Je určena pro střednědobé až dlouhodobé spoření.

 

Založí Vám ji na počkání na každé poště i na kterékoli pobočce Poštovní spořitelny  , a to dětem od narození až do 17 let, čím dříve k věku dítěte je založena, tím vyšší bonusovou prémii můžete dosáhnout.

 

K založení potřebujete jen rodný list dítěte, na jehož jméno bude knížka vystavena, Váš občanský průkaz a minimální vklad 50,- Kč. Spoření na této vkladní knížce končí plnoletostí nezletilého. Během spoření lze na vkladní knížku ukládat, nelze z ní však vybírat, a to ani úroky, takže máte jistotu, že finanční prostředky získá nezletilý po dosažení 18 let. Pokud se vyskytnou nepředvídatelné okolnosti, lze hotovost vybrat, a to předčasným výběrem celého zůstatku, nebo jen jeho části, což má za následek zrušení vkladní knížky a tudíž i snížení bonusové prémie (po uplynutí alespoň poloviny doby spoření je přiznán nárok na 50 % do té doby nakumulované prémie).

 

Pokud chce zakladatel knížky předčasnému výběru zamezit - může při založení a nebo v průběhu spoření požádat o vinkulaci ve prospěch nezletilého, pak je možný předčasný výběr umožněn zákonnému zástupci pouze na základě schválení soudu.

 

Výše ani četnost vkladů není omezena a je možné peníze vkládat i bezhotovostně (převodem z účtu nebo trvalým příkazem). Vklad má výhodné úročení (v současné době 2,5% p.a.) a při vypořádání knížky v den plnoletosti je navýšen o bonusovou prémii – ta je dána procentní sazbou po celou dobu spoření neměnnou - a je dána počtem celých roků od založení knížky do dosažení 18 let věku nezletilého majitele. Roční přírůstek prémie je vypočten jako počet procent procentní sazby z hrubého úroku.

Vklad je ze zákona pojištěn.
Dítě se automaticky stává členem klubu Čtyřlístek, získá členskou kartu a spolu s ní výrazné slevy na vstupném do hradů a zámků, galerií, muzeí nebo na nákupech.

Reklama