I přesto v České republice kouří více než 23 % obyvatel starších 15 let.[1] Ve spojitosti se závislostí na tabáku u nás každoročně zemře 18 000 lidí.[2] V současnosti přitom na trhu existuje velké množství přípravků, které mohou abstinujícímu kuřákovi nikotin nahradit. Jak začarovaný kruh věčného odvykání a selhávání prolomit a kdy s odvykáním vůbec začít? Je to jednodušší, než si myslíte!

Poslední květnový den se už od roku 1987 Světová zdravotnická organizace snaží každoročně prostřednictvím Světového dne bez tabáku upozorňovat na škodlivost a návykovost tabákových výrobků. Přestože počet kuřáků v České republice každoročně klesá o téměř 2 %, v populaci starší 15 let je u nás stále více než čtvrtina kuřáků.[3] I přes to, že negativní vliv kouření na lidské zdraví je všeobecně znám, na trh přicházejí stále nové druhy cigaret a výrobků s obsahem nikotinu.

648711e0a62d5obrazek.png
Zdroj: www.euc.cz

Od infarktu po rakovinu
Důležité je mít na paměti, že kouření poškozuje zdraví – a nové druhy tabákových výrobků na tom nic nemění. Riziko je spojeno se spalovanými formami tabáku, jde tedy o dva problémy – spaliny způsobují zdravotní potíže a nikotin závislost „Kuřáci jsou ve významně vyšší míře ohroženi zejména onemocněním plic, srdce a cév. Například kuřáci do 60 let věku mají až pětinásobně vyšší riziko infarktu myokardu. Výjimkou není ani mozková mrtvice nebo onkologická onemocnění. Zejména ženy ohrožuje kuřáctví předčasným řídnutím kostí – osteoporózou, muže poruchami erekce. Negativní vliv má kuřáctví i na plodnost u obou pohlaví,“ upozorňuje MUDr. Andrij Karašivskyj, plicní lékař z EUC Kliniky Praha – Malešice.

Kouření tabákových výrobků může také způsobit chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN), která vyvolává chronický zánět plic a tím pádem sníženou průchodnost průdušek. Mezi nejčastější zdravotní rizika kouření však patří obávaná rakovina. Ta může mít navzdory laickým představám mnoho podob. Může se jednat nejen o rakovinu plic, ale i rakovinu hrtanu, jícnu, ledvin, močového měchýře nebo slinivky. „V souvislosti s kouřením zemře podle dostupných dat v České republice každoročně minimálně 18 000 osob. Až polovina kuřáků svůj život právě díky kouření zkrátí v průměru o 15 let. Alarmující také je, že kouření je původcem zhruba 90 % všech zhoubných nádorů plic,“ varuje Mgr. Ondřej Šimandl, lékárník a odborný konzultant z EUC Lékárny Praha – Malešice.

Klíčem k odvykání je trpělivost
Podle statistik si v České republice přeje se svou závislostí skoncovat až 80 % kuřáků, polovina z nich se o to také každý rok pokusí. Problémy ale velmi často nastávají v případě, že tak učiní bez jakékoliv podpory. Takové případy totiž v 98 % končí neúspěchem, tedy opětovným návratem ke kuřáctví. Každý rok je zaznamenána v průměru 20–25% úspěšnost odbourání závislosti na nikotinu. Nepříznivé ale je, že 75–80 % takto vyléčených kuřáků se do roka vrátí ke své závislosti, která je svou intenzitou srovnatelná se závislostí na heroinu, zpátky. Je proto důležité si uvědomit, že člověk je vlastně závislý po celý život. Jde hlavně o to, jak má svou závislost pod kontrolou.[4]

I přesto, že cesta odvykání je často zdlouhavá a náročná, odborníci ujišťují, že existuje mnoho ověřených způsobů, jak úspěchu docílit. „Chce-li se kuřák zbavit závislosti a přispět tak ke zlepšení svého zdravotního stavu, má několik možností, jak s kuřáctvím skoncovat. Jednou z nich je i vyhledání pomoci přímo v lékárně u speciálně vyškoleného lékárníka, který se na tuto problematiku specializuje a je schopen kuřáka provést celým procesem odvykání, nebo jej, v případě nutnosti a na základě zhodnocení závažnosti jeho zdravotního stavu či intenzity abstinenčních příznaků, odešle přímo do centra léčby závislosti na tabáku,“ vysvětluje Mgr. Šimandl. Abstinenční příznaky totiž přetrvávají až po dobu tří měsíců, někdy i déle. Mezi jejich typické projevy patří pocení, potíže se spánkem, pocity vnitřního napětí, podrážděnost, nervozita, špatná nálada a někdy i zažívací potíže. Po překlenutí kritického období by se však stav abstinujícího měl začít zlepšovat.

„Pro zmírnění abstinenčních příznaků je vhodné mít po ruce vždy náhradní zdroj nikotinu, například nikotinové pastilky nebo žvýkačky. Alternativou mohou být i nikotinové náplasti, které udržují stálou nízkou hladinu nikotinu v těle takřka po celý den, anebo například nikotinové ústní spreje, které účinkují už do 30 vteřin,“ vyjmenovává Mgr. Šimandl a dodává, že přípravky náhradní nikotinové terapie, registrované jako volně prodejné léčivé přípravky, jsou k dostání prakticky v každé lékárně. Lidem, kteří odvykají kouření, se také doporučuje změnit své návyky – místo kouření například uždibovat oříšky, žvýkat žvýkačku, místo kávy začít pít čaj anebo třeba zkusit chuť na cigaretu nahradit pohybem či jinou aktivitou. I tyto zdánlivě nevýznamné změny mohou kuřákovi významně pomoci v boji s jeho závislostí na nikotinu.

Kuřák je tedy ohrožen hned dvakrát – negativním dopadem spalin cigaretového kouře na lidské zdraví, ale též závislostí vyvolanou nikotinem. „E-cigareta, nikotinové sáčky ani jiné formy užívání nikotinu člověka závislosti nikdy zcela nezbaví. Pro zdraví člověka představují pouze méně rizikovou variantu užívání nikotinu, kterou ovšem nelze považovat za zdravější,“ uzavírá Mgr. Šimandl.
 
[1] https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/narodni-protidrogova-koordinatorka-pocty-kuraku-se-snizuji--dari-se-vytvaret-zdravejsi-prostredi-pro-odvykani-188719/
[2] Králíková, E. (2006a). Naráz, úplně a navždy. Psychologie dnes, 12(4), 8–10.
[3] https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/narodni-protidrogova-koordinatorka-pocty-kuraku-se-snizuji--dari-se-vytvaret-zdravejsi-prostredi-pro-odvykani-188719/
[4] https://domaci.hn.cz/-zdravotnictvi/c1-59570010-koureni-cigarety-smrt-zdravi

Zdroj: www.euc.cz

Reklama