Jakkoli se vám to pokusím nedělat vůbec jednoduché, asi mě odhalíte snadno. To ovšem jen dokládá fakt, že jsem byl velikou osobností, a že si mě těžko někdo s někým splete.

Narodil jsem se v lednu v roce, kdy se narodil také Mahátma Ghándhí.

Neřeknu vám kde, protože to by pak bylo hned jasné. Byl jsem pokřtěn jiným jménem, než pod kterým mě znáte. Překlad jména, které je vám známo, je hanlivý. Nosil jsem ho ovšem s necudnou rozkoší.

Kdybyste mě potkali, což asi nikdo z vás nemohl, jistě byste nikdy nezapomněli na moje ohnivé, až spalující oči. Pokud byste se se mnou vy ženy i osobně setkaly, dost možná byste neodešly počestné. Holt prostě moje ke dvěma metrům vysoká postava a osobní, až ďábelská přitažlivost dostaly i dámy z velmi vysoké společnosti.

Společnosti obecně se to ovšem pramálo líbilo. Bylo jí to ale také pramálo platné. Přestože jsem se choval jako hulvát, moje hvězda stoupala výš a výš.

Oženil jsem se. Jako o věrném manželovi se o mně ale mluvit nedá. Jo, že jsem byl mnich? Co na tom? Hlásil jsem se k víře, která hlásala, že člověk, než dojde osvícení, musí hřešit. A já došel osvícení.

Dodnes je tak trochu záhadou, co, nebo kdo mě vlastně osvítil.

Pro své neoddiskutovatelné léčitelské a jiné schopnosti, kterých jsem nabyl, jsem se brzy propracoval do přízně rodiny nejvyšší. Vládnoucí. Bylo to hlavně proto, že jsem dokázal výrazně pomoci dítěti z oné rodiny. Jeho matka mě doslova zbožňovala. Otec také, byť se držel konvencí. To mě konvence nikdy nezajímaly. Mohl jsem si dovolit velice brzy téměř cokoli.

Že mi jde už i o život, jsem tušil.

Obyčejní lidé si vyprávěli celé legendy o mém až biblickém „přikládání rukou“. Konzervativní ministři mě nemohli vystát.

Byl jsem ovšem pod ochranou, na kterou byli krátcí. Tedy, nějakou dobu. Působil jsem u dvora a můj vliv byl čím dál větší. Léčil jsem přece královského syna. A ne bez úspěchu. Ti, kdo mě nenáviděli, přece jen zaznamenali drobný úspěch, když se jim podařilo docílit toho, že mě poslali do exilu.

Zdravotní stav chlapce, o kterého jsem pečoval, se ale zanedlouho výrazně zhoršil, a tak mě povolali zase pěkně zpátky. Opět se uzdravil.

Od této chvíle jsem se stal téměř nedotknutelným.

Ovlivňoval jsem všechno. Od jmenování církevních hodnostářů až po výběr ministrů. Mé způsoby šokovaly šlechtu, která v nich viděla urážku civilizovaného chování.

V roce, kdy zemřel spisovatel Henryk Adam Alexandr Pius Sienkiewicz, proti mně zosnovali spiknutí.

Pozvali mě na večeři, kde mě chtěli zabít. Bylo to patnáct dnů před tím, než se u vás slaví Silvestr. V přízemí paláce jednoho ze spiklenců jsem se s chutí pustil do jídla vydatně posypaného kyanidem. Po té, co jsem pojedl, požádal jsem o další jídlo.

Skoro je to odrovnalo. S nějakým jedem, byť silným, si na mě nepřišli. Měl jsem přece neobyčejné, dodnes diskutované schopnosti.

Pokusili se mě tedy zastřelit dvěma ranami zblízka. Stále jsem žil. Jen jsem si sedl na zem. Vzápětí jsem ale rychle vstal a s hrozným řevem jsem se pokusil střelce zaškrtit. Zesinal a utekl do zahrady.

Vystřelil tedy jiný střelec ještě čtyřikrát. Nezabili mě, ale vstát jsem již nemohl. Pokusili se mě utlouct, pak mě svázali a hodili do řeky.

V mých plicích byla po nalezení mého těla nalezena voda. Teprve ve vodě jsem se tedy utopil.

A ještě něco, možná se vám to bude hodit. Já byl taky prorok, a ne špatný.

Tohle jsem napsal svému pánovi před tím, než jsem byl zabit.

Něco vypustím, abych tolik nenapovídal…

Píši a zanechávám po sobě tento dopis v... Cítím, že opustím tento život před 1. lednem. Přeji si oznámit lidem... a zemi, čemu musí porozumět. Kdyby mne zabili obyčejní vrahové a zejména mí bratři, nemusí mít můj vládce žádné obavy, zůstane na svém trůnu a u vlády a nemusí se obávat o své děti, které pak budou vládnout... stovky let.

Jestliže mne však zavraždí šlechtici, a jestli prolijí mou krev, po dvacet pět let ji nesmyjí z rukou. Bratři pak budou zabíjet bratry, a oni budou zabíjet jeden druhého a nenávidět se navzájem, a po dvaceti pěti letech už nebudou žádní šlechtici v zemi.

Pane, až uslyšíš zvuk zvonu, jenž ti poví, že jsem byl zabit, musíš vědět tohle: jestliže to bylo tvé příbuzenstvo, které připravilo mou smrt, pak nikdo z tvé rodiny, to jest ani žádné z tvých děti či příbuzný, nezůstane naživu déle než dva roky. Zahubí vás vlastní národ...

Budu zabit. Už nejsem mezi živými.

No a samozřejmě podpis, ale to už je na vás. Kdo jsem??


Já jen dodám, že pokud víte, kdo je onou postavou, ODPOVĚDI PIŠTE SEM (kliknutím se otevře anonymní box), abyste dali šanci na výhru všem!!!

Hrajeme o milý čajový set se stylovým hrníčkem od Pickwick.

Reklama