Co víme o tomto mýty a tajemnem obklopeném řádu? Řádu, ve kterém má být organizováno mnoho politiků a osobností nejvyšších světových postů? No, alespoň jedno víme jistě – Zednáři nejsou sektou…

„ZEDNÁŘ JE VÁZAN příslušností k Řádu, aby byl poslušen mravního zákona; jestliže správně pochopil Umění, nebude nikdy „stupid atheist” ani „irreligious libertine”.

zedDle informací, ke kterým se lze propracovat, má Řád ve svém „popisu práce“ morální a intelektuální zdokonalení lidstva. Sám o sobě není žádnou doktrínou, žádným učením ani filozofickým směrem.

Jeho úkolem je naučit člena nalézt si svůj vlastní názor, vybudovat si svoji vlastní životní filozofii, která se může a často se i odlišuje ode všech existujících „filozofií“.

Historie kořenů svobodného zednářství je stará jako lidstvo samo. Skupiny více či méně utajovaných zasvěcenců se snažily nalézt prostředky k poznání pravdy. Svobodné zednářství tak zdá se navázalo na různé zasvěcovací společnosti či rytířské řády.

Od členů se nepožaduje čistota nebo chudoba, jako tomu je v řádech církevních.

Svobodní zednáři mají svoji vnitřní samosprávu a vůči svým členům-svobodným zednářům uplatňují kázeňskou pravomoc.

Organizace, které zastřešují větší počet lóží, se všeobecně nazývají zednářské mocnosti.

Opravdu hýbou světem?

Tak trochu se to nabízí, vždyť...

„Svobodní zednáři jsou lidé dobré vůle a dobrých morálních kvalit, kteří se shromažďují ke společné práci na duchovní stavbě pomyslného chrámu lidstva. Vzájemně se považují za bratry a ve svých vztazích se takto titulují. V nouzi jsou povinni si navzájem přispět radou i pomocí v rámci svých osobních schopností a možností.“

Chcete se stát Svobodným Zednářem?

  • Zájemce o členství musí být především plnoletý, tj. nejméně 18 let věku.
  • Tento člověk má být veden zájmem hledat a nalézat
  • Nespokojovat s tím, co mu nabízí konzumní společnost a příslušnost k bezejmenné mase lidí.
  • Musí mít zájem rozvíjet svoji individualitu aktivní prací sám na sobě.

Projdete zasvěcením

zed

Svobodným zednářem se člověk stane rituálním zasvěcením v zednářské lóži. V zemích, jako je Česká republika, je těžké sehnat kontakt. Nejčastěji je potenciální zájemce přímo některým členem řádu osloven a je mu zednabídnuto, aby se ucházel o členství.

Pokud souhlasí, je jeho žádost přednesena lóži.

Lóže určí alespoň tři bratry, kteří se se zájemcem, „hledajícím“, postupně sejdou a pohovoří si s ním.

O svých schůzkách poté bratři v lóži podají zprávu a dílna se rozhodne, zdali bude dále s hledajícím udržovat kontakt. Pokud ano, je zájemce pozván do lóže, aby se s ním všichni její členové mohli seznámit.

Do dílny vstupuje se zavázanýma očima, aby byla prozatím udržena anonymita členů.

Bratři mu kladou různé otázky, aby se o něm dozvěděli nějaké podrobnosti. Po skončení návštěvy se lóže definitivně rozhodne.

Je-li její rozhodnutí kladné, je hledající pozván k zasvěcení.zed

A co dál?

  • Zdá se vám to zajímavé?
  • Kolik myslíte, že je v našem státě Svobodných Zednářů?
  • Je to i prezident?
  • Nakolik ovlivňují chod světa Zednáři?
  • Proč to částečné utajení?
  • Proč je asi stejný symbol na dolarové bankovce?

Rozhovor se ctihodným mistrem jedné z lóží v ČR právě připravuji.

Co si myslíte vy o Řádu Svobodných Zednářů?

Reklama