„V září loňského roku jsem navštívila dětské oddělení popálenin ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. Byla jsem oslovena o. s. Bolíto, abych pomohla nalézt výtvarné řešení tohoto na první pohled smutného oddělení. Jako máma dvou dětí jsem si velice dobře uvědomila, jaké dopady může mít na lidský život pouhá jedna nešťastná vteřina. Tehdy jsem došla k závěru, že je velmi potřebné a důležité dětem, které leží často dlouhé týdny na tomto místě, jejich okolí zpříjemnit, aby třeba jen na chvíli zapomněly na to, co je potkalo, a zahnaly myšlenky na jizvy, se kterými se budou muset naučit žít,“  říká o vzniku projektu „Kouzelná nemocnice“ výtvarnice Táňa Macholdová.

 

Znáte občanské sdružení Bolíto?

Občanské sdružení Bolíto bylo založeno v roce 2003 v Praze. U jeho zrodu stáli lékaři a rodiče malých pacientů z Kliniky popálenin FNKV, jenž je jediným pracovištěm v Čechách, které se závažným dětským popáleninám věnuje. Do činnosti sdružení se kromě zdravotnického personálu a rodičů, zapojili i sociální a rehabilitační pracovníci. V řadách této občanské organizace potkáme však mnoho dalších dobrovolníků, kteří jsou členy z jednoho prostého důvodu - není jim lhostejný osud dětí, které si doslova a do písmene prošly popáleninovým peklem.
Hlavním smyslem práce je péče o děti po popáleninovém úrazu, neboť
obrovské duševní i tělesné utrpení, kterými jsou tyto úrazy provázeny, bývají často nad dětské síly. Každá taková vážnější nehoda je většinou spojena s dlouhodobým pobytem dítěte v nemocnici a někdy i s větším množstvím náročných a bolestivých operací. Po návratu domů čeká postiženého často i dosti pracné znovunavázání kontaktů s vrstevníky.

 

Mezi priority sdružení proto patří pomoci malým pacientům v návratu do společnosti a usnadnit jim náročnou poúrazovou rehabilitaci, do které je nutné zapojit celou rodinu. Tento úkol není pro rodiče ani jejich potomky vůbec lehký, a tak pomocná ruka, podaná odborníky mnoha profesí, spolupracujícími se sdružením, bývá velmi vítaná. Péče o postiženého totiž rozhodně nekončí propuštěním z nemocnice!

 

A teď hurá na exkurzi po Kouzelné nemocnici!

Práce na přeměně dětského oddělení popáleninové medicíny ve FNKV v „Kouzelnou nemocnici“ byly zahájeny 12. 3. 2007. Po třítýdenním úsilí všech, kdo se na tomto projektu podíleli, se děti vrátily do nového a nesrovnatelně barevnějšího, veselejšího a hlavně téměř kouzelného prostředí! Cílem takové přeměny je pomoci všem malým bojovníkům lépe se vyrovnat se zraněními a maximálně jim zpříjemnit dlouhodobý pobyt na oddělení.

Jak to tedy v „Kouzelné nemocnici“ vypadá? Po chodbách mohou děti jezdit různými dopravními prostředky, které je zavezou na ty nejroztodivnější místa. Třeba do pokoje představujícího louku plnou květin nebo do paláce pro prince a princezny se zlatým kobercem a křišťálovým lustrem. Pro malé kosmonauty je připraven vesmírný pokoj, který si budou sami moci dotvořit malováním. A víte, jak poznáte převazovnu? Prozradím vám to, jezdí tam vlak a je tam pan průvodčí s plácačkou. Neméně barevná a nápaditá je i herna, menší i větší děti se mohou proletět raketou či balónem okolo planet a z výšky koukat na zem.

 

A jaké má Bolíto plány do budoucna (pokud to finance dovolí)

Velmi stojíme o spolupráci se zahraničními odborníky, např. pozváním členů „Burn foundation“, výměnu zkušeností ohledně psychosociální rehabilitace a práce podobných sdružení v zahraničí. Podporu chceme věnovat i poradenské činnosti a internetovému poradenství přes naše stránky www.bolito.cz. Snažíme se zapojit do celosvětového hnutí, které pomáhá lidem po prodělaných termických poraněních a rádi bychom se účastnili „burn campů“, které se pro děti s podobným postižením konají po celém světě. Důležitá je pro nás i individuální pomoc dětem. Plánujeme pro děti zakoupení a zařízení rehabilitačních pomůcek, podporu dalšího vzdělávání a jejich zapojení do běžného života. Jedná se o konkrétní problémy dětí, které známe a kterým můžeme takto pomoci. Nemalou roli v naší práci hraje i podpora dětí ze sociálně slabých rodin. Darované finanční prostředky nám umožní realizaci programu rehabilitačních pobytů - nejlépe přímořských - pro více dětí, seminářů pro rodiče, psychologické poradenství, semináře pro rehabilitační pracovníky, vydání potřebné brožury o rehabilitaci.“

Pro případné zájemce o finanční příspěvek je bankovní spojení uvedeno na internetových stránkách sdružení.

Článek o první pomoci při popáleninách najdete na Žena-in ZDE. Stručné a přehledné informace naleznete i na internetových stránkách občanského sdružení Bolíto ZDE.

 

Nemyslíte, že takhle by mělo vypadat každé dětské oddělení v libovolné nemocnici?

Reklama