Zajímavý příběh o svém kamarádovi Vláďovi zaslala k dnešnímu tématu čtenářka Ondrašek74. Ačkoli její kamarád Vláďa zemřel na AIDS, pokusil se zachránit mnoho životů...

Jak lidé přistupují k nemocným nevyléčitelnou chorobou? Různě - často se jich nesmyslně bojí. Přečtěte si příběh, který k dnešnímu tématu zaslala čtenářka Ondrašek74...


Dobrý den všem čtenářkám i osazenstvu redakce,
dneska bych se vámi chtěla podělit o své seznámení a posléze i velké přátelství s gayem.
Kamarádka na VŠ si jako disertační práci zvolila téma, kde figurovala HIV pozitivita a AIDS. Já jsem se věnovala obchodu s lidmi, který s tím úzce souvisí. Společně jsme hledaly nějakou vhodnou formu, jak s těmito závažnými tématy seznámit žáky ZŠ a SŠ. Nakonec jsme vytvořily interaktivní odpoledne, které jsme přizpůsobily věku dětí, jejich mentalitě, a někdy i sociálním poměrům, protože i to bylo třeba. Součástí našeho odpoledne byla i beseda posluchačů s člověkem, který byl HIV pozitivní. Byl to perfektní mladý kluk, jmenoval se Vláďa a poté, co zjistil svoji HIV pozitivitu, začal spolupracovat s Českou společností AIDS pomoc a Domovem světla. Nakazil se sexuálním stykem s mužem, byl totiž gay. Mluvil otevřeně o své orientaci o své nepoučenosti ve smyslu nákazy, neznalosti, neinformovanosti, o tom co prožíval po sdělení diagnózy, kdy přišel o domov, práci......
Pro děti to bylo velice přínosné, mnohé z nich viděly poprvé člověka, který je HIV pozitivní a teprve díky naší osvětě se dozvěděly, že mu mohou klidně podat ruku a nenakazí se, že s ním mohou být v jedné místnosti, povídat si a nic se neděje, že nemoc není na první pohled poznat a o to je to záludnější.
Největší problém jsme měly s vyučujícími. Byli i takový, co náš program přijali, ale pod podmínkou, že tam Vláďa nebude, aby nešířil nemoc. Někteří si dávali požadavek, že se Vláďa bude pohybovat pouze ve „vyhrazeném prostoru“, dětem nemůže nic dávat (rozdával propagační materiály společnosti). Možná měli i v úmyslu učebnu pak řádně vydesinfikovat. V tu chvíli jsme s kamarádkou musely zasáhnout. Někde to šlo přes ředitele a jeho „osvětu“, někde museli rodiče podepsat souhlas, že se dítě může zúčastnit besedy s HIV pozitivním člověkem. Nakonec jsme si ale vymohly, že učitelé nebudou přítomni na našem interaktivním odpoledni. Děti byly pak uvolněnější, nebály se ptát na věci, které je skutečně v této souvislosti zajímaly. Poznaly jsme tak, že by bylo nejprve více než nutné připravit přednášku pro všechny vyučující, aby se oni dozvěděli, co HIV pozitivita obnáší, jakým způsobem se lze nakazit a jakým rozhodně ne.
Program fungoval rok a půl a našimi přednáškami prošlo několik tisíc dětí. Jezdili jsme spolu s Vláďou prakticky po celé republice a tak jsme se navzájem dobře poznali. Několikrát jsem navštívila i jeho travestišou, ve které vystupoval a byl k nepoznání, úžasný.
Život si užíval plnými doušky a věřil tomu, že alespoň jednomu člověku uvíznou jeho slova a jeho příběh v hlavě a zbytečně se nenakazí. Že zachrání aspoň jeden život. Já věřím tomu, že jich zachránil už nyní mnohem více.
Svou nemoc měl dlouho díky léčbě pod kontrolou, pak ale přišlo obyčejné nachlazení, ze kterého se velmi dlouho léčil, hodně zhubnul a v únoru to budou 3 roky, co ve svých 34letech zemřel.
A já mu posílám vzkaz tam nahoru, protože kde jinde by byl za to, co pro mládež udělal: „Vláďo, byl jsi jeden z mála přátel, kterým jsem tak důvěřovala, tolik jsem se s tebou nasmála, dovedla si naslouchat. Dělal jsi moc záslužnou práci, i když se Ti kolikrát snažilo okolí házet klacky pod nohy. Jsem ráda, že jsem Tě poznala a nikdy na Tebe nezapomenu.

Ondrašek74

Pozn. red.: Příspěvek neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 12. ledna 2012: Gayové a lesbičky - vaše příběhy

  • Máte kamaráda gaye nebo kamarádku lesbičku?
  • Jak jste se s nimi seznámily a máte s nimi nějakou zajímavou historku?

Své příspěvky na toto téma mi posílejte na redakční e-mail (viz níže). Rozsah příspěvků: Maximální délka není stanovena, minimální je alespoň jako tento odstavec textu. Redakce si vyhrazuje právo, příspěvek neuveřejnit. Chcete-li mít šanci na získání dárku: knížka básniček Hanky Zagorové - Milostně, červený parfém AVON Aspire a zamilovanou tužku na oči, pošlete svůj příspěvek nejpozději tak, aby v redakční poště přistál 12. 1. 2012 do 15.00 hodin.

aspirezagorova

Reklama