S Elektronickou zdravotní knížkou máte přehled, jaká Vám byla poskytnuta zdravotní péče

Jedním z cílů letošních reforem ve zdravotnictví je zvýšení transparentnosti českého zdravotnického systému. Základem je informovaný pacient, který má přehled o nabízené i poskytované zdravotní péči. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR se proto snaží poskytnout svým pojištěncům maximum informací - prostřednictvím Elektronické zdravotní knížky (EZK) lze jednoduše zažádat online o Přehled vykázané zdravotní péče, který obsahuje seznam vykázaných zdravotních výkonů, vyšetření, návštěv u lékaře resp. vydaných léků.

V případě, že zjistíte jakoukoliv nesrovnalost ve vašem Přehledu vykázané zdravotní péče, obraťte se na zdravotní pojišťovnu a nejlépe písemně požádejte o revizi reklamovaných nesrovnalostí.

„Nově v rubrice Účet pojištěnce najdete přehled uhrazených regulačních poplatků a doplatků u lékaře či v lékárně - každý uživatel EZK může rychle zjistit částku, kolik za dané časové období již na poplatcích/doplatcích zaplatil, a může tak zároveň sledovat, zda uhrazené poplatky/doplatky nepřesáhly zákonem garantovaný ochranný limit, který se liší podle věku pacienta, případně si následně zažádat u zdravotní pojišťovny o vrácení přeplatku,“ upozorňuje Ing. Jiří Pašek, ředitel společnosti IZIP, a.s.

Uživatel EZK si může v kapitole Historie pojištění jednoduše ověřit, že je jeho zdravotní pojištění platné a že nedluží na zdravotním pojištění. K dispozici jsou také údaje o průběhu jeho pojištění (od roku 2005).

Návod na získání přehledů v Elektronické zdravotní knížce najdete na této adrese.

Pilíře EZK a jejich průvodci na vaší cestě za zdravím

1. Emergentní dataset

izipStanda Berkovec
Nehoda může potkat bohužel každého z nás a základní zdravotní informace z Emergentního datasetu v Elektronické zdravotní knížce jsou to první, co potřebují záchranáři v krizové situaci znát.

2. Zdravotní informace ve vlastních rukou

Prof. MUDr. Jan Pirk
izipPřínos Elektronické zdravotní knížky pro pacienty i české zdravotnictví je velký. Poskytuje ošetřujícímu lékaři okamžité a zásadní informace o zdravotním stavu pacienta, v případě urgentních situací může vést k záchraně života.

3. Osobní účet pojištěnce

Zdeněk Pohlreich
izipMám rád věci pod kontrolou, a to se týká i mého zdravotního stavu. Díky Elektronické zdravotní knížce mám přehled, kdy jsem platil regulační poplatek nebo nějaký doplatek na léky a kolik stála moje léčba. Za skutečně praktickou považuji možnost rychle si zkontrolovat, zda nedlužím nic na pojistném.

4. Manažer zdraví

izipLucie Váchová
Oceňuji možnost nastavit si v mé EZK, kdy mám jakou preventivní prohlídku. Preventivní prohlídky se totiž snažím dodržovat. Dříve jsem musela spoléhat na svou paměť a častokrát jsem se zapomněla včas objednat. Nyní mě má EZK včas sama upozorní. To samé platí také o očkování. Nemusím kontrolovat očkovací průkaz, abych zjistila, že se blíží termín přeočkování.

Elektronická zdravotní knížka - online průvodce zdravím
Pět pilířů vašeho zdraví

izip Data pro záchrannou službu - Emergentní dataset
Důležitá zdravotní data pacienta nutná pro záchranu života, do kterých, v případě ohrožení, může nahlédnout záchranná zdravotnická služba. Zasahující lékař se tak včas dozví zásadní informace o pacientovi jako je krevní skupina, poslední očkování proti tetanu, rizikové faktory, alergie a trvalá medikace.

izip Zdravotní informace ve vlastních rukou
Elektronická zdravotní knížka (EZK) slouží k online zapisování i čtení, tedy sdílení zdravotních informací mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři navzájem v reálném čase. Je dostupná přes internet z kteréhokoliv místa 24 hodin denně. Uložená data jsou vysoce zabezpečena. Díky EZK má pacient přehled o všech vyšetřeních, jejich výsledcích i léčbě. Stává se vlastníkem svých zdravotních dat, která může v případě potřeby poskytnout ošetřujícím lékařům. Ti mohou rychleji a kvalitněji rozhodnout o diagnóze, zahájení cílené léčby, předejít zatěžování pacienta nevhodnou kombinací léků, či opakovaným vyšetřením.

izip Osobní účet pojištěnce
Obsahuje přehledy vykázané zdravotní péče, uhrazených regulačních poplatků, doplatků na léky a umožňuje kontrolovat historii pojištění a plateb pojistného. Pacient je tak informován o nákladech, které byly vynaloženy na jeho léčbu. Součástí zprávy je také identifikace případných nedoplatků na pojistném.

izip Manažer zdraví
Elektronická zdravotní knížka upozorňuje lékaře i pacienty na preventivní aktivity a informuje o zdravotních rizicích. K dispozici je například kalendář preventivních prohlídek, očkovací kalendář, upozorňování formou SMS/emailu, BMI index, měření krevního tlaku a cukru v krvi.

 

izip Evropská interoperabilita
Pátý pilíř EZK symbolizuje evropský rozměr elektronizace zdravotnictví. Systém EZK je součástí projektu Evropské komise epSOS, který vytvoří infrastrukturu služeb pro zajištění přeshraniční interoperability, tzn. schopnosti různých systémů elektronických zdravotních záznamů spolupracovat, v Evropě bez nutnosti provádět změny ve stávajících zákonných opatřeních a národních systémech. Pacienti tak budou mít na svých cestách do ostatních zemí své zdravotní informace dostupné a srozumitelné i tamním zdravotníkům. Na počátku letošního roku vstoupil projekt epSOS ve vybraných zemích Evropské unie do své pilotní fáze.

Bezpečnost
Společnost IZIP věnuje maximální pozornost oblasti bezpečnosti dat. Provoz EZK probíhá plně v souladu s platnou českou legislativou. Společnost IZIP je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a je nositelem certifikace ISO 27001 a ISO 9001.

Registrace
O zřízení Elektronické zdravotní knížky lze zažádat u svého lékaře nebo lékárníka. Pro pojištěnce VZP je registrace dostupná i na vybraných pobočkách České pošty vybavených pracovištěm Czech POINT a na vybraných pobočkách Pojišťovny VZP, a.s., dále na označených registračních místech. Zaregistrovat se můžete také online na webových stránkách www.izip.cz.