Ne každý má na venkově hodnou babičku, která si k sobě ráda vezme malé vnouče na prázdniny. Tu a tam se naskytne příležitost, kam dítě v létě „upíchnout“, jenže stále se najde dost rodičů, kteří musí i tak během prázdnin dávat děti do školky. Ve většině měst je čtvrtek 15. května poslední možnost zápisu dítěte do letního provozu školky.

 

V období prázdnin je problém s umístěním dětí do letní školky hlavně z důvodu velkého zájmu rodičů při omezení provozu mateřských škol, do kterých děti obvykle dochází. Ale jak kde. Právě v těchto dnech máte ve školce příležitost přihlásit vaše dítě k prázdninové docházce. Na základě výběrového řízení se dozvíte, kam bude vaše dítko přiděleno při sdruženém provozu předškolních zařízení ve vašem okolí. Další možností je kontaktovat přímo mateřskou školu s letním provozem, a tam si přihlášku vyzvednout a posléze podat.

 

V průběhu prázdnin se v jednotlivých termínech střídají různé školky, takže při výběru je nutné dbát na vyhovující data a v případě využití služeb více zařízení podávat přihlášky zvlášť. Ve státních školkách se většinou platí týdně plus odpovídající stravné. Poměrná týdenní výše částky je stanovena z měsíčního školného v příslušné MŠ. Uhrazení úplaty a stravného vždy za celý týden je třeba provést buď v hotovosti přímo již ve zvolené MŠ při obdržení rozhodnutí o přijetí, nebo i jinou dohodnutou formou (poukázkou, bank. převodem).

 

Platbu dopředu lze považovat za ekonomickou motivaci pro rodiče, aby přihlášené dítě skutečně do školky v daném termínu docházelo. Přesto si ale podle informací pedagogických pracovníků řada lidí předplatí, i když dítě následovně bez omluvy nenastoupí a peníze propadnou. Jsou totiž ochotni trochu prodělat za takovou pojistku, kdyby se například kvůli počasí rozhodli nevybrat dovolenou.

 

Ve městech to jde, na venkově katastrofa

Ve městech je situace celkem dobrá a děti se do školek umístit daří. Na venkově je situace opačná. O tom ví své i ředitelka MŠ Partyzánská v Prostějově Martina Hošťálková. „U nás problémy s kapacitou nejsou. Během celých prázdnin mají rodiče možnost dát děti do dvou školek, které se v provozu po 14 dnech střídají. Máme kapacitu 75-100 dětí. Náš zřizovatel je město Prostějov, tudíž dáváme přednost dětem zdejším, ale u dětí z vesnic, tam je to problém. Snažíme se vyjít vstříc, ale je to možné jen v případě doplnění kapacit. Vesnické školky na 8 týdnů zavřou a rodiče dětí jsou tak postaveni do nelehké situace.“

 

K tomu navrhuje řešení: „Již sedm nebo osm let spolupracujeme s dalšími prostějovskými školkami a každoročně si prázdninový provoz střídáme. Možná že by pomohlo, kdyby se stejně tak domluvily 3-4 obce a vyšly si vzájemně vstříc v provázaném prázdninovém fungování.“ Hlavní potíž spatřuje v tom, že obecní zřizovatelé často nemají vůli situaci na venkově řešit a školkám pomoci.


Když bude potřeba, otevřeme další oddělení 

 

Ukázkou flexibility některých městských školek je i pražská MŠ Jílkova na pražském Břevnově. Na otázku, zda budou kapacity školky stačit pro všechny zájemce, odpovídá ředitelka Hana Kosová: „Naše kapacity určitě stačit budou, nemíváme s tím problémy. Pokud už by nastala nějaký nečekaný zájem, můžeme otevřít další oddělení, případně i prodloužit délku fungování školky v letním období.“

 

Po podání přihlášky do letní školky se o kladném či záporném vyřízení rozhoduje na schůzce ředitelů v dané městské části, kdy jeden druhému připisuje i dobrozdání ke konkrétnímu dítěti. „Výběr probíhá na základě individuálního posouzení žádosti. Jsou případy, kdy je evidentní vytíženost rodičů, a tam pochopitelně vycházíme vstříc. V jiných případech, kdy je třeba matka na mateřské s tříměsíčním dítětem, a přesto chce dát dítě o prázdninách do školky, tak to považuji za nepřiměřené,“ tvrdí Kosová.

Zde je několik tipů na školky s letním provozem v různých krajích ČR.
Přinejmenším i tam se dozvíte o dalších možnostech v jejich okolí.

Olomoucký – Prostějov, MŠ Partyzánská 34, 1. 7.-11. 7. 2008

Plzeňský – Plzeň, MŠ Družby (červenec), MŠ Resslova 22 (srpen)

Středočeský – Kladno, 20.MŠ Kladno, Studentská 3077, 28. 7.-8. 8.2008

Moravsko-Slezský – Český Těšín, MŠ Ostravská ul., 4. 8.-29. 8. 2008
Jihomoravský – Brno, MŠ Libušina tř. 29, 14. 7.-27. 7. 2008

Karlovarský – Ostrov, během letních měsíců nebude přerušen provoz školek

Jihočeský – Strakonice, MŠ Holečkova 413, 28. 7.-1. 8. a 4. 8.-8. 8.2008

Ústecký – Most, MŠ Lidická 4. 8.-29. 8.2008

Královéhradecký – Hradec Králové, MŠ Čtyřlístek-Kotěrova, 30. 6.-1. 8.

Praha – Dejvice, MŠ Janákova 9/2358, 28. 7.-1. 8. 2008

Vysočina – Havlíčkův Brod, MŠ Nad Tratí 237 (červenec), MŠ Zahradnického 2864 (srpen)

Pardubický – Chrudim, vytvoření dvojic školek, z nichž každá bude v provozu měsíc

Zlínský – Uherský Brod, MŠ Mariánské nám., 30.6.- 4.7., 7.7.–11.7., 14.7.-18.7.2008

Pohodová prázdninová školka

Obě ředitelky se shodují na tom, že prázdninový režim školky je od toho běžného odlišný, více uvolněný. K tomu přispívá i fakt, že děti se neznají mezi sebou, ani s pedagogy, skladba třídy je jiná. „Zaměřujeme se na volnější činnost, tance, písně, sport a hlavně pobyt venku,“ říká prostějovská ředitelka. V Praze to nemají děti jiné. „Děti jsou především na zahradě, mají tam umístěná pítka, slunečníky, jdeme na výlet či na procházku, řešíme to operativně,“ říká ředitelka Kosová z Břevnova. Když jsou prázdniny, jde hlavně o to, aby si je děti užily,“ dodává.

 

Uvažujete o umístění dítěte do školky o prázdninách? Jaká je situace ve vašem kraji? Jak situaci řešit, když dítě do školky v létě nevezmou a vy máte pracovní povinnosti?

 

Související: Školka základ života

                  Hodně dětí, málo školek

Reklama