Není to tak dlouho, co měla nastat změna ohledně indikačního seznamu, který určuje, kdo může využít lázeňských pobytu hrazených pojišťovnou. Jakých skupin osob se změna lázeňské péče nejvíce dotkne a co se v ní změní pro pacienty?

Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu stávající vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, která měla platit od 1. 4. 2014. Úprava spočívala zejména ve stanovení 28 dnů léčby pacientů se závažným onemocněním oproti stávajícím 21 dnům s možností prodloužení. Možnost prodloužení opakovaných léčebných pobytů byla stanovena zejména u dětí a dorostu, u kterých je současnou vyhláškou možnost prodloužení omezena.

Přečtěte si také:

Také opakování léčby bylo upraveno podle toho, co činilo v praxi potíže, byly upraveny například lhůty pro nástup na opakovaný léčebný pobyt. Rozhodující bylo medicínské hledisko odůvodňující ve vybraných případech provedení úpravy (jednalo se například o pacienty s onemocněním astma bronchiale nebo postpoliomyelitický syndrom, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelné opakování lázeňských pobytů).

Musí být zákon místo vyhlášky

Dne 3. 4. 2014 ovšem Ústavní soud vydal rozhodnutí, že podmínky poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče mají být stanoveny zákonem, nikoli vyhláškou jako dnes. Návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (jehož součástí by měl být nově i Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost) je nyní na ministerstvu připravován a v nejbližších týdnech bude postoupen do legislativního procesu.

Co se týče aktuálního postupu při návrzích na lázeňskou léčbu, prozatím tedy stále zůstává v platnosti vyhláška č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, a jak navrhující lékaři, tak revizní lékaři zdravotních pojišťoven tedy postupují v souladu s tímto právním předpisem.

Jak to bude?

Zeptali jsme se prof. MUDr. Josefa Vymazala, náměstka pro zdravotní péči Ministerstva zdravotnictví ČR a primáře radiologického centra nemocnice Na Homolce v Praze.

Pane profesore, jaká tedy bude nová úprava lázeňské péče?

josefPro pacienta jsou v návrhu novely celkově příznivější podmínky než ve stávajícím předpisu.

Jsou tedy nějaké skupiny pacientů, které díky novému indikačnímu seznamu mají na lázně (komplexní, případně příspěvková péče) nárok nově? 

Úpravy Indikačního seznamu nepředpokládají zařazení nových onemocnění, tudíž nedochází k rozšíření skupin pacientů, kteří by mohli absolvovat lázeňskou léčbu. V rámci návrhu dochází spíše k úpravě možností absolvování komplexní či příspěvkové lázeňské léčby v rámci již zahrnutých diagnóz do Indikačního seznamu. Tak dochází např. k rozšíření možnosti absolvování komplexní lázeňské léčby v indikaci III/3 - Crohnova nemoc, Colitis ulceroza.

Je možné tvrdit, že pacienti, kteří na základě nového indikačního seznamu na lázně nárok nemají (komplexní, případně příspěvková péče), případně u nich došlo ke změně péče směrem k částečné úhradě, lázeňský pobyt nepotřebují?

Napadá mě třeba stav po operaci apendixu nebo žlučníku, které nyní vyžaduje pouze minimální rekonvalescenci. Připravovanou úpravou Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost nedochází k omezení možnosti absolvování lázeňské léčby.

Co je v návrhu novely?

  • stanovuje možnost prodloužení opakovaných léčebných pobytů u řady nemocí - zejména u dětí a dorostu, kde z praxe vyplynula tato potřeba.
  • stanovuje délku pobytu komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče na 28 dnů u vybraných indikací;
  • upřesňuje dikce příslušných ustanovení u opakovaných léčebných pobytů formou příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče;
  • upravuje podmínky pro opakování léčebných pobytů (například lhůty pro nástup na opakovaný léčebný pobyt);
  • provádí legislativně technické úpravy, které vyplynuly v rámci aplikace vyhlášky v praxi.

Více na www.mzcr.cz

Reklama