Více jak polovinu plochy ve Vídni tvoří zeleň. Přesně řečeno 51 procent. Tato skutečnost řadí Vídeň na první místo nejzelenějších metropolí v Evropě. Vídeň se dlouhodobě snaží o udržení svých zelených ploch. O této skutečnosti svědčí fakt, že první dokument hájící zelené plochy okolo Vídně a v ní vznikl již v roce 1905.

erzci

Foto: Tunkel/MA 45

Vídeň si svůj přístup hájí i nadále a proto v roce 2011 své úmysly deklarovala ve svém strategickém dokumentu „Smart City“. V tomto Vídeň definuje nejen své cíle v oblasti životního prostředí, ale i výstavbu nových bytových projektů s ohledem na zachování zelených ploch.

Mezi nejvýznamnější zelené plochy ve Vídni lze zařadit např. Dunajský ostrov (Donauinsel), který slouží Vídeňanům nejen jako skvělé místo pro relaxaci a volný čas, ale každoročně sem přijíždějí fanoušci i z jiných částí Rakouska či ze zahraničí, a to vždy v červnu za účelem návštěvy třídenního hudebního open-air festivalu „Donauinselfest“, který svým počtem návštěvníků, který se pohybuje okolo tří miliónů, patří k největším open-air festivalům na světě. Letos se koná 33. ročník a trvá od 24. do 26. června 2016.

viden

viden 2

viden 3

viden 4

Foto: Shutterstock

Jinou zelenou plochou, kterou mohou nejen Vídeňané užívat ve svém volném čase je Vídeňský městský park, který svou rozlohou 65.000 metrů čtverečních nabízí dostatek místa nejen na pikniky, ale i na grilování či další společenské či sportovní aktivity. Pro srovnání je zajímavé uvést, že v Berlíně tvoří zelené plochy 33 procent celkové městské plochy a v New Yorku zaujímají 27 procent.

Reklama