Bez masa se člověk obejít může, ale je potřeba zajistit odpovídající zdroj plnohodnotných bílkovin, které taktéž získáváme z mléčných výrobků, proti kterým ale někteří zastánci alternativního stravování často negativně argumentují….

Argumenty proti mléčným výrobkům jsou často vědecky nepodložené, závěry studií bývají překrucovány. Mezi nejčastější „proti“ patří, že mléko a mléčné výrobky zahleňují. Dále také tvrzení, že se vápník z mléka špatně vstřebává a naopak konzumace mléka vede k osteoporóze, zvyšuje se riziko nemocí srdce a cév, zvyšuje se riziko vzniku nádorových onemocnění a vede k bolestem hlavy.

fff

Jaká je ale pravda?

„Mléko a mléčné výrobky zcela jistě tvoří důležitou součást vyváženého jídelníčku. Jsou zdrojem bílkovin a důležitých vitaminů a minerálních látek. Bílkoviny mléka a bioaktivní peptidy, které vznikají jejich trávením, mají významné účinky na lidské zdraví. Jedná se o účinky antimikrobiální, protivirové, imunomodulační, protirakovinné, významné účinky jsou na snížení krevního tlaku, který stojí v pozadí nemocí srdce a cév,“ vysvětluje PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D. v rámci projektu Bílé plus. „Klinické studie dále potvrzují pozitivní efekt konzumace méně tučného mléka a mléčných výrobků na diabetes 2. typu, zároveň i na inzulinovou senzitivitu, příjem potravy a tělesnou hmotnost, což jsou zdravotní problémy dnešní doby.“

A co vy. Konzumujete mléčné výrobky?

Reklama