Svátek matekTaké se pomalu přestáváte orientovat ve spoustě různých tradičních i zcela nových svátků? Místo „dušiček“ Halloween, místo 1. máje sv. Valentýn...

Třeba MDŽ. Mezinárodní den žen. Hezký svátek připomínající roli žen ve společnosti. Za socializmu jeden z nejvýznamnějších dnů. Na dlouho zcela vytěsnil krásný tradiční svátek oslavující mateřství – Svátek matek.

Den či Svátek matek, v mnoha zemích tradičně slavený každoročně druhou neděli v květnu, znovu nabírá dech i v České republice. Po listopadové revoluci obnovený svátek připadá letos na 10. května.

Svátek matekDen matek se sice v Česku stále řadí k méně oslavovaným, ale zcela již zastínil Mezinárodní den žen, zavedený po únoru 1948 a od roku 1990 opomíjený. Společnou mají oba dny ale jen symboliku – červený (za „totáče“ rudý) karafiát.

Mateřství uctívalo již staré Řecko oslavou kultu bohyně Rheiy, manželky Titána Krona a matky bohů Dia, Poseidóna, Háda a jejich sester, bohyň Hestie, Démétry a Héry. Také Anglie znala už v 16. století svátek věnovaný rodičům. Na „Mothering Sunday“, takzvanou družebnou neděli, navštěvovaly děti své rodiče a přinášely jim dárky.

Moderní podoba oslavy mateřství vznikla začátkem 20. století v USA. Svátek matek prosadila u amerických úřadů učitelka z Filadelfie Anna Jarvisová. Oddaná dcera bojovnice za práva matek Anny Reeversové Jarvisové zahájila po její smrti 5. května 1905 kampaň za trvalé uctění její památky. Jako datum navrhla druhou májovou (květnou) neděli, den zvláštní bohoslužby na počest Jarvisové a všech matek světa, kterou vykonal pastor metodistické církve ve městě Grafton v Západní Virginii.

Anna Jarvisová nejprve získala autorské právo pro Den matek u Úřadu pro patenty a vynálezy, pak několik let přesvědčovala zákonodárce a Bílý dům, aby svátek uznali. Úspěchu dosáhla v roce 1910, kdy guvernér státu Západní Virginie vyhlásil druhou neděli v květnu Dnem matek, který o rok později slavily všechny státy USA. V roce 1914 po souhlasu Kongresu prezident Woodrow Wilson ustanovil Den matek národním svátkem jako den „veřejného vyjádření lásky a úcty matkám naší země“.

Svátek matekOd té doby v tento den členové rodin přebírají matčiny povinnosti. Některé americké děti přinášejí matkám snídani do postele, jiné jim dávají dárky, které samy vyrobily.

Mezi květinovými dary dominují červené karafiáty, oficiální květina svátku. Zemřelým matkám přinášejí jejich nejbližší na hrob bílé karafiáty. Rušno je v restauracích, protože členové rodin nechtějí, aby se matky na svůj svátek lopotily v kuchyni.

V Československu byl Svátek matek zaveden ve 20. letech z podnětu Alice Masarykové, dcery prvního československého prezidenta a předsedkyně Československého červeného kříže. V posledních několika letech se u nás slaví nejen Den matek, ale pomalu se oživuje i tradice Mezinárodního dne žen.

Oba svátky považují především ženská feministická sdružení za stejně významné. Námitku, že MDŽ zdiskreditovali komunisté, odbývají slovy, že Den matek naopak zdiskreditoval Adolf Hitler tím, že se v nacistickém Německu oslavoval jako svátek matek, které rodí nadlidi.

Takže hurá do květinářství!