Je tu desátý březen a s ním již tradiční celosvětová akce Vlajka pro Tibet, která vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě jako připomínku násilného potlačení tibetského povstání ve Lhase v roce 1959. V roce 1996 se k ní připojila první čtyři města v České republice a v loňském roce vyvěsilo 10. března tibetskou vlajku již 239 radnic.

Pokud ve vašem městě nebo obci vlajka zatím nevisela, požadujte (písemnou formou a s dostatečným časovým předstihem - nejlépe jeden měsíc předem), aby vaši žádost o vyvěšení tibetské vlajky projednalo na svém zasedání příslušné zastupitelstvo (na jednání zastupitelstva máte právo přijít). Vyvěšení vlajky můžete požadovat jako jednotlivec nebo jako skupina občanů.

Pokud pocházíte z místa, kde se tibetská vlajka 10. března vyvěšuje, obraťte se rovněž se svou žádostí na starostu, primátora nebo jiného zastupitele (vyvěšení tibetské vlajky není automatické a zastupitelé ji musí každý rok znovu projednat).

Tibetskou vlajku můžete vyvěsit i na dalších místech (školy, čajovny, knihovny, kluby, apod.). V případě, že radnice tibetskou vlajku nemá, může si ji zakoupit u Občanského sdružení Lungta Zjistěte si, zda tibetská vlajka na vaší radnici v určený den visí a laskavě nás o tom informujte telefonicky, e-mailem nebo dopisem, abychom měli co nejpřesnější seznam radnic.

Pokud chcete vyjádřit podporu Tibeťanům i jiným způsobem, můžete v průběhu března v rámci kampaně Dny Tibetu uspořádat doprovodné akce (přednášky, koncerty, besedy, výstavy, promítání filmů a další aktivity) týkající se Tibetu, případně tematicky odlišnou akci, na které promluvíte o situaci v Tibetu nebo Tibeťany symbolicky podpoříte. Opět budeme rádi, pokud nás o takové akci budete informovat.

Zdroj: tibinfo.cz

Reklama