Světle modrý safír - posiluje vodnářovu ochotu podřídit se vedení vyšších bytostí a vnímat poselství svého vyššího Já. Safír učí vodnáře rozpoznat, které z jeho myšlenek jsou hodny realizace, v čem spočívá jeho osobní úkol, po které duchovní stezce se má vydat. Daruje mu na tuto cestu jasnou mysl a doprovází ho k dokonalosti. V případě pochybnosti může vodnář přímo tento kámen požádat o naznačení směru, jímž by se měl dát.   

Čtěte také:

Reklama