Marii Terezii i její početné potomstvo jsme na našem webu už několikrát vzpomínali. I o jejím otci – císaři Karlu VI. – nějaké povědomí snad máme. Ale její matka? Údajně to v mládí byla vyložená krasavice…

Alžběta Kristina Brunšvicko-Wolfenbüttelská (1691-1750) platila ve své době za jednu z nejkrásnějších a nejlépe vychovaných šlechtických dívek. Zásluhu na tom, že byla vybrána jako manželka pro Karla, nejmladšího syna císaře Leopolda I., měl především brunšvický vévoda, její dědeček. Spojení s Habsburky totiž zvyšovalo prestiž tohoto severoněmeckého rodu.

Nebyla však jediná kandidátka. Docela vážně se totiž také uvažovalo i o Marii Anně Viktorii Savojské, neteři vojevůdce Evžena Savojského, který byl u Habsburků díky svým úspěchům v boji s Turky velmi dobře zapsán. Toto spojení by bylo možná dost zajímavé. Majetek vojevůdce se totiž oklikou dostal právě přes tuto neteř k Habsburkům, která jim ho po jeho smrti prodala.

Alžběta KristinaAle vraťme se k Alžbětě Kristině. Pro odpůrce sňatku byla nevěstou bezvýznamnou, pod Karlovu úroveň, která lásku k manželovi jen předstírala a vzala si ho účelově a z vypočítavosti.

Ještě před svatbou ovšem musela nevěsta jako protestantka přestoupit na katolickou víru. To byla zásadní podmínka Habsburků, stejně jako lékařská prohlídka a zjištění dispozic pro budoucí mateřství.

Jak tehdy bývalo zvykem, svatba se nejdříve konala v zastoupení v lednu 1708. Nevěstě bylo šestnáct a půl, ženichovi dvacet tři let. Karel vládl tehdy v Barceloně, když vymřela španělská větev Habsburků. Vlastně to vůbec bylo s tou jeho vládou složité. Téměř celá Evropa byla ve válce o tzv. dědictví španělské, kdy na španělský trůn si dělalo nárok více kandidátů, ale zjednodušeně hlavními rivaly byli rakouští Habsburkové a francouzští Bourboni.

Když Alžběta Kristina dorazila do Španělska, nevypadala zrovna nejlíp. Po cestě ji napadli komáři a krásný obličej měla celý poštípaný a nateklý. Svého manžela ale i tak uchvátila svou dívčí krásou a ten ji pro její bílou pleť nazýval Bílou Lízou nebo také Bílou Bětkou. První roky ji miloval přímo vášnivě. I Alžběta Kristina se do něj zamilovala.

Počátek manželství tedy strávili ve Španělsku. V roce 1711 však ve Vídni nečekaně na neštovice zemřel Karlův bratr Josef I., císař Svaté říše římské. Karel tedy musel přesídlit do Vídně. Alžbětu Kristinu zatím ustavil ve Španělsku místodržitelkou. Po dvou letech se však ukázalo, že zachránit španělský trůn nebude možné, a tak se i Alžběta Kristina vrátila do Vídně.

Tady bylo silně přefeminizováno. Vlastně chudák Karel VI. tu byl jediný muž (a vlastně ještě dlouho bude!). Kromě několika svobodných arcivévodkyň tu kuriózně žily tři císařovny – vdova po Leopoldovi I. a zároveň Karlova matka, vdova po Josefovi I. a nyní i Alžběta Kristina. Je jasné, že mezi těmito vznešenými dámami občas docházelo k malicherným třenicím a intrikám.

Míjela léta a manželé marně čekali potomstvo. A všechno tomu podřídili. Karel VI. dokonce nechal vymalovat ložnici erotickými až obscénními motivy. Jeho žena podstoupila množství zaručených kúr, navštěvovala různé mastičkáře a jasnovidce. Jezdila se léčit do lázní, mj. i do Karlových Varů, nebo se modlit na posvátná místa. Jednou z těch „zaručených“ medicín byla i vinná kúra. Dlouho nic nepomáhalo. Nakonec přece jen po osmiletém snažení ležel v roce 1716 v kolébce malý neduživý chlapeček pojmenovaný po dědečkovi Leopold. Když ale po několika měsících zemřel, uvrhl své rodiče do ještě většího zoufalství než předtím. Karel VI. se už pomalu vzdával nadějí nejen na mužského, ale vůbec jakéhokoli potomka. Svou ženu se však snažil povzbudit, zdá se, že své trápení řešili manželé společně.

Narození Marie Terezie v roce 1717 bylo proto ve Vídni velkou událostí, i když otec pochopitelně toužil mít syna a dědice. Vděčný císařský pár věnoval kostelu v Maria Zell sošku děťátka z ryzího zlata a Karel pro křtiny dcerky nechal dokonce dovézt vodu z řeky Jordánu. Povzbuzen opět začal věřit… Císařovna znovu užívala kde co, ovšem porodila už „jen“ dvě dcerušky. Zanedlouho se dostavily následky nadměrného požívání alkoholu. „Bílá Líza“ přišla o svou bělostnou pleť, obličej měla díky zaručeným „kúrám“ typicky narůžovělý. Postava této dříve „ženy snů“ začínala nabírat nebezpečně barokních rozměrů.

S manželovými avantýrami se očividně smířila, takže jejich manželství bylo přes všechny dvorské klepy relativně spokojené. Vlastně až na krátkou epizodu ve Španělsku žádnou důležitou roli nehrála. Manžel si totiž ani neuvědomoval, že disponovala diplomatickým nadáním, které mohl s úspěchem v neklidné době plné válečných konfliktů využít.

Matčiných rad si nevážila ani Marie Terezie, když po otcově smrti nastoupila v roce 1740 na uvolněný trůn. Zbavila ji jakéhokoli podílu na moci. Přesto ji plně respektovala, prokazovala jí pocty a snažila se, aby matka v rodinném kruhu nestrádala.

Alžběta Kristina očividně chřadla ještě před smrtí svého muže. Stala se nepohyblivou matronou sužovanou mnoha zdravotními problémy, kterou převáželi na jakémsi primitivním kolečkovém křesle. Zemřela deset let po smrti svého muže a pochována je v kapucínské hrobce, tradičním místě odpočinku rodu Habsburků.

 

Na našem webu jste si také mohli přečíst:

 

Reklama